Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Waldemarem Pawlakiem i Donaldem Tuskiem

Współpraca miedzy koalicjantami ale także z opozycją była głównym tematem spotkania prezydenta Bronisława Komorowskiego z Waldemarem Pawlakiem i Donaldem Tuskiem. Nie było dyskusji o żadnych łączeniach czy dzieleniach resortów, tylko o głównych programowych propozycjach ze strony partii koalicyjnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydenta, który 8 listopada powierzy premierowi misję tworzenia rządu. Tego samego dnia ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu.Waldemar Pawlak u Prezydenta

Wicepremier Waldemar Pawlak spotkał się z prezydentem Bronisławem Komorowskim. To jedno z cyklu spotkań głowy państwa z liderami partii politycznych, które dostały się do Sejmu.Podsumowanie Kampanii


Już w niedzielę, 9 października oddaj głos na ludzi sprawdzonych, z twojej okolicy.

Ludzi, którzy nie wdają się w utarczki słowne, ludzi, którzy są zawsze blisko waszych problemów.

Ludzi z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Lista numer 5Kampania medialna rozpoczątaParlamentarzyści państw UE przyjęli uwagi i konkluzje XLVI COSAC

Parlamentarzyści państw UE przyjęli uwagi i konkluzje XLVI COSAC
Przyjęciem uwag i konkluzji XLVI posiedzenia COSAC zakończyła się dziś (4 października) w gmachu Sejmu dwudniowa sesja plenarna z udziałem przedstawicieli komisji ds. unijnych parlamentów państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego oraz krajów kandydujących . To największe wydarzenie wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji zostało zorganizowane wspólnie przez Sejm i Senat.

W pierwszej części uwag poświęconej nowemu wieloletniemu budżetowi UE czytamy m.in.: „Mając na względzie kryzys gospodarczo-finansowy trwający w niektórych państwach członkowskich [oraz] problemy związane z nadmiernymi deficytami budżetowymi zmuszającymi państwa członkowskie do wprowadzenia daleko idących programów oszczędnościowych (…), COSAC popiera wysiłki instytucji UE, które zaowocowały przedstawieniem propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, co będzie stanowić podstawę debaty i podjęcia decyzji w ramach Unii Europejskiej.” Uczestnicy konferencji zwracają jednak uwagę, że wynik dyskusji powinien uwzględniać krajowe ramy budżetowe i strategie. Przedstawiciele komisji ds. wspólnotowych krajów UE kładą także nacisk na konieczność prowadzenia wzmożonych działań legislacyjnych i szerokich konsultacji społecznych, co uznali za niezbędne dla poprawy planowania i wdrażania przyszłego unijnego budżetu.

Doświadczenia parlamentarne podczas dwóch lat od wejścia w życie Traktatu z Lizbony to drugi temat uwag uzgodnionych dziś (4 października) na zakończenie XLVI konferencji COSAC. Na początku tej części dokumentu zapisano: „COSAC przyjmuje z zadowoleniem aktywne zaangażowanie parlamentów narodowych w kontrolę pomocniczości na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności do Traktatu z Lizbony.” Parlamentarzyści krajów UE zwrócili uwagę na nowe możliwości, jakie dał parlamentom krajowym Traktat lizboński. Podkreślili m.in. wartość ścisłej i otwartej współpracy parlamentów państw członkowskich z Komisji Europejską. Wskazali jednocześnie na znaczenie kontrolnej funkcji parlamentów narodowych.

Uwagi przyjęte przez COSAC zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Konkluzje posiedzenia dotyczą przede wszystkim 16. półrocznego raportu COSAC poświęconego dobrym praktykom kontroli parlamentarnej.

COSAC (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej) została powołana w 1989 r. w Madrycie. Stanowi forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego, głównie na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych.

Konferencja gromadzi po sześciu przedstawicieli parlamentarnych komisji ds. unijnych z każdego państwa UE, po trzech członków parlamentów krajów kandydujących oraz 6-osobową delegację Parlamentu Europejskiego. COSAC to jedyny organ międzyparlamentarny wymieniony w traktatach unijnych. Jego szczególne znaczenie wiąże się również z prawem do przedkładania pod rozwagę instytucjom UE wszelkich uwag, które uzna za właściwe.IV Turniej piłki siatkowej Komitetów Wyborczych

1 października 2011 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej „OKRĄGLAK” po raz czwarty odbyły się zawody piłki siatkowej dla komitetów wyborczych zarejestrowanych w mieście Opolu.
Celem była głównie dobra zabawa oraz integrowanie środowisk komitetów wyborczych i popularyzowanie aktywnego wypoczynku w duchu sportowej rywalizacji.

Do turnieju zgłosiły się następujące reprezentacje:

1. Polska Jest Najważniejsza
2. Sojusz Lewicy Demokratycznej
3. Ruch Palikota
4. Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Platforma Obywatelska
6. Mniejszość Niemiecka
7. Drużyna Dziennikarzy

Polskie Stronnictwo Ludowe po zmaganiach zakończyło rozgrywki na trzecim miejscu ulegając SLD i PO.

GratulujemyInformacja prasowa

Wicewojewoda Antoni Jastrzembski, a zarazem kandydat na posła z listy PSL ma przygotowany przez prawników wniosek do sądu w trybie wyborczym przeciwko posłowi Sławomirowi Kłosowskiemu, który w zeszłym tygodniu dopuścił się nieprawdziwej wypowiedzi, iż inne standardy prawne są stosowane w przypadku kandydatów partii koalicyjnych a inne w przypadku kandydatów partii opozycyjnych. Chodzi o wypowiedzi z zeszłego tygodnia o tym, iż wicewojewoda może brać udział w wyborach, a pan Zdzisław Krzysztofka nie. „Pan Krzysztofka jest pracownikiem korpusu służby cywilnej, którzy mają ustawowy zakaz publicznego manifestowania swoich poglądów, natomiast stanowisko wojewody czy wicewojewody jest stanowiskiem politycznym. Pan Kłosowski powinien to wiedzieć, wszakże był przez dwa lata wiceministrem” – mówi Jastrzembski. Dodaje również, że daje posłowi Kłosowskiemu możliwość sprostowania swej wypowiedzi, by jako chrześcijanin mógł właściwie zinterpretować ósme przykazanie Dekalogu „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Jeżeli poseł Kłosowski nie przeprosi publicznie wicewojewody Jastrzembskiego za oszczerstwa i wprowadzenie opinii publicznej w błąd, sprawa trafi jeszcze w tym tygodniu do sądu w trybie wyborczym.

W chwili obecnej trwa kampania wyborcza, która przypadła na okres polskiej Prezydencji w UE. Kilka dni temu mieliśmy bardzo ważne wydarzenie z tym związane, czyli Szczyt Partnerstwa Wschodniego. Od wczoraj do dnia jutrzejszego w Warszawie odbywa się kolejne ważne wydarzenie w ramach naszego przewodnictwa w Radzie Unii – spotkanie grupy COSAC*. Jest to największe wydarzenie w ramach polskiej prezydencji w wymiarze parlamentarnym. Podczas obrad dyskutowane będą kwestie przyszłego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020, polityki spójności, a także omówiony zostanie stan realizacji priorytetów polskiej prezydencji. Odbędzie się również dyskusja na temat funkcjonowania Traktatu Lizbońskiego. Obradom tym przewodniczy opolski poseł Stanisław Rakoczy, który jest przewodniczącym sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej i któremu Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powierzył przygotowanie parlamentarnego wymiaru polskiej Prezydencji w UE – mówi Łukasz Szerner, dyrektor biura poselskiego posła Rakoczego.

*Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych).PSL: to jest wyborcza agroturystyka wiejska

PSL uważa, że politycy PO, PiS oraz SLD w czasie kampanii wyborczej próbują przekonać wiejski elektorat uczestnicząc m.in. w biesiadach i dożynkach. – To jest wyborcza agroturystyka wiejska – skomentował kandydat PSL do Sejmu Władysław Serafin
- Wielu polityków wykazuje szczególną aktywność w stosunku do rolników, stając się na czas kampanii ich obrońcami. Uczestniczą z okazji świąt dożynkowych. Na co dzień jednak dalej zostaje nieuporządkowanych wiele spraw rolnictwa – powiedział w sobotę na konferencji prasowej w Warszawie startujący z Częstochowy Serafin.
Jak zaznaczył, przykładem takiego zachowania jest odwiedzanie w czasie kampanii wyborczej wsi m.in. przez premiera Donalda Tuska, prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego. – Zasiadają przy biesiadnych stołach na wsi, gdzie kamer jest więcej niż domowników – mówił. – Dobrze byłoby, gdyby politycy zajmowali się Polską wsią tak jak w kampanii wyborczej. Rolnicy, na co dzień są zostawienie sami sobie – dodał.
- Wicepremier Waldemar Pawlak i PSL nie uczestniczy w tego typu biesiadach, ponieważ jesteśmy związani, na co dzień z polską wsią – powiedział kandydat PSL.
Serafin, który jest też prezesem Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych podkreślił, że wiele razy zabiegał o spotkanie z premierem, aby omówić sytuację polskiego rolnictwa. – Przez cztery lata, jako jedyny premier w historii nie znalazł czasu na spotkanie się ze związkowcami – powiedział. Wyraził nadzieję, że jeśli PO wygra wybory, to Tusk spotka się jednak ze związkowcami.
Obecny na konferencji europoseł Czesław Siekierski (PSL) powiedział, że wybory powinny być podsumowaniem jak partie pracowały na rzecz rolnictwa przez ostatnie cztery lata. Wyraził nadzieję, że elektorat wiejski nie da się nabrać i zagłosuje na PSL.10,4 procent poparcia społecznego dla PSL w najbliższym sondażu Homo Homini

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się dziś na PO zechciałoby głosować 30,1 procent respondentów, czyli o 3 procent mniej niż przed tygodniem, na PiS – 29,1 procent (wzrost o 1 procent). Na trzecim miejscu uplasowałby się PSL z poparciem 10,4 procent. Do Sejmu weszłyby jeszcze SLD – 9,9 procent i Ruch Palikota – 9 procent.Pamiętaj…Człowiek jest Najważniejszy…