Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


DEKLARACJA POLITYCZNA PSL z Krajowej Konwencji Wyborczej PSL

WYBORY PARLAMENTARNE 2011
„CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY”
DEKLARACJA POLITYCZNA PSL
„Strzeżcie się fałszywych proroków lub rzekomych cudotwórców – wybierzcie tych, których znacie “.
(Wincenty Witos)
Jesteśmy rdzennie polskim ruchem politycznym, jedyną partią na polskiej scenie politycznej o tak bogatej ponad stuletniej tradycji.
Polskie Stronnictwo Ludowe to solidna marka, stały elektorat i doskonałe struktury w całym kraju.
Celem naszego działania jest budowa silnego, niepodległego, demokratycznego, wolnego państwa. Państwa, które stwarza warunki do godnego życia obywateli i wszechstronnego rozwoju człowieka.
Rzetelność, konsekwencja w działaniu, wiarygodność ludzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawiają, że wyborcy od lat obdarzają nas zaufaniem. Dowodem tego jest wynik w ostatnich wyborach samorządowych. Nasi wyborcy są pewni, że kierujemy się zasadami rozsądku, umiaru i porozumienia. Stabilizujemy polską scenę polityczną. Jesteśmy strażnikiem wartości demokratycznych.
O losie człowieka decyduje człowiek, my o tym pamiętamy każdego dnia, dlatego dla nas „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY”!

PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO
„Fundamentem państwa musi być obywatel wolny, świadomy i ze swego losu zadowolony”
(Wincenty Witos)
Stawiamy przed sobą zadanie przeprowadzenia takiej reformy państwa, by mogło ono skutecznie pomagać wszystkim grupom i środowiskom, które potrzebują wsparcia.
Konieczna jest stabilizacja finansów publicznych poprzez wzmocnienie polskiej gospodarki.
Uważamy, że priorytetem jest poprawa materialnych warunków życia Polaków, stabilizacja zatrudnienia, proporcjonalny wzrost rent i emerytur, modernizacja opieki i wsparcia dla osób starszych oraz rozwiązanie problemu bezrobocia szczególnie wśród absolwentów szkół wyższych.
Każdy Polak bez względu na zamożność i pozycję społeczną musi mieć zapewniony dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY!
GOSPODARKA I ROLNICTWO
„Możecie być gospodarzami Polski albo niewolnikiem drugich”
(Wincenty Witos)
Deklarujemy dążenie do realizacji przez państwo polityki zrównoważonego rozwoju.
Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które umożliwią wyrównanie szans rozwojowych tych regionów, które uzyskują niższe wskaźniki ekonomiczne.
PSL nie dzieli kraju na Polskę A i B. Polska jest jedna.

Stoimy na stanowisku, że tylko stały wzrost gospodarczy gwarantuje stabilne warunki dobrobytu społeczeństwa, a kluczowym zadaniem polityki gospodarczej państwa jest tworzenie narzędzi wspierających przedsiębiorczość obywateli.
Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego wszystkie sprawy dotyczące wsi i rolnictwa zawsze były i będą najważniejsze.
Państwo winno być reprezentantem interesów polskich rolników wobec unijnych instytucji regulacyjnych, a wspólna polityka rolna po 2013 roku musi być taka sama w odniesieniu do wszystkich rolników na terenie całej Unii Europejskiej.
Zadaniem państwa jest stworzenie mechanizmów pozwalających na promowanie polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych.
Systematycznie doskonalony system rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS) powinien uwzględniać specyfikę rolnictwa i życia na wsi.
Uważamy, iż należy zachować kontrolę właścicielską państwa w takich branżach, jak: górnictwo, energetyka, PKP czy Poczta Polska.
Należy uruchomić mechanizmy, które będą zachęcały publicznych i prywatnych pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY”!

WYZWANIA CYWILIZACYJNE
„Walka o zmiany w Polsce staje się nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego obywatela”
(Wincenty Witos)
Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadza Polskę w nową epokę technologii i innowacji, ale także zdaje sobie sprawę, jak wielu ludziom wciąż jest trudno przystosować się do nowej rzeczywistości, do nowych realiów życia w gospodarce rynkowej.
Trudności adaptacyjne mają rolnicy i robotnicy, ale także inżynierowie czy nauczyciele akademiccy.
PSL stoi na stanowisku, że trzeba zapobiegać nierównościom społecznym, jakie pojawiły się w wyniku trwających ponad dwie dekady procesów transformacyjnych.
Opowiadamy się za strategią zmian ewolucyjnych, pozwalających zachować naszą narodową tożsamość, z jej rdzeniem w postaci chrześcijańskiego systemu wartości i norm współżycia społecznego.
Uważamy, że głównym narzędziem przezwyciężania tych trudności powinien stać się szeroko rozumiany system edukacji adaptacyjnej społeczeństwa.
Wszyscy powinni mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu, a zdobycie wyższego wykształcenia powinien umożliwiać młodym ludziom system stypendialno – kredytowy. Należy upowszechnić studia podyplomowe i kursy kształcenia ustawicznego w specjalistycznych dziedzinach.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania w znacznym stopniu ułatwią sprostanie cywilizacyjnym wyzwaniom, dadzą obywatelom stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY”!
” ….a Polska winna trwać wiecznie”
( Wincenty Witos )
25 czerwca 2011 r. Krajowa Konwencja Wyborcza
Polskiego Stronnictwa LudowegoWejście Waldemara Pawlaka na Krajową Konwencję Wyborczą PSL 2011
OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO LUDOWE

65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO NA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO LUDOWE
19 CZERWCA 2011 R.
Tegoroczne centralne obchody Święta Ludowego poświęcone zostały pamięci wielkiego działacza ludowego naszej ziemi – Kol. Władysław Zaremby.
Z tej okazji została wydana publikacja historyczna pt. „65 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego na ziemi głubczyckiej” pod redakcją Katarzyny Maler
i Dariusza Misiejuka. Publikacja została poświęcona życiu i działalności Kol. Zaremby oraz powołania do życia struktur Stronnictwa na ziemi głubczyckiej.
Dla uczczenia pamięci, na placu bp A. Adamiuka przy kościele Franciszkanów została odsłonięty i poświęcony Pamiątkowy Kamień
z tablicą o treści:
„Władysławowi Zarembie (1902-1972)
Głubczyckiemu i podolskiemu działaczowi Stronnictwa Ludowego
I Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sybirakowi,
Bliskiemu współpracownikowi Stanisława Mikołajczyka
Premiera Rządu Rzeczypospolitej na emigracji,
z którym po II wojnie światowej dzielił los uciekiniera
przed prześladowaniami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego”

Zarząd Powiatowy PSL w Głubczycach przekazał do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej historyczny sztandar PSL, pochodzący z 1946 r. , poświęcony przez ks. Antoniego Adamiuka z odniesieniem:
Królowo Korony Polskiej
Błogosław Pracy Ludu
Żywią i Bronią

Uroczysta msza święta w intencji Ruchu Ludowego, Ojczyzny oraz za duszę ś.p. W. Zaremby odprawiona została przez ks. Infułata Prałata Edmunda Podzielnego w kościele parafialnym p.w. NNMP w Głubczycach.

Goszcząca tego dnia na Opolszczyźnie Wicemarszałek Sejmu, Wiceprezes PSL – Kol. Ewa Kierzkowska wraz z delegacją władz wojewódzkich odwiedziła także grób Władysława Zaremby w Boguchwałowie, gdzie grupa harcerzy trzymała wartę honorową.Spotkanie Posła S. Rakoczego w Skarbimierzu

Poseł na Sejm RP S. Rakoczy odwiedził gminę  Skarbimierz. Spotkał się z kandydatami startującymi w wyborach samorządowych.Na początku spotkania przedstawił obecną sytuację w sejmie i na scenie politycznej. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie założeń i celów Prezydencji Polski w UE. Kol. S. Rakoczy przedstawił priorytetowe cele Polski. Nawiązał także do wyborów  samorządowych.  Podziękował za zaangażowanie, dzięki któremu Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło tak dobry wynik. “Dzięki Wam, możemy w wyborach parlamentarnych osiągnąć podobny wynik, wystarczy, że włożymy choć odrobinę tej siły którą włożyliśmy w wybory samorządowe” – powiedział poseł.Kol. Stanisław Żelichowski w Nysie

Szef Klubu Parlamentarnego PSL – Stanisław Żelichowski przybył na Opolszczyznę, by zapoznać się m.in. z problemami mieszkańców Nysy. Wizytę byłego ministra ochrony środowiska w naszym regionie zorganizował senator Norbert Krajczy (klub PSL). Szczególną uwagę nasi parlamentarzyści poświęcili problemowi ochrony przeciwpowodziowej. W tym celu zorganizowano spotkanie, na którym omówiono m.in. kwestie związane ze stanem technicznym Jeziora Nyskiego, planowanego remontu zapory i przebudowy koryta rzeki. To kolejny dowód na realizację przez PSL programu Stronnictwa, gdzie główny nacisk położony jest na sprawy bezpośrednio dotyczące społeczności lokalnych, ich bezpieczeństwa i komfortu życia.Konwencja Wyborcza 2011

W dniu 04.06.2011 r. Wojewódzka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu przyjęła i zaakceptowała listę kandydatów PSL do Sejmu RP w woj. opolskim. Listę otworzy Stanisław Rakoczy – Poseł na Sejm RP, Prezes ZW PSL w Opolu. Ponadto na liście znalazło się 9 kobiet, radni wojewódzcy i przedstawiciele różnych środowisk społecznych.

Kandydatem PSL do Senatu RP w okręgu prudnicko – nysko – brzesko – namysłowsko – kluczborskim będzie senator Norbert Krajczy. Odnośnie kandydatów
w dwóch pozostałych okręgach rozmowy trwają.

Zarząd Wojewódzki PSL w Opolu w najbliższych wyborach parlamentarnych 2011 liczy na uzyskanie 2 mandatów poselskich i jednego senatorskiego.Dzień Dziecka z Koniczynką

1 czerwca na deptaku przy ulicy Krakowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Puchata, zielona koniczyna z napisem PSL obdarowywała lizakami, chorągiewkami i balonikami obchodzących w tym dniu swoje święto najmłodszych opolan. Wzbudziło to żywe zainteresowanie i uśmiechy na twarzach nie tylko maluchów, lecz także nastolatków i dorosłych, którzy podchodzili do naszej maskotki nie tylko po to, aby raczyć się słodkościami, ale porozmawiać i zadać szereg pytań. Ze szczególną wnikliwością robili to nastoletni opolanie, toczyły się więc ciekawe rozmowy na polityczne i nie tylko, tematy.

Akcja oprócz swej promocyjnej roli spełniła więc i inne ważne zadanie – pokazała najmłodszym, że polityka to nie taki diabeł straszny, jak go malują.