Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Konferencja Marka Sawickiego w Opolu

W opolskim Urzędzie Marszałkowskim 20.08.2015 r. odbyła się konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z jednostkami podległymi. Tematem głównym była sprawa suszy, która dotknęła także nasze województwo. W konferencji wziął udział m.in. Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW, nasz prezes wojewódzki.Czy wiesz że…?Obrót polską ziemią będzie regulowany. Gospodarstwa rodzinne będą preferowane! Ustawa uchwalona w środę 5.06.2015 r.

Byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy nie będą mieli prawa pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez ANR. Sejm w środę wieczorem odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dzięki inicjatywie Polskiego Stronnictwa Ludowego ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Celem zainicjowanej przez posła PSL Stanisława Kalembę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest wprowadzenie regulacji ograniczających podział gospodarstw rolnych i eliminujących spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ma uniemożliwić spekulacyjny obrót ziemią.

Z drugiej strony zapobiega również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa rodzinne – zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Żródło: www.psl.pl