Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Noworoczne spotkanie opolskiej organizacji PSL.

Z okazji  Nowego Roku opolskie struktury PSL – powiatowa i grodzka – zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście: wicewojewoda opolski Kol. Antoni Jastrzembski, wicemarszałek województwa opolskiego Kol. Antoni Konopka, prezes OZŻBCH Kol. Czesław Druch, a także kandydaci w wyborach samorządowych, którzy, choć nie są członkami PSL, startowali z naszych list. Głównym celem było podsumowanie wyników kampanii samorządowej 2014  ze szczególnym podziękowaniem dla kandydujących i zaangażowanych w prace sztabu wyborczego. Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń noworocznych prowadzący spotkanie Kol. Grzegorz Sawicki, prezes ZG PSL w Opolu, omówił wyniki wyborów, dokonując jednocześnie ich analizy w oparciu o prezentację przygotowaną przez Kol. Pawła Polaka. To był wielki sukces organizacji. Po raz pierwszy w historii udało się zdobyć mandat do Sejmiku Województwa Opolskiego w okręgu nr 1 (Kol. Grzegorz Sawicki) oraz do Rady Powiatu Opolskiego (Kol. Jan Krzesiński). Ogromnie cieszy też wygrana Kol. Doroty Koncewicz w walce o fotel burmistrza Niemodlina. Stało się tak dzięki pracy wielu kolegów i koleżanek. Warto podkreślić, iż na listach wyborczych PSL znajdowali się nie tylko członkowie partii, ale i jej sympatycy, m.in. pierwszy polski indywidualny mistrz świata na żużlu Jerzy Szczakiel. Wszyscy, którzy zdecydowali się na kandydowanie z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, otrzymali od przedstawicieli władz wojewódzkich list z podziękowaniami podpisany przez Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego. Prezes Sawicki przekazał także bardzo dobrą wiadomość o odrodzeniu się organizacji PSL w gminie Ozimek za sprawą Kol. Marcina Oszańcy. Po przemówieniach gości był czas na dyskusje i wnioski. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a goście mieli okazję spróbować słynnego już bigosu sołtysa autorstwa Kol. Tomka Gabora.08.01.2015 r. SPOTKANIE NOWOROCZNE gminnej organizacji PSL w Zdzieszowicach .

08.01.2015 r. SPOTKANIE NOWOROCZNE

gminnej organizacji PSL w Zdzieszowicach .

Choć powiat krapkowicki leży w sercu Śląska Opolskiego, nasze struktury w tym obszarze były bardzo nieliczne. Z inicjatywy kol. Mirosława Hankusa przed wyborami samorządowymi cztery lata temu powstała organizacja gminna PSL w Zdzieszowicach. Start w wyborach samorządowych w 2010 r. zakończył się wynikiem zadowalającym, który miał na celu zaznaczenie obecności organizacji PSL w nowym środowisku lokalnym.

W dniu 8.01.2015 r. w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie członków organizacji gminnej PSL, na które zaproszono również sympatyków kandydujących z list Stronnictwa. Po złożeniu życzeń noworocznych przeanalizowano wyniki wyborów samorządowych 2014 r. każdego szczebla. I tak, do samorządu gminnego wszedł kol. Mirosław Hankus, zostając wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, jak również Marian Maruszewski – wiceprzewodniczący komisji RM. Pewnym sukcesem zakończył się start w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, ponieważ z całkowitego niebytu w 2006 , przez 775 głosów na listę w 2010 r. aż do 2398 głosów w 2014 r., Wyniki w 2014 r. wyglądają następująco: Ewa Krasowska – 625 głosów, Beata Wielgosik – 507 głosów i Piotr Pakosz – 1266 głosów. W efekcie lista PSL w okr. 4 wypracowała mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego – Koledze Kazimierzowi Pyziakowi serdecznie gratulujemy.

Podstawowym zadaniem na przyszłość, w celu efektywnego wykorzystania naszych możliwości wyborczych, jest utworzenie struktury powiatowej PSL i rozbudowanie struktur gminnych w powiecie krapkowickim, do czego zostali zobowiązani wszyscy członkowie PSL pod kierunkiem kol. Piotra Pakosza. Termin ostateczny stworzenia struktury powiatowej PSL powiatu krapkowickiego to czerwiec 2015 r. Kolejne spotkanie zaplanowano na 9.02.2015 r.

Piotr PakoszUroczyste spotkanie wigilijne członków oraz sympatyków PSL

19 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków oraz sympatyków PSL, obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy – Prezes ZW PSL w Opolu, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski, Wicemarszałek Antoni Konopka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Norbert Krajczy, Członek Zarządu Grzegorz Sawicki oraz wielu znakomitych gości.

Spotkanie było okazją do posumowania wyborów samorządowych 2014. Jak podkreślał Prezes Rakoczy bardzo udanych wyborów, w których ponad 61 tysięcy mieszkańców województwa zaufało naszym Kandydatom, co dało rekordowe 8 mandatów w Sejmiku. Kol. Prezes podziękował za wkład pracy oraz za zaangażowanie a także pogratulował wyników. Jednocześnie zaznaczył, że koniec kampanii samorządowej oznacza początek kolejnej, parlamentarnej.

Po analizie wyników wyborczych nastąpił miły akcent wręczenia odznaczeń Złotej Koniczynki dla Tadeusza Chrobaka jak i legitymacji nowym członkom PSL: Ewie Krasowskiej, Tomaszowi Gaborowi, Marcinowi Hutnikowi, Michałowi Walusiowi.

Po części oficjalnej były życzenia świąteczne, łamanie się opłatkiem oraz poczęstunek wigilijny.Wywiad z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego.

Jak widzę rolę Przewodniczącego Sejmiku ?

odpowiadam: wracam pamięcią do lat 1998 – 2002, I kadencji samorządu województwa, w której zostałem Pierwszym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego. Minęło wiele lat, zaszły duże zmiany i dziś powiem, że stoję przed wielką niewiadomą…..

Kiedy organizowaliśmy Województwo, po reformie samorządowej, opracowywaliśmy statut Województwa, ustalaliśmy Herb Województwa, opracowywaliśmy regulaminy i inne kluczowe dokumenty – wspólnie z Pierwszym Marszałkiem Staszkiem Jałowieckim, z prof. Leonem Troniewskim, Rysiem Gallą, Rysiem Donitzą, Waldkiem Kościelnym i pod nadzorem ówczesnej Dyrektor Biura Sejmiku Ireny Praczukowskiej –  zastanawialiśmy się nad rolą Przewodniczącego Sejmiku i Prezydium Sejmiku. W nowoutworzonych województwach nie wszystko było dla nas jasne, bo czy  Przewodniczący Sejmiku to „marszałek bis”, a może „marszałeczek”, jak próbowali żartować niektórzy.

Narzucone przez ówczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  oraz zespoły heraldyczne stanowiska w krótkim czasie zweryfikowały nasze pomysły.

Po powołaniu mnie na stanowisko Przewodniczącego Sejmiku V kadencji pierwszą rozmowę odbyłem z Marszałkiem Andrzejem Bułą. Moje propozycje dotyczące pracy Przewodniczącego Sejmiku, Prezydium Sejmiku i radnych uważam, że zostały zaakceptowane przez Marszałka, a są one bardzo proste. Przewodniczący Sejmiku powinien być „spikerem” sesji Sejmiku, merytorycznie przygotowanych przez Biuro Sejmiku w oparciu o materiały przekazane przez Zarząd Województwa. Przewodniczący Sejmiku powinien aktywizować do czynnej pracy swoich zastępców i organizować pracę Radnych Województwa w komisjach, w klubach radnych, na spotkaniach z wyborcami. Jako Przewodniczący będę reprezentował Sejmik na zewnątrz.

Uważam, że dla naszej Małej Ojczyzny, którą jest Opolszczyzna, wszyscy Radni powinni aktywnie pracować, także Radni z opozycji, dlatego w styczniu 2015 roku planuję zorganizowanie spotkania. Na tym spotkaniu planuję omówienie najważniejszych spraw dla regionu m.in. rozdział środków unijnych, aktywizację bezrobotnych, będzie też czas na lepsze poznanie się.

W ciągu krótkiego czasu, od objęcia przeze mnie funkcji, zaobserwowałem jak duże ilości dokumentów są sporządzane w formie papierowej  i to chciałby zmienić – zaproponowałem zakup 25 tabletów dla radnych, członkowie Zarządu Województwa taki sprzęt już mają. Środki na ich zakup zostaną wygospodarowane na ryczałtach w przyszłym roku.

Zgodziłem się pracować bez zatrudniania asystentów. Uważam, że obecni pracownicy Biura Sejmiku są dobrze merytorycznie przegotowani do pracy, a z niektórymi pracowałem w I kadencji. Jeżeli będzie w Sejmiku brakowało osób do obsługi Komisji, do obsługi delegacji zagranicznych, to oczekuję na zasilenie Biura Sejmiku, po roszadach w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego.

Nie boję się nowych wyzwań. Od 24 lat jestem Dyrektorem nyskiego ZOZ-u, zatrudniam 800 osób, a zarządzana przez mnie placówka w każdym roku finansowym jest na plusie.

Powiedziałem po wyborze na Przewodniczącego : „ nie lękajcie się „, to chodziło o otwarcie się na innych , na współpracę, na merytoryczne działanie.

Ponad 12 tysięcy głosów wyborców z powiatu nyskiego i brzeskiego zobowiązuje mnie do aktywnej pracy, leniem nigdy nie byłem, a według ustaleń koalicjantów – „czasu mam niewiele”.

Norbert Krajczy