Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu

29 kwietnia 2015 r.

Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu .

-Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podczas konferencji na Uniwersytecie Opolskim poświęconej polityce senioralnej i realizacji programu SENIOR-WIGOR.Ten wieloletni program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Został stworzony w myśl wsparcia  gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR.W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony zostanie także ciepły posiłek.Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.W roku bieżącym w ramach programu powstanie ok. 100 placówek.
W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów. Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł
w Dziennym Domu Senior – WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior-Wigor.Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.

- To jest ogromne wyzwanie, szczególnie dla województwa opolskiego. Ja mam nadzieję, że samorządy z regionu włączą się w projekt WIGOR. Jest on potrzebny szczególnie dla tych, którzy zakończyli aktywność zawodową – podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek,samorządowcy Opolszczyny a także Minister Spraw Wewnętrznych Kol. Stanisław Rakoczy.Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister pracy i polityki społecznej

z wizytą na Opolszczyźnie

29 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się spotkanie poświęcone polityce senioralnej realizowanej w Polsce i województwie opolskim.

Wezmą w nim udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor UO oraz samorządowcy Opolszczyzny.życzenia