Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO NIEMODLIN, 17 MAJA 2015 R.

Uroczyste obchody Święta Ludowego, zorganizowane w tym rokuprzez strukturę miejsko-gminną PSL w Niemodlinie,zgromadziły tłumy działaczy i sympatyków Ruchu Ludowego z całego województwa, a także mieszkańców miasta i okolicznych sołectw.

Święto Ludowe obchodzone jest w pierwszy dzieńZielonych Świątek, ustanowionych na pamiątkę zesłania Ducha Świętego Z okresem Zielonych Świątek wiązałysię ludowe obrzędy powitania wiosny, szczególnie popularne w kręgach rolniczo-pasterskich, był to bowiem czas rozpoczęcia wypasu bydła na pastwiskach. Towarzyszyłyim ciekawe zwyczaje– zielonymi gałązkami m.in. uderzano zwierzęta, aby zapewnić im spokojny wypas, chronić je przed wilkamii złymi urokami.

ŚwiętoLudowe, wzorowane na idei Święta Pracy,ma swoją ponad stuletnią tradycję, kultywowaną przez organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie.To doskonałaokazja do popularyzacji i dorobku Polskiego Stronnictwa Ludowego, będącegoduchowym i politycznym spadkobiercą historycznych tradycji politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Nawiązuje do dokonań partii chłopskich okresu międzywojennego i ruchu oporu w latach okupacji hitlerowskiej. Jest bezpośrednim kontynuatorem myśli PSL utworzonego przez Wincentego Witosai Stanisława Mikołajczyka w 1945 r. W zależności od sytuacji geopolitycznej, zmieniał się stopień samodzielności partii, ale Święto Ludowe na stałe wpisało się w kalendarz narodowych imprez, zwłaszcza wśród społeczności wiejskiej. Ta przeszło wiekowa tradycja zachowała się tylko dlatego, żeludowcy nigdy nie stracili swojej tożsamości, zawsze podążali obraną przez siebie drogą, wierni swym przekonaniom i ludziom, w sprawie których gotowi byli walczyć.

Tegoroczneuroczystości rozpoczęły się tradycyjne mszą świętą w intencji działaczy Ruchu Ludowego i ich rodzin, a także Ojczyzny.Po nabożeństwie z licznym udziałem mieszkańców Niemodlina, uczestnicy wasyście orkiestry dętej z Górażdży,i pocztów sztandarowych PSL udali się pod Ośrodek Kultury w Niemodlinie,gdzie rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Zgromadzonych powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Niemodlinie Kol. Jan Krzesiński i burmistrz Niemodlina – Kol. Dorota Koncewicz- gospodarze tegorocznych uroczystości.Wiceminister spraw wewnętrznych,
a jednocześnie prezes ZW PSL w Opolu, kol.  Stanisław Rakoczyw swoim przemówieniu wskazał na wartości, które przyświecają działalnościStronnictwa. Podkreślił skupianie się na rozwiązywaniu realnych problemów, obecnie związanych przede wszystkim z kryzysem gospodarczym na świecie. Zwrócił uwagę,  iż PSL to partia porozumienia, odcinająca się od wszelkich kłótni politycznych, a Święto Ludowe powinno łączyć wszystkich, którym bliska sercu jest polska wieś i cała Ojczyzna. Specjalnie na tę uroczystość wystosowany list Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusza Piechocińskiego odczytał wicemarszałek województwa opolskiego kol. Antoni Konopka, wiceprezes ZW PSL w Opolu.

Święto Ludowe w tym roku miało bardzo ciekawą i bogatą oprawę artystyczną, m.in. dzięki programowi przygotowanemu przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Stanowiło także doskonały przyczynek do wręczenia legitymacji dwudziestu nowo przyjętym członkom PSL.Święto Ludowe w NiemodlinieNiech się święci 3 maja !

Kolejna, 22. rocznica powstania pierwszej europejskiej konstytucji to znakomita okazja do wspólnego patriotycznego świętowania. Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny oraz barwny przemarsz ulicami Opola. Święto Konstytucji 3 Maja to święto wszystkich Polaków, radosne, przepełniające dumą spadkobierców demokratycznej idei sprzed trzech wieków.
To rocznica wydarzenia, które w dziejach Polski zapisało się jako jeden z jej najważniejszych i najbardziej chlubnych rozdziałów a dziedzictwo  Majowej Konstytucji, pomogło nam przetrwać wiele tragicznych momentów historii.
Narodowe święto zgromadziło w centrum Opola licznie mieszkańców miasta, samorządowców, żołnierzy, kombatantów i przedstawicieli wielu organizacji.  Polskie Stronnictwo Ludowe było godnie reprezentowane przez nasze Koleżanki
i Kolegów. Uroczystościom towarzyszyła salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego oraz grupy rekonstrukcyjnej z Nysy. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności. W imieniu samorządu województwa symboliczne białe i czerwone róże złożyli członkowie zarządu województwa – Tomasz Kostuś oraz Kol. Grzegorz Sawicki oraz Doradca Marszałka ds. Kombatantów Janusz Wójcik.