Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Opolszczyźnie.

W dniu 21 lipca Opolszczyznę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kol. Marek Sawicki. Swój pobyt na ziemi opolskiej rozpoczął  od spotkania z pracownikami agencji
i przedstawicielami organizacji rolniczych. Była to jedna z wielu narad regionalnych organizowanych m.in. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sprawnego wydatkowania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Minister tłumaczył, że
w związku z tym powołane zostały zespoły ekspertów, które w przypadku błędów czy omyłek powstałych na etapie oceny wniosków przez pracowników agencji mają za zadanie ,,ratować” każdy możliwy wniosek. Dodał, że zespoły te mają pomagać w przygotowaniu rozwiązań prawnych i rozporządzeń ułatwiających sprawniejsze wydatkowanie środków
z nowej perspektywy finansowej. Do przedstawicieli organizacji rolniczych zaapelował, aby zachęcali rolników do korzystania z bezpłatnych porad powołanych zespołów.

O godz. 13.00  w sali  konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie otwarte rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski, Artur Kotara – burmistrz Lewina Brzeskiego, Antoni Konopka – członek zarządu województwa oraz radni Sejmiku . Na spotkanie przybyło wielu rolników z całego województwa opolskiego.

Licznie zgromadzonym rolnikom minister przedstawił główne założenia nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020r. W czasie dyskusji odpowiadał na pytania zadawane przez rolników a dotyczące m.in. proponowanych wysokości dopłat bezpośrednich i sposobu ich naliczania. Minister poinformował, że podstawowa stawka dopłat miałaby wynosić 184 albo 205 euro. Szef resortu rolnictwa mówił też, że proponuje pewne zróżnicowanie dla małych i średnich gospodarstw. Podczas spotkania z rolnikami wskazał, że na dopłaty bezpośrednie w nowej unijnej perspektywie zaplanowano 23,7 mld euro, a w starej było to 15,2 mld euro.

Na konferencji prasowej minister zapowiedział, iż w ciągu dwóch tygodni Ministerstwo Rolnictwa ma opracować plan sprzedaży bezpośredniej, który na początku trafi do samorządów. Plan określi, w jaki sposób rolnicy będą mogli produkować, przetwarzać
i sprzedawać bezpośrednio konsumentom warzywa, czy mięso ze swoich gospodarstw            – Moją intencją jest, aby do końca roku wypracować system, być może będzie konieczna zmiana ustawy, tak aby rolnik przetwarzający produkty we własnym  gospodarstwie mógł  je sprzedawać we własnym sklepie- mówił minister Sawicki. Pytany o protesty sadowników podkreślał, że od lat Ministerstwo Rolnictwa nie uczestniczy w kształtowaniu cen, nie jest jednostką skupową. Zachęcał natomiast do tworzenia grup producenckich oraz korzystania z unijnego i krajowego dofinansowania na ten cel.Zaproszenie