Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnych „PromoFood” 2014

“PromoFood”

Poczdam,    3 lutego 2014 r.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu wraz w Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego uczestniczyli w Międzynarodowym Spotkaniu Przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnych „PromoFood” 2014, które odbyło się w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie w stolicy regionu Berlin-Brandenburg w dniach 3-4 lutego.

Spotkanie było organizowane po raz szósty a jego celem jest zwrócenie uwagi na produkty rolno-spożywcze, ekologiczne, ich promocję, przetwórstwo, handel, marketing i logistykę a także nawiązanie współpracy instytucji oraz producentów. Podczas spotkań branżowych akcentowane były tematy dotyczące inspirowania i rozwijania twórczych inicjatyw zmierzających do popularyzacji regionalnych produktów żywnościowych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych,  samorządowych ,  organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców między innymi z Niemiec, Skandynawii, Węgier, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Meksyku, Madagaskaru oraz krajów Afryki. Łącznie wzięło udział 130 firm z 23 krajów.

OT ARR w Opolu pełnił rolę koordynatora opolskich przedsiębiorców, którzy mieli możliwość prezentacji swoich wyrobów poprzez zorganizowanie stoisk informacyjno-konsultacyjnych dla odwiedzających. Polskie firmy miały sposobność  nawiązania znaczących dla siebie kontaktów
i pozyskania nowych kontrahentów. Opolski Oddział Terenowy reprezentowała m.in. nasza Koleżanka Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Rzeźniczek z Wydziału Promocji
i Handlu Ambasady RP w BerlinieARR na podsumowaniu działalności doradczej

W styczniu rozpoczął się cykl podsumowań działalności doradczej za 2013 r. Terenowych Zespołów Doradztwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie.  W spotkaniach biorą udział: Dyrektor OODR w Łosiowie – Kol. Henryk Zamojski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych a także producenci  rolni  i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.

Na podsumowaniach przedstawiano zrealizowane działania z zakresu przeprowadzonych usług doradczych, szkoleń dla producentów rolnych, działalności informacyjnej, a także podsumowana zastała współpraca z instytucjami sektora rolniczego. W trakcie spotkań nagradzano wyróżniających się gospodarujących na obszarach wiejskich.

28 stycznia oraz 01 lutego Agencję Rynku Rolnego reprezentowała nasza Kol. Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu przedstawiając działania prowadzone przez ARR w zakresie administrowanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz mechanizmów krajowych.  Na spotkaniach był  także obecny Kol. Jan Krzesiński – dyrektor OT KRUS w Opolu oraz Kol. Mariola Szachowicz z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM w Opolu.PSL vs. PISogłoszenie