Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Noworoczne spotkanie opolskich struktur PSL

16 stycznia 2016 r.

W tradycyjnym noworocznym spotkaniu opolskich struktur PSL uczestniczył nowo wybrany Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W przemówieniu dokonał  realnej oceny sytuacji partii, przedstawił sprecyzowane plany co do przyszłości PSL na polskiej scenie politycznej. Mówił też o wdrażanych już projektach PSL, takich jak 1000 na dziecko czy praca dla młodych. Podkreślił, że zadaniem Stronnictwa jest promowanie tego co partia ma do zaoferowania społeczeństwu, a mamy nie mało. Przegrana
w wyborach parlamentarnych szczególnie mobilizuje do ciężkiej pracy ale tez przemyślenia kierunku działań oraz wytyczenia nowych zadań, wychodzących naprzeciw potrzebom Polaków i sposobów ich efektywnej realizacji.

W spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy Ruchu Ludowego.  Gościem specjalnym był ks. Infułat Prałat Edmund Podzielny – proboszcz Katedry Opolskiej, który udzielił nam błogosławieństwa na rok 2016.MICHAŁ ILNICKI 1947 – 2016

Działacz społeczny, samorządowiec, polityk.

Ludowiec od 1981 r., członek Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu, Prezes ZMG PSL w Namysłowie. Wielokrotnie kandydował z list PSL, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych. Jego praca na rzecz Stronnictwa została uhonorowana odznaką Złota Koniczynka oraz Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa.

Od czasu wolnych wyborów sprawował mandat radnego powiatu, dwukrotnie został wybrany starostą namysłowskim. Był także wiceburmistrzem Namysłowa. Zaangażowany sprawy swojej „małej ojczyzny”, przewodniczył radzie sołeckiej oraz radzie parafialnej w Głuszynie. Wieloletni prezes OSP na szczeblach gminnym i powiatowym.

Dziś z żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci naszego Kolegi. Cześć Jego pamięci.

* http://www.namyslow.pl/