Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


W OBRONIE SĄDÓW REJONOWYCH.

Polskie Stronnictwo Ludowe popiera obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Celem Inicjatywy Obywatelskiej jest zebranie 100 000 podpisów pod projektem. Polskie Stronnictwo Ludowe włącza się do akcji zbierania podpisów.

W niedzielę 15 lipca pod gmachami sądów, którym grozi likwidacja będziemy zbierać podpisy poparcia dla inicjatywy. W naszym województwie będą to dwa miasta powiatowe : Olesno
i Głubczyce. W dniach od 17 do 20 lipca będziemy także zbierać podpisy na opolskim deptaku
( ul. Krakowska na wysokości Filharmonii ). Podpisy można także składać w biurze ZW PSL w Opolu przy ul. Katowickiej 35 oraz u wolontariuszy w poszczególnych powiatach.

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy.

Więcej informacji: www.wobroniesadow.plDZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA NA KRESACH WSCHODNICH II RP

W dniu 11 lipca 2012r. odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia

Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w województwie

opolskim. W tym dniu została odprawiona w Katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu msza  za spokój dusz wszystkich ofiar pomordowanych na Kresach Wschodnich .

W katedrze zebrali się przedstawiciele środowisk kresowych , władz województwa – w uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Józef Sebesta , członkini Zarządu Barbara Kamińska oraz przestawiciele Zarządu Miejskiego PSL w Opolu w osobach: Grzegorz Sawicki-Prezes Zarządu,Janusz Turek-V-ce Prezes Zarządu,Maria Polewiak-Prezes Koła oraz Lidia Ciepielowska-Dyrektor Biura PSL . Po mszy pamięć ofiar uczczono wiązankami kwiatów, złożonymi w kościele.

Przedstawiciele środowisk kresowych wyrazili swoją wdzięczność przedstawicielom Zarządu Miejskiego PSL w Opolu za aktywny udział przy tworzeniu rezolucji ustanawiającej dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP oraz podziękowali za uczestnictwo w uroczystościach.

Grzegorz Sawicki-zapewnił, że członkowie PSL będą pamiętać o tragicznych losach mieszkańców Opolszczyzny z kresów wschodnich , ponieważ wielu z naszych członków ma rodowód kresowy i straciło na Wołyniu swoich bliskich.