Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


AgroLiga – najlepsi na Opolszczyźnie

21 czerwca  nasza Koleżanka Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu uczestniczyła w posumowaniu XXII edycji wojewódzkiego konkursu „AgroLiga 2015.” Konkurs,  pod patronatem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa ARR i Prezesa ARiMR organizowany jest  przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas gali odbyła się prezentacja laureatów, ich gospodarstw oraz dotychczasowych osiągnięć. Zwycięzcą w kategorii „Rolnik Indywidualny” zostali Państwo Małgorzata i Damian Dambon z Trawnik, a Piekarnia Wodnicki z Kępy koło Opola została uznana za najlepszą firmę w kategorii „Firma przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych w woj. opolskim”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.II edycja opolskiej WARZYWIADY 2015

Uczniowie z szesnastu opolskich szkół podstawowych wzięli udział w zawodach sportowych, zorganizowanych 19 czerwca br. przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu w ramach programu „Owoce i warzywa  w szkole” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Jego celem jest profilaktyka zdrowotna poprzez propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Olimpiada odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.  Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor OT ARR w Opolu,  nasza Koleżanka  Agnieszka Zagola. Odbyło się również uroczyste wywieszenie flagi i olimpijskie ślubowanie. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego – wicemarszałków Kol. Antoniego Konopki i Kol. Grzegorza Sawickiego oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Opola. Uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach, wśród których warto wymienić owocowe kręgle, sztafetę z bananem, łapanie złodzieja owoców czy wyprawę do rajskiego sadu. Każdą szkołę reprezentowało dwadzieścioro zawodników. Ani na chwilę nie opuszczał ich duch rywalizacji sportowej. Atmosferę dodatkowo podgrzewał głośny doping kibiców wszystkich drużyn. Reprezentanci szkół prowadzili zacięty bój o zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach pod bacznym okiem opolskich sportowców, m.in. Mirosława Śnigórskiego i Ryszarda Marcinowa, znanych przedstawicieli środowiska sportowego Opolszczyzny. Wysoką rangę imprezy podkreślała obecność autorytetów sportowych z pierwszych stron gazet: Jerzego Szczakiela, Krzysztofa Siemiona, Wojciecha Tyca, Janusza Trzepizura, Pauliny Rześniowieckiej i Jacka Chochorowskiego – polskich olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, osób, które wniosły ogromny wkład w rozwój polskiego sportu.Auto Forum Suppliers’day 2015

W dniach 18-19 czerwca odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu targi poddostawców branży motoryzacyjnej Auto Forum Suppliers’day 2015. Jednym z głównych organizatorów była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Brał w nich udział nasz Kolega Kamil Goździk – kierownik Zamiejscowego Biura Strefy w Opolu. Targi były wspaniałym miejscem wymiany doświadczeń producentów i dostawców oraz stworzyły możliwość do zawarcia nowych znajomości oraz kontraktów biznesowych. Brało w nich udział około 100 podmiotów gospodarczych reprezentujących kapitał rodzimy oraz zagraniczny. Należy dodać, że impreza zawitała po raz pierwszy do Stolicy naszego województwa, a uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji wydarzenia. Wyrażali również pozytywne opinie o Opolu i regionie jako miejscu na ulokowanie biznesu. Zauważali zwłaszcza daleko idącą pomoc władz każdego szczebla. Jest duża szansa na kolejne imprezy tego typu organizowane u nas. Jest także ogromna szansa na kolejne inwestycje w regionie już niebawem!!! Zapraszamy do Opola, bo tu wszystko gra !!!II Festiwal Kultury Ludowej w WilkowieWicepremier, minister gospodarki, Prezes PSL Kol. Janusz Piechociński z wizytą na Opolszczyźnie.

Wicepremier i minister gospodarki, Prezes PSL Kol. Janusz Piechociński 13 czerwca 2015 r. przebywał z wizytą
w województwie opolskim.  Odwiedził Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach oraz Cementownię Górażdże w Choruli, gdzie spotkał się z przedstawicielami zarządu.

Zdzieszowickie zakłady to jedna z najbardziej nowoczesnych koksowni
w Europie i na świecie, z produkcją przekraczającą 4 mln ton koksu rocznie. Spółka zatrudnia ponad 1700 pracowników i jest głównym pracodawcą w regionie

. Minister miał okazję obejrzeć baterię koksowniczą oraz modernizowaną właśnie instalację węglopochodnych.

Obecność Wicepremiera Piechocińskiego w Cementowni Górażdże była nieprzypadkowa, wiązała się bowiem z uhonorowaniem odznaczeniem „Zasłużony dla Gospodarki Narodowej”  prezesa Górażdże Cement S.A. Andrzeja Balcerka. Warto podkreślić, że to największa pod względem produkcji klinkieru cementownia
w Europie, jedna z najefektywniejszych z uwagi na zużycie energii i paliw, a tym samym oddziaływanie na środowisko.

Minister gospodarki odwiedził także wystawę rolniczą Opolagra, organizowaną corocznie w Kamieniu Śląskim. Oprócz bydła, wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia techniki rolniczej, w tym profesjonalne urządzenia. Imprezie towarzyszyły m.in. pokazy i testy maszyn, warsztaty, panele dyskusyjne i konkursy

Po południu  Kol.. Janusz Piechociński spotkał się z opolskim aktywem PSL. Na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu z udziałem gościa przybyli przedstawiciele poszczególnych struktur gminnych, samorządowcy, kombatanci
i członkowie Forum Młodych Ludowców. Prezes PSL wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom.

Wizytę wicepremiera w naszym regionie zakończył wieczorny koncert Superjedynki w ramach odbywającego się akurat 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który obejrzał  z trybun opolskiego amfiteatru.