Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i podsumowanie kampanii wyborczej

Dnia 13 stycznia 2011 r. odbyło się w Łosiowie posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu, połączone ze spotkaniem noworocznym. Była to doskonała okazja do refleksji nad mijającym rokiem, tym bardziej że towarzyszyła jej radość z uzyskanego wyniku w ostatnich wyborach samorządowych. Przybyłych gości, m.in. nowo wybranych radnych oraz członków i sympatyków startujących z list KW Polskie Stronnictwo Ludowe, uroczyście powitał Prezes Stanisław Rakoczy, który złożył również wszystkim przybyłym życzenia noworoczne.
Zgodnie z punktem pierwszym posiedzenia, dokonano podsumowania kampanii wyborczej. Wynik w województwie na poziomie 12–13, choć nie najwyższy w jesiennych wyborach, pozwala jednak uznać Polskie Stronnictwo Ludowe za największego wygranego, biorąc pod uwagę sondaże wskazujące na poparcie w granicach 3–4%! Tak duża rozbieżność podważa w znacznej mierze wiarygodność ankiet przeprowadzonych przez ośrodki badania opinii publicznej. Niewątpliwie na ten wielki sukces partii złożyły się ciężka praca i zaangażowanie kandydatów do samorządów oraz całego sztabu osób odpowiedzialnych za kampanię. Następnie przyszedł czas na sprawozdanie finansowe kampanii wyborczej.
Po części oficjalnej na zaproszonych gości czekał mały poczęstunek.