Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.
Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

28 listopada 2014 r.

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

W Sejmiku Województwa Opolskiego zasiada 30 radnych. W ostatnich wyborach samorządowych 9 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe – 8, Mniejszość Niemiecka – 7, Prawo i Sprawiedliwość – 5, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1.

Radni Klubu PSL to: Kol.: Stanisław Rakoczy,Norbert Krajczy, Kazimierz Pyziak, Grzegorz Sawicki, Antoni Konopka, Leszek Fornal i Ryszard Kuchczyński. Kol. Antoni Jastrzembski zrzekł się mandatu i pozostaje nadal wicewojewodą opolskim.

Na inauguracyjnej sesji Sejmiku V kadencji, której przewodniczył radny senior Kol. Kazimierz Pyziak, po odebraniu zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, a także powołali nowy Zarząd Województwa Opolskiego. Przewodniczącym Sejmiku został Kol. Norbert Krajczy, natomiast wiceprzewodniczącymi  Bogusław Wierdak (PO), Elżbieta Kurek (PO) i Józef Kotyś (MN).

Decyzją radnych, Zarządem kierował będzie dotychczasowy marszałek Andrzej Buła przy wsparciu wicemarszałków Kol. Antoniego Konopki (PSL) i Romana Kolka (MN) oraz dwóch członków zarządu: Kol. Grzegorza Sawickiego (PSL) i Tomasza Kostusia (PO). Radni wybrali także przewodniczących niemal wszystkich komisji sejmikowych. I tak, Komisji Finansów i Mienia Województwa będzie przewodniczył Zbigniew Ziółko (PO), Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Elżbieta Kurek (PO), Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu – Hubert Kołodziej (MN), Komisji Rolnictwa, Środowiska  i Rozwoju Wsi – Kazimierz Pyziak (PSL), Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Norbert Rasch (MN), a Komisji Rewizyjnej – Dariusz Byczkowski (PIS). Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych radni mają wybrać na kolejnej sesji sejmiku.