Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Konferencja prasowa “Negatywne skutki reformy oświaty “

5 września 2017 r.
Negatywne skutki reformy oświaty proponowane przez MEN były tematem konferencji prasowej zwołanej przez Zarząd Okręg Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Konferencji przewodniczyła Prezes Wanda Sobiborowicz, która  przekonywała o nieuniknionych zwolnieniach nauczycieli i  niejasnych kryteriach programu 500 plus dla nauczycieli dyplomowanych i niesprzyjającej atmosferze wśród kadry dydaktycznej. Zapowiedziała dokładne monitorowanie skutków wprowadzenia zmian
w szkolnictwie.
W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego a także Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej,  Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Komitetu Obrony Demokracji.
Obecny na konferencji Kol.  Stanisław Rakoczy, wicemarszałek regionu, przekonuje o niepoliczalnych nakładach samorządów w związku z przygotowaniami do reformy. – Chodzi o przeorganizowanie się, przeniesienie szkół z jednego budynku do drugiego czy zorganizowanie nowych pracowni przedmiotowych. Nikt nie policzył tego i nie wziął pod uwagę, a mówimy o kolosalnych kwotach. Rozmawiamy dzisiaj z wójtami czy burmistrzami, więc wiemy o ich ogromnych problemach. Nie mieli tych pieniędzy w budżetach, a teraz muszą je skądś znaleźć. S. Rakoczy poinformował także o spotkaniu nauczycieli  i samorządowców organizowane przez Klub Parlamentarny PSL, które będzie odbędzie się 19 września br. w gmachu Sejmu RP.

Napisz komentarz

*