Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Komunikat prasowy

W Opolu, podczas zjazdu wyborczego Forum Młodych Ludowców wybrano nowego prezesa organizacji wojewódzkiej. Największe poparcie delegatów otrzymał Wiktor Gocejna.

Na zjazd przybyło osiemdziesięciu delegatów ze wszystkich powiatów regionu. O ich głosy ubiegały się dwie osoby. Dotychczasowy prezes Łukasz Szerner, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, zgodnie ze statutem nie mógł ubiegać się o reelekcję. Po głosowaniu przeliczono głosy i okazało się, że Gocejnę poparło aż 76 delegatów.
Nowy prezes zapowiada aktywne działania na rzecz środowisk wiejskich i małych miast. – Nieobecni nie mają racji. Dlatego też musimy być aktywni wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy w codziennym życiu : dostępie do usług związanych z ochroną zdrowia, komunikacją zbiorową, budową nowoczesnych rozwiązań w infrastrukturze, zapewnieniem idealnych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. W szczególności dla osób młodych wykształconych w celu zmniejszenia migracji zarobkowej. Jesteśmy gotowi wprowadzać do polityki na wszystkich szczeblach jak największą liczbę, dobrze przygotowanych, kreatywnych młodych osób – deklaruje Gocejna
Nowy prezes ma 28 Lat. Ukończył studia o kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Procesy Energetyczne . Obecnie jest zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Opolu.

Wiktor Gocejna
Prezes zarządu wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców