Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu z udziałem zaproszonych gości.

23 listopada 2013 r.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu z udziałem zaproszonych gości.

Porządek obrad:

  1. 1. Omówienie bieżącej sytuacji społeczno – politycznej w kraju
    i w województwie.
  2. 2. Stan przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zadania opolskiej organizacji PSL w okresie zimowym.
  3. 3. Sprawy bieżące

23 listopada 2013 roku w Opolu, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Prezes ZW PSL w Opolu, Wiceminister MSW Kol. Stanisław Rakoczy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad została omówiona bieżąca sytuacja polityczno- społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie mając na uwadze zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w rządzie oraz w samorządzie województwa.  .
Następnie przeanalizowano także kalendarz działań na najbliższe miesiące związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2104 r. Termin narady regionalnej w tym zakresie został wyznaczony na 11 stycznia 2013 r. Została zatwierdzona także lista kandydatów na kandydatów PSL
w wyborach do PE z woj. opolskiego w okręgu wyborczym nr 12.

W wolnych wnioskach Koledzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy w samorządach, problemów związanych
z charakterystyką danego regionu a także sytuacją polityczną w regionie na tle wydarzeń na krajowej sceny politycznej.

Posiedzenie ZW PSL w Opolu było także okazją do wręczenia odznaczeń , Medal im. Wincentego Witosa za Zasługi dla Ruchu Ludowego otrzymali : Koleżanka Jadwiga Seidel z Nysy oraz Kol. Leszek Giżycki z Dytmarowa
w powiecie prudnickim.Święto Niepodległości w Opolu

Obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św.

w intencji Ojczyzny w Katedrze Opolskiej. Potem nastąpiło przejście pocztów sztandarowych
w asyście Szwadronu Kawalerii Konnej  pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego na plac Wolności. Uroczystość rozpoczęto od  hymnu państwowego i apelu poległych. Wysłuchano przemówień : wojewody opolskiego i wice prezydenta miasta Opola. Kwiaty pod pomnikiem składały nie tylko oficjalne delegacje, dołączyło także wielu mieszkańców Opola. Częścią uroczystości były także polonez odtańczony przez mieszkańców Opola strojach przed pomnikiem a na opolskim rynku zaplanowano szereg atrakcji tego dnia, takich jak: festyn niepodległościowy z wojskową grochówką
w roli głównej czy koncert „Panny Wyklęte” w opolskim amfiteatrze.

Nasi koledzy działacze licznie wzięli udział w tych uroczystościach, z wojewódzkim pocztem sztandarowym i delegacjami składającymi kwiaty pod pomnikiem ( m.in. Kol. Grzegorz Sawicki – wiceprzewodniczący Sejmiku, Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa, Kol. Lidia Ciepielowska – dyrektor biura ZW PSL w Opolu, Kol. Henryk Giziński – Prezes Honorowy ZP PSL
w Opolu).