Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Posiedzenie Prezydium ZOP ZRPZG

W dniu dzisiejszym (tj. 16.12.2010 r.) w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, na które również i my zostaliśmy zaproszeni.

Prezes oraz skarbnik Zarządu złożyli sprawozdanie z działalności Związku, jego funkcjonowania w terenie oraz omówili szereg spraw organizacyjnych.
Po przemowach okolicznościowych nastąpiła chwila łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń świątecznych. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiademZarząd Województwa wybrany (2010-2014)

Sejmikowi Województwa Opolskiego nowej kadencji przewodniczyć będzie ponownie Bogusław Wierdak (PO), zaś marszałkiem na kolejną kadencję radni wybrali Józefa Sebestę (PO).
Inauguracyjna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego kadencji 2010 – 2014 rozpoczęła się 2 grudnia od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego. Wręczał je sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – Ryszard Janowski.

Pierwszej sesji przewodniczył radny senior – marszałek Józef Sebesta.

Radni złożyli ślubowanie, a następnie podjęli pierwsze uchwały o wygaśnięciu dwóch mandatów – Franciszka Fejdycha, który równocześnie został wybrany w wyborach bezpośrednich na burmistrza Prudnika oraz Andrzeja Pyziaka, wybranego na wójta gminy Rudniki. Na kolejnej sesji mandaty te obejmą Ewa Marzec (PO) po Franciszku Fejdychu oraz Beniamin Godyla (PO) po Andrzeju Pyziaku. Ślubowanie złoży też Krystian Adamik, radny MN, który na pierwszej sesji był nieobecny.

Następnie odbyła się seria głosowań. Pierwsze na przewodniczącego sejmiku. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił na to stanowisko kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego Bogusława Wierdaka, zaś opozycja, którą w tej kadencji tworzy pięciu radnych Prawa i Sprawiedliwości, kandydaturę Jerzego Czerwińskiego. W głosowaniu tajnym radni oddali 22 głosy „za” Bogusławem Wierdakiem, Jerzy Czerwiński otrzymał pięć głosów.

Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru wiceprzewodniczących sejmiku. Zgłoszeni kandydaci: Józef Kotyś (MN), Teresa Karol (PSL) oraz Elżbieta Kurek (PO) otrzymali następującą ilość głosów (odpowiednio) – 20, 21 i 21.

Sejmik przystąpił do wyboru marszałka województwa. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę dotychczasowego marszałka – Józefa Sebesty. Kontrkandydatów nie było. W głosowaniu tajnym marszałek Sebesta otrzymał 21 głosów, jeden głos był wstrzymujący się, a pięć głosów przeciwnych.

Nowo wybrany marszałek zaproponował, by Zarząd Województwa Opolskiego składał się z następujących osób: wicemarszałkowie Kryspin Nowak (SLD) i Tomasz Kostuś (PO) oraz członkowie Andrzej Kasiura (MN) i Antoni Konopka (PSL). W głosowaniu tajnym otrzymali oni Tomasz Kostuś i Andrzej Kasiura po 22 głosy, Kryspin Nowak i Antoni Konopka po 21 głosów.

Podział kompetencji rozstrzygnie się po 5 grudnia, gdy wyjaśniona zostanie kwestia Andrzeja Kasiury, który rywalizuje w drugiej turze wyborów o fotel burmistrza Krapkowic.

Radni zadeklarowali swój udział w pracach komisji. Ich przewodniczącymi zostali: Komisja Rewizyjna – Dariusz Byczkowski (PiS), Komisja Finansów i Mienia Województwa – Zbigniew Ziółko (PO), Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Herbert Czaja (MN), Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi – Józef Śliwa (SLD), Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu – Janusz Trzepizur (PO), Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych – Marek Szymkowicz (PO), Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Norbert Rasch (MN).

Radni Andrzej Mazur (SLD) oraz Józef Kotyś (MN) będą delegatami województwa opolskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Koalicję w obecnym sejmiku tworzą cztery ugrupowania: Platforma Obywatelska, która zdobyła 12 mandatów, Mniejszość Niemiecka – 6 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej – pięć mandatów oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – dwa mandaty. Co daje w trzydziestoosobowym sejmiku 25 głosów. Opozycję stanowi Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości posiadający pięć mandatów.

Kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia.

Nowo wybrani członkowie Zarządu Województwa:

Marszałek województwa Józef Sebesta
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (magister inżynier mechanik). Urodził się w Starym Koźlu 1945 roku. Mieszkaniec Kędzierzyna –Koźla. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci – córkę i syna. Swoje życie zawodowe poświęcił pracy w przemyśle. Pracę rozpoczął w 1969 roku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu i tam pracował do 1999 roku (z przerwą w latach 1977-1979, kiedy był kierownikiem utrzymania ruchu w Hucie Katowice). W Zakładach Azotowych stopniowo awansował – od kierownika wydziału aż do prezesa zarządu , którym został w 1994 roku. W latach 2001-2006 był prezesem zarządu Gliwickiego Przedsiębiorstwa Wózków Podnośnikowych S.A. Radny sejmiku w latach 1998-2002 oraz w kadencji 2006-2010, marszałek województwa od listopada 2006 roku.

Nowo wybrani członkowie Zarządu Województwa

Wicemarszałek Tomasz Kostuś
Absolwent politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Administracji Rządowej i Samorządowej, a także Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie – kierunek:bezpieczeństwo i obronność państwa, były dyrektor biura poselskiego, specjalista ds. kontroli wewnętrznej Politechniki Opolskiej, od 2008 roku członek Zarządu Województwa Opolskiego, radny województwa poprzedniej i obecnej kadencji. Ma 36 lat.

Wicemarszałek Kryspin Nowak
Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych oraz Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śl., od 1999 do 2006 roku wicestarosta oleski, ostatnio dyrektor MGOK w Gorzowie, radny sejmiku obecnej kadencji. Ma 60 lat.

Członek Zarządu Andrzej Kasiura
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego, rachunkowości i kontroli finansowej. Były pracownik Banku Śląskiego SA w Krapkowicach, członek Zarządu Województwa drugiej i trzeciej kadencji. Radny sejmiku w poprzedniej i obecnej kadencji. Ma 41 lat.

Członek Zarządu Antoni Konopka
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (kierunek zootechnika) oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, właściciel gospodarstwa rolnego, były prezes Izby Rolniczej w Opolu, od 2002 do 2010 pełnomocnik prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor opolskiego oddziału regionalnego, radny sejmiku kadencji 2002 – 2006. Ma 51 lat.

Galeria:
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka
fot. Michał Dróbka