Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Stanisław Rakoczy został wiceministrem.


Stanisław Rakoczy, szef opolskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego został wiceministrem spraw wewnętrznych. Propozycję objęcia tego stanowiska otrzymał miesiąc temu, ale oficjalne powołanie odebrał dzisiaj (28.11). – Specjalnie nie będę udawał, że jestem zaskoczony, bo otrzymałem tę propozycję dość szybko po wyborach – przyznał Stanisław Rakoczy.

- Straż pożarna to rzecz, która od dawna mnie zajmowała, bo miałem z tym do czynienia jako starosta i jako członek zarządu wojewódzkiego OSP. Myślę, że to jest służba, która ma największe zaufanie społeczne. Bardzo bym chciał, żeby ten obraz się utrzymał albo nawet wzmocnił – dodał opolski lider PSL.

W tym tygodniu ma zapaść decyzja o powołaniu wiceministrów rolnictwa. Obecnie jednym z podsekretarzy stanu w tym resorcie jest pochodzący z Opolszczyzny Andrzej Butra.Komunikat prasowy

W Opolu, podczas zjazdu wyborczego Forum Młodych Ludowców wybrano nowego prezesa organizacji wojewódzkiej. Największe poparcie delegatów otrzymał Wiktor Gocejna.

Na zjazd przybyło osiemdziesięciu delegatów ze wszystkich powiatów regionu. O ich głosy ubiegały się dwie osoby. Dotychczasowy prezes Łukasz Szerner, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, zgodnie ze statutem nie mógł ubiegać się o reelekcję. Po głosowaniu przeliczono głosy i okazało się, że Gocejnę poparło aż 76 delegatów.
Nowy prezes zapowiada aktywne działania na rzecz środowisk wiejskich i małych miast. – Nieobecni nie mają racji. Dlatego też musimy być aktywni wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy w codziennym życiu : dostępie do usług związanych z ochroną zdrowia, komunikacją zbiorową, budową nowoczesnych rozwiązań w infrastrukturze, zapewnieniem idealnych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. W szczególności dla osób młodych wykształconych w celu zmniejszenia migracji zarobkowej. Jesteśmy gotowi wprowadzać do polityki na wszystkich szczeblach jak największą liczbę, dobrze przygotowanych, kreatywnych młodych osób – deklaruje Gocejna
Nowy prezes ma 28 Lat. Ukończył studia o kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Procesy Energetyczne . Obecnie jest zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Opolu.

Wiktor Gocejna
Prezes zarządu wojewódzkiego Forum Młodych LudowcówNasza delegacja uczestniczyła w wojewódzkich obchodach tego święta przed pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego.

W stolicy regionu rozpoczęły się one od mszy świętej w opolskiej katedrze. Następnie uczestnicy spotkania przy dźwiękach muzyki
w wykonaniu orkiestry górniczej z Górażdży przeszli pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego. Uczestnikom marszu towarzyszyli ułani z historycznej grupy rekonstrukcyjnej
w mundurach z okresu międzywojennego. Pomimo chłodnego dnia na Plac Wolności przed pomnikiem przyszło ponad tysiąc mieszkańców regionu, w tym bardzo dużo dzieci. W uroczystościach brało udział 45 pocztów sztandarowych różnych organizacji
i instytucji, w tym poczet wojewódzkiej organizacji PSL. Nie zabrakło kompanii honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych organizacji społecznych i kombatantów. Po wystąpieniach przedstawicieli rządu i samorządu województwa odbył się apel poległych. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem. W imieniu opolskiej organizacji PSL kwiaty złożyli Kol. Henryk Giziński i Kol. Henryk Wierny.