Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego w Głuszynie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Szanowni Państwo

Kandyduję w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ wywodzę się z Ruchu Ludowego, który zrodził się z marzeń i pragnień, z pracy i walki o Polskę niepodległą, sprawiedliwą i dobrą dla ludzi. Od 115 lat szlachetne wartości narodowe, ludowe i chrześcijańskie są fundamentem naszego działania w służbie dla kraju, dla każdego mieszkańca. Kandyduję na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż wierzę w Polskę i nasze społeczeństwo. Jestem przekonany, że nasza ojczyzna może być lepsza, zasobniejsza, z szacunkiem i troską dbająca o każdego jej mieszkańca. Kandyduję w tych wyborach oddając do dyspozycji wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce swoje doświadczenie zdobyte w działalności politycznej, społecznej i zawodowej: jako premier rządu, wicepremier, minister, poseł na Sejm, strażak ochotnik, przedsiębiorca, rolnik i nauczyciel. Już teraz z całego serca dziękuję wszystkim za dotychczasowe poparcie i zaufanie. Dziękuję za oddane i zebrane w ekspresowym tempie głosy niezbędne do zarejestrowania mojej kandydatury przez Państwową Komisję Wyborczą. Zebraliśmy prawie pół miliona podpisów poparcia – to dobry prognostyk na przyszłość. Szczególne podziękowania składam prezesom wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę o dalsze powszechne zaangażowanie w kampanię wyborczą, o dobre słowo i wsparcie, żeby nasz wspólny wysiłek był sukcesem dla Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią polityczną w kraju, która uczestnicząc nieprzerwanie od 20 lat w życiu publicznym nie zmienia nazwy, poglądów, fi  lozofi  i, misji. To wyjątkowe wartości. Zwracamy uwagę na zasadę solidarności i dobra wspólnego. Jesteśmy otwarci na dialog, na patriotyzm zwycięski a nie klęski. Na takim fundamencie chcę budować nowoczesną prezydenturę: otwartą i integrującą, nakierowaną na współpracę różnych środowisk zainteresowanych bogatą społecznie i gospodarczo Polską z jej silną pozycją międzynarodową.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Rodacy

Niech Święto Ludowe buduje prawdziwą solidarność, gdy jeden działa z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. Niech łączy i jednoczy Polaków we wspólnej pracy, rozmowach, zabawie. Szczególny szacunek okażmy polskim rolnikom i wsi: za bezinteresowne umiłowanie Polski, za chleb nasz powszedni na polskim stole, za wiarę tradycję i kulturę. Życzę wszystkim uczestnikom tego Święta wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech dobrych dni będzie jak najwięcej. Serdecznie zapraszam Państwa na Wybory Prezydenckie 20 czerwca – proszę o Państwa poparcie.

Z poważaniem

Waldemar Pawlak

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Read the rest of this entry »Kondolencje

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy ofiary tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli również nasi Koledzy

Posłowie
Polskiego Stronnictwa Ludowego

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu

Rodzinom i najbliższym składam wyrazy głębokiego żalu

i współczucia

Stanisław Rakoczy
Poseł na Sejm RP
Prezes ZW PSL w Opolu