Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Wojewódzkie Święto Ludowe 2012

W niedzielne popołudnie 3 czerwca , tydzień po Święcie Zesłania Ducha Świętego Opolscy Ludowcy obchodzili Wojewódzkie  Święto Ludowe . W tym roku miejscem uroczystości było miasto Opole. Najpierw Ludowcy podziękowali za łaski Boże podczas mszy w Katedrze Opolskiej w intencji Ojczyzny i działaczy Ruchu Ludowego a następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego na Placu Wolności. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe , Ludowcy i sympatycy Ruchu Ludowego z całej Opolszczyzny. Obchody zakończyły się uroczystym posiedzeniem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu wraz z zaproszonymi gośćmi w Sali obrad Domu Ruchu Ludowego. Wręczono odznaczenia PSL „Złota Koniczynka” Kol. Krystynie Rose-Rutkowskiej oraz Kol. Henrykowi Wiernemu. Wielu nowoprzyjętych Koleżanek i Kolegów miało okazję odebrać swoje legitymacje w tak uroczystym dniu. Święto Ludowego jest zawsze wspaniałą okazją do spotkań w dużym gronie, niekończących się wspomnień i rozmów.W dniu 26 maja 2012 r. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy miejskiej organizacji PSL w Opolu.
Nowym  Prezesem Zarządu Miejskiego został wybrany  Kol. Grzegorz Sawicki.
Kolega Sawicki jest także Prezesem Koła PSL “Witos” w Opolu a także radnym Sejmiku . Gratulujemy.


W ramach wojewódzkich obchodów Święta Ludowego na Opolszczyźnie, w dniach 25 do 27 maja b.r. odbyło się w Opolu spotkanie byłych  dziennikarzy Dziennika Ludowego z całego kraju. Organizatorem spotkania był Opolski Klub Towarzystwa Inicjatyw Społecznych “Nowy Świat”. Spotkanie przebiegało pod hasłem “U Ślązaków i Kresowiaków”. Opolszczyzna jest bowiem najlepszym przykładem dobrego współżycia wielu mniejszości narodowych i etnicznych..Aktywnie działa tutaj wiele klubów i stowarzyszeń przesiedlonych mieszkańców dawnych kresowych ziem polskich, organizacja mniejszości niemieckiej, a także kluby mniejszości romskiej i inne. Swoją trzydniową wizytę dziennikarze rozpoczęli od uroczystego śniadania w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu. Następnie spotkali się z mieszkańcami Lewina Brzeskiego na “Biesiadzie Kresowej”, na której kresowiacy wspominali lata spędzone w miejscu swojego urodzenia i tutaj,  w nowej .Wystąpił  zespół folklorystyczny  ”Ta joj…”,była też degustacja wyrobów kresowych. Organizatorem biesiady był dyrektor Mejsko-Gminnego Domu Kultury Tadeusz Tadla.

Drugi dzień imprezy  dziennikarze spędzili wśród Ślązaków; zwiedzili Górę Św. Anny –  symbol walk ludności polskiej.