Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Nie wszyscy wiedzą, że…Urlop rodzicielski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kierowane przez Władysława Kosiniaka- Kamysza może poszczycić się wieloma inicjatywami, które dotyczą nas wszystkich.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 52 tygodni doskonale wpisuje się w naszą politykę prorodzinną.


XX Międzynarodowe Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniach 20 – 23 odbywały się w Opolu XX Międzynarodowe Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Młodzi goście z 22 krajów rywalizowali m.in. w sztafecie na 400m w pełnym umundurowaniu! Braliśmy udział m.in. w uroczystości otwarcia.  Zawody otworzył nasz szef Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a uczestniczyli m.in. Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski i Grzegorz Sawicki- członek zarządu województwa.Czy wiesz, że…?Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL, Opole 11 lipca 2015 r.

WOJEWÓDZKA KONWENCJA WYBORCZA PSL, OPOLE 11 LIPCA 2015 r.
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 r.

Na sobotniej Wojewódzkiej Konwencji Wyborczej PSL w Opolu gościł Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz. Wiceprezes PSL powiedział na konferencji prasowej, że lista kandydatów Stronnictwa do parlamentu jest najlepszą w historii. Opolską jedynką do sejmu jest Kol. Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, szef opolskich Ludowców.
Na pełnej,  24- osobowej liście znajdują się m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Kol. Norbert Krajczy, członkowie Zarządu Województwa, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski i przedstawiciele wielu środowisk Opolszczyzny. Do Senatu kandyduje m.in. Kol. Andrzej Butra – były Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.II Festiwal Kultury Ludowej

II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie – w ramach tego kulturalnego wydarzenia, można było na scenie Domu Kultury w Wilkowie wysłuchać prezentacji artystycznych wykonanych przez zespoły ludowe i folklorystyczne z gmin wchodzących w skład Powiatu Namysłowskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”.
Na zakończenie uroczystości Bogdan Zdyb – Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w profesjonalne  zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym entuzjazmem zarówno widzów jak i samych licznie przybyłych uczestników. W  szczególności podziękował Stanisławowi Rakoczemu – Wiceministrowi MSW, w  imieniu którego do Wilkowa przybył Kol. Andrzej Butra- dyrektor opolskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych za objęcie honorowym patronatem II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie oraz Kol. Grzegorzowi Sawickiemu – Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego oraz Kol. Michałowi Ilnickiemu – Staroście Namysłowskiemu  za pomoc finansową przy organizacji II Festiwalu Kultury Ludowej.

W tym roku do Wilkowa  przyjechało 12 zespołów ludowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” oraz Powiatu Namysłowskiego. Organizatorem festiwalu był Bogdan Zdyb – Wójt Gminy Wilków, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Kol. Stanisław Rakoczy – Wiceminister MSW. Festiwal miał na celu popularyzację kultury, a także promowanie zespołów ludowych (wykorzystanie zasobów społecznych i kulturowych). Festiwal był także okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów międzyludzkich pomiędzy zespołami.

Festiwal otworzył Bogdan Zdyb-Wójt Gminy. Po przemówieniu na scenie wystąpiły wszystkie przybyłe zespoły ludowe. W czasie festiwalowych zmagań rozkwitła atmosfera przyjaźni i wzajemnego szacunku. Po wspaniałych występach zespołów ludowych nastąpiło  ogłoszenia wyników przez jury.

Jury w składzie: Teresa Krawiec – przewodnicząca, Agata Mikołajczyk, Bronisława Mela, Renata Jajdelska i Monika Markowska – członkinie. Jury najwyżej oceniło występ Zespołu „Zawadiacy”. Drugą nagrodę postanowiło przyznać Zespołowi „Boguszyczanie”,  a trzecią Zespołowi „Wilkowianie” .

Zwycięskie zespoły oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały nagrody: I miejsce – rejestrator cyfrowy, II miejsce – mikrofon dynamiczny, III miejsce – mikrofon.

Więcej informacji o Festiwalu dostępnych jest na stronie www.wilkow.pl

Mariusz Jabłoński