Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Drzewo dla Polski

W ramach ogólnopolskiej akcji PSL “Drzewo dla Polski” rozdaliśmy mieszkańcom Opola i okolic sadzonki drzewek. Sprzeciwiamy się masowej wycince drzew, na którą  aktualnie pozwala ustawa. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy sporo wyrazów sympatii i poparcia dla naszej inicjatywy. Nasze drzewka trafiły w ręce ludzi, którym nie jest obojętny los polskiej przyrody.20 MARCA 2017 R. – XXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

20 MARCA 2017 R. – XXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Na wniosek Klubu Radnych PSL , przy poparciu koalicji rządzącej, zwołano nadzwyczajną, pozaplanową  sesję Sejmiku Woj. Opolskiego. Celem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych. Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 5 przeciw i jednym wstrzymującym się.Gospodarz – Piotr Pośpiech