Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Waldemar Pawlak: Trzeba obniżyć akcyzę na benzynę

Trzeba będzie

Trzeba będzie podjąć odważne decyzje i obniżyć akcyzę na benzynę – powiedział w “Faktach po Faktach” wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Jego zdaniem, obniżka mogłaby wynieść dwadzieścia parę groszy.
- To będzie wyraźny oddech dla konsumentów – przekonywał Waldemar Pawlak, podkreślając, że obniżka powinna nastąpić przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Pytany, co dla budżetu państwa oznaczałoby opuszczenie akcyzy o dwadzieścia parę groszy (E95 kosztuje ok. 5,10 zł), odpowiedział: – Minister finansów i tak z akcyzy i podatku VAT zarobi w tym roku więcej niż dotychczas.

- W planie budżetu na 2011 r. cena paliwa była na niższym poziomie (niż teraz – red.) – dodał.

“Marże są odjazdowe”

W opinii wicepremiera, obniżenie akcyzy jest wykonalne, a nawet konieczne. – Żeby minister finansów nie dokładał się do tej drożyzny, która wynika nie z naszej winy, tylko z sytuacji na rynkach światowych – powiedział Waldemar Pawlak.

I podkreślił, że warto się przyjrzeć marżom firm na rynku paliwowym. – One są odjazdowe. W czasach trudnych mogliby trochę mniej marży zastosować – ocenił minister gospodarki.

Waldemar Pawlak liczy, że minister Rostowski podejdzie do tej propozycji ze zrozumieniem. – Jest doktrynerem, więc potrafi rozpoznać argumenty – ocenił wicepremier. – Mogę podać przykład, gdzie PSL ostro stawiało sprawę np. przy ograniczaniu budżetu samorządów. I wczoraj mieliśmy dobrą wiadomość, że premier wraz z ministrem i samorządowcami pracuje nad nowymi założeniami.

podjąć odważne decyzje i obniżyć akcyzę na benzynę – powiedział w “Faktach po Faktach” wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Jego zdaniem, obniżka mogłaby wynieść dwadzieścia parę groszy.
- To będzie wyraźny oddech dla konsumentów – przekonywał Waldemar Pawlak, podkreślając, że obniżka powinna nastąpić przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.Pamiętamy…

Pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego złożono kwiaty z okazji 90-tej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Tradycyjnie wśród delegacji swoją reprezentację miało Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod pomnikiem z przedstawicielami rządu i samorządu spotkali się reprezentujący nasze ugrupowanie Prezes ZW PSL poseł Stanisław Rakoczy, wiceprezes Jarosław Kowalczyk oraz nasz przedstawiciel w rządzie – wiceminister rolnictwa Andrzej Butra. On też odsłonił tablicę pamiątkową na budynku nowej miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II.

Wcześniej nasi przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych na Górze św. Anny z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Trzecie, ostatnie Powstanie Śląskie było najlepszym dowodem na istnienie polskiego żywiołu na terenach Górnego Śląska. W jego wyniku część regionu została włączona do odradzającego się po dwustu latach niewoli państwa polskiego. Mimo upływu lat pamiętamy o wydarzeniach z tamtych lat i ludziach, którzy dla Polski nie wahali się złożyć ofiarę swojego życia.Ogólnopolskie Święto Ludowe w Głubczycach

Zamach majowy 1926 – lekcja historii z PSL

Zamach majowy 1926 – lekcja historii z PSL

W 85. rocznicę zamachu majowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego zorganizował w Sejmie konferencję prasową, na której zaprezentowano okoliczności i konsekwencje zamachu. Prezes PSL Waldemar Pawlak wystąpił w towarzystwie młodych historyków z FML Krzysztofa Kosińskiego i Wojciecha Ducha.

Klub Poselski PSL złożył do laski marszałkowskiej projekt uchwały Sejmu w sprawie uczczenia pamięci ofiar zamachu majowego 1926 roku.Konstytucja 3 Maja

Dzisiaj obchodzimy 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystość ta jest bliska sercu każdego polskiego patrioty. W całym kraju Polacy licznie gromadzą się w świątyniach by dziękować Opatrzności Bożej za dar tamtych wydarzeń, zwieńczonych uchwaleniem przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej .
Twórcy Konstytucji, widząc konieczność naprawy Państwa i stosunków społecznych w osiemnastowiecznej Polsce wyprzedzili swoją epokę, torując Europie drogę ku nowym wzorcom społecznym i ustrojowym państwa. Chociaż niedana była ówczesnym Polakom możliwość ich zrealizowania, to znaczenie Konstytucji jest bezdyskusyjne. Ówczesne wydarzenia dały solidny fundament mającej odrodzić się w przyszłości wolnej Polsce. Nowatorska „Ustawa Rządowa” stała się drogowskazem nowej epoki politycznej i prospołecznej myśli w Polsce, Europie, a nawet w świecie.
Dzisiaj, mimo innej sytuacji społecznej i politycznej, odwołujemy się do dziedzictwa Konstytucji 3 Maja. Dziedzictwo to bowiem ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Obecnie istniejący w naszym kraju ustrój parlamentarny daje Polakom możliwość powszechnego uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym. A w połączeniu z nową jakością życia publicznego wprowadzoną w reformie samorządowej gwarantuje społeczeństwu korzystanie w pełni z ich praw obywatelskich. Czyż nie do takiej formy uczestnictwa Polaków w życiu publicznym dążyli Ojcowie Konstytucji 3 Maja! W pierwszej kolejności to samorząd terytorialny służy utrwalaniu demokracji lokalnej i budowaniu społeczeństwa w pełni obywatelskiego. Takie rozwiązania ustrojowe służą budowaniu Polski i jej dobra ponad podziałami. Budowanie to następuje poprzez szczebel naszych małych ojczyzn, w których na co dzień żyjemy i z którymi jesteśmy najbardziej związani, a przez to w naturalny sposób z naszą Ojczyzną – Polską i jej przedstawicielami, z którym także się utożsamiamy. Niestety tak jak niegdyś tak i dzisiaj istnieją środowiska polityczne w naszym kraju, niedostrzegające aktualnych problemów i wyzwań przed jakimi stoi Polska. Dla tych środowisk ważniejsza jest bieżąca walka i nieustanna, upokarzająca Polskę na arenie międzynarodowej, kłótnia polityczna. Przykre i smutne jest to, że próbuje się wykorzystać dramatyczne dla nas wszystkich wydarzenia z roku 2010, do pryncypialnych celów politycznych.
Co dzisiaj pozostało z tak patetycznie wypowiadanych haseł, że polska jest najważniejsza i zgoda buduje. Czyżby te środowiska zapomniały o tym, że zarówno dla Ojców Konstytucji 3 Maja jak i dla nas odwołujących się do ich dziedzictwa to człowiek i jego potrzeby są najważniejsze. Konstytucja 3 Maja miała służyć wszystkim obywatelom ówczesnej Polski także i przyszłym pokoleniom, nie zaś dla frakcji politycznych i ich partykularnych celów.
Jest więc naszym obowiązkiem i naczelnym celem, zarówno wobec naszych poprzedników, jak i następnej generacji Polaków zachowywać i pielęgnować szczytne idee naprawy Rzeczypospolitej jakimi kierowali się twórcy i Ojcowie Konstytucji 3 Maja.
Marian Starownik Poseł na Sejm RP