Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Kampania Wyborcza rozpoczęta…

Żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel jest jednym z kandydatów do sejmiku województwa opolskiego. Na wojewódzkiej konwencji wyborczej zatwierdzono dziś listy wyborcze. – 5-6 mandatów jest w naszym zasięgu i będziemy o nie walczyć – zapowiada Stanisław Rakoczy.

Wiceminister Stanisław Rakoczy gościł dziś w Opolu na wojewódzkiej konwencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której m.in. dyskutowano nad ostatecznym kształtem list wyborczych do sejmiku województwa opolskiego.

- Do wyborów idziemy pod hasłem “Samorząd – tu się wszystko zaczyna”. Usłyszałem kiedyś takie hasło i bardzo mi się spodobało – mówi Stanisław Rakoczy, szef PSL na Opolszczyźnie. – Bo faktycznie, jeśli w ciągu minionych 25 lat coś się w Polsce udało to na pewno samorządy.

- To dla nas bardzo ważne wybory. Jesteśmy stąd, z prawdziwej Polski, gdzie jeden drugiemu podaje rękę, a nie chce tylko zniszczyć, jak często ma to miejsce w wielkiej polityce. Ludowe to nie znaczy tylko wiejskie, ludowe to powszechne czyli ogólnonarodowe – tłumaczy Rakoczy podkreślając 120-letnią tradycję partii.

Jedynką w okręgu nr 1 jest Grzegorz Sawicki, kandydat PSL na prezydenta Opola. Startuje tu też Andrzej Kościuk, znany z opieki nad rycerskim grodem w Byczynie, Tomasz Gabor – sołtys Brzezia oraz żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel. W okręgu nr 2 (powiaty: kluczborski, namysłowski oraz oleski) jedynką jest Stanisław Rakoczy. Listę w okręgu nr 3 (powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki) otwiera Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski. Na pierwszej pozycji listy nr 4 (powiaty: głubczycki, krapkowicki oraz prudnicki) jest Kazimierz Pyziak. Jedynką w okręgu nr 5 (powiat nyski i brzeski) jest Norbert Krajczy, dyrektor szpitala w Nysie.

- Nie potrzebowaliśmy specjalnego prawa regulującego kwestię parytetów, bo na naszych listach do sejmiku 40% miejsc zajmują kobiety. I nie musieliśmy ich specjalnie szukać, są tak aktywne, że same walczyły o miejsca na listach – dodaje Stanisław Rakoczy.

www.24opole.plRozmowa dnia z Grzegorzem Sawickim

Rozmowa Dnia z Grzegorzem SawickimWojewódzkie dożynki – Stare Siołkowice

W atmosferze radości i wdzięczności za tegoroczne zbiory upłynęły dożynki wojewódzkie na Opolszczyźnie. Rolnicy z całego regionu zjechali 7 września do Starych Siołkowic, by podziękować Opatrzności za słoneczną pogodę i obfite plony.

Gospodarzami dożynek byli marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, starosta opolski Henryk Lakwa oraz wójt gminy Popielów Dionizy Duszyński. Marszałek podzielił się bochnem chleba, złożonym na jego ręce przez starostów dożynkowych Sylwię Kupczyk i Roberta Psiorza, miejscowych właścicieli gospodarstw rolnych.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Marka Sawickiego, który dziękował rolnikom za trud i dobrą pracę, zwracając uwagę, że opolskie rolnictwo jest w czołówce krajowej i uchodzi za wzór gospodarności, ale i wydajności w plonach. Jednocześnie postulował o jak najlepsze wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Minister chwalił pomysłowość
i zaangażowanie mieszkańców przy dekorowaniu posesji i trasy przejazdu nie mniej barwnego korowodu. Pogratulował też laureatom konkursu koron i wieńców żniwnych: w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych zwyciężyła Krośnica, a koron ziarnkowych – Żywocie.

Uroczystości dożynkowe były również doskonałą okazją do uhonorowania zwycięzców wojewódzkiego etapu XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Nagrody finalistom – Państwu Jadwidze i Markowi Wiechom z miejscowości Czaple Stare (pow. kluczborski) – wręczyli obecni na uroczystościach: Kol. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Kol. Jan Krzesiński, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu oraz Kol. Agnieszka Zagola, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Opolu, Kol. Tomasz Białaszczyk – dyrektor OR ARiMR w Opolu.

Po raz kolejny rolnicy udowodnili, że potrafią ciężko i sumiennie pracować, ale też cieszyć się z darów natury. Tegoroczne święto plonów zgromadziło rzeszę mieszkańców oraz znakomitych gości, sprzyjając uroczystemu podsumowaniu dokonanej, często niedocenianej pracy na roli, a także umocnieniu poczucia wspólnoty oraz pogłębieniu więzi społecznych.Dożynki w Wilkowie