Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


XI WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PSL W OPOLU

10 WRZEŚNIA 2016 R.

XI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Opolu  wybrał nowe władze wojewódzkie oraz delegatów na XII Kongres PSL, który będzie miał miejsce w listopadzie. Zjazd wybrał ponownie Kolegę Stanisława Rakoczego szefem organizacji. Wybrano również 45 osobowy Zarząd oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego. Delegacja opolska na Kongresie PSL będzie liczyła 29 osób.

W opolskim zjeździe udział wzięli znakomici goście, m.in. Prezes PSL – Kol. Władysław Kosiniak –Kamysz, Kol. Jarosław Kalinowski – Eurodeputowany, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz Kol. Dariusz Klimczak- Wiceprezes PSL.

Zjazd podjął uchwały dotyczące dalszych kierunków działania, mające na celu realizację inicjatyw i programu partii. Jak powiedział nowo wybrany prezes:

-Te najbliższe cztery lata chcę poświęcić na dokonanie zmiany pokoleniowej. Chciałbym, by nie wykluczając starszego pokolenia, włączyć do zarządu także młodszą generację ludowców – dodał.Stanisław Rakoczy prezesem opolskiego PSL.

Stanisław Rakoczy ponownie został wybrany prezesem opolskich struktur PSL. Głosowało na niego 102 delegatów. Jego kontrkandydat, Tomasz Białaszczyk, dostał 18 głosów.

– Gratuluję i dziękuję mojemu kontrkandydatowi – powiedział po wyborze Stanisław Rakoczy. – To będzie moja czwarta kadencja. Cieszę się, że koledzy mi zaufali. Te najbliższe cztery lata chcę poświęcić na dokonanie zmiany pokoleniowej. Chciałbym, by nie wykluczając starszego pokolenia, włączyć do zarządu także młodszą generację ludowców – dodał.

źródło : PSL