Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Szanse i zagrożenia dla Wspólnej Polityki Rolnej, rządowe programy wsparcia rolników oraz kwestie ubezpieczeń społecznych zdominowały obrady w auli Politechniki Opolskiej. Organizatorem konferencji, w której uczestniczył podsekretarz stanu w MRiRW  Kol. Andrzej Butra oraz kierownictwo opolskiego OR ARiMR  była Izba Rolnicza w Opolu.

Na konferencję przybyli rolnicy i przedsiębiorcy działający w sektorze rolnictwa z całego województwa.  ARiMR  reprezentował dyrektor – Kol. Tomasz Białaszczyk i jego zastępca –  Kol. Mirosław Borkowski. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji branżowych i instytucji działających
w obszarze rolnictwa. Wszyscy czekali na wystąpienie wiceministra Butry, który w trakcie wykładu przybliżył słuchaczom bieżące działania rządu i resortu rolnictwa na rzecz polskich producentów rolnych.

Ciekawy przebieg miała dyskusja, która miała miejsce po wykładzie. Rolnicy pytali przedstawiciela rządu o zasady nowego systemu emerytalnego i ubezpieczeń zdrowotnych, mechanizmy wsparcia dla młodych rolników i perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. Na większość pytań wiceminister odpowiedział bezpośrednio zainteresowanym. Pozostałe pytania i postulaty organizatorzy konferencji prześlą do resortu po ich opracowaniu