Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


NOWOROCZNE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PSL W OPOLU

24 stycznia w Domu Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie ZW PSL w Opolu z udziałem  zaproszonych gości, m.in. członków WKR PSL, WSK PSL, prezesów powiatowych, gminnych, radnych gmin i powiatów, działaczy samorządowych, przedstawicieli Stowarzyszenia BCH  oraz   innych sympatyków Ruchu Ludowego.

W swoim powitalnym wystąpieniu Prezes ZW PSL w Opolu, Kol. Stanisław Rakoczy podsumował rok 2013 pod względem zmian społeczno-gospodarczych i politycznych zarówno w kraju jak
i w województwie.  Podziękował wszystkim za wspólny wysiłek, pracę na rzecz rozwoju naszego regionu a także wszelkie działania z korzyścią dla kraju, jego wszystkich mieszkańców oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W treści życzeń na nowy, 2014 rok  skierował uwagę na ważne dla Stronnictwa wydarzenia, t.j. wybory do PE w pierwszym półroczu oraz samorządowe jesienią. Te pierwsze – istotne dla partii  pod względem wizerunkowym, będą swoistym poligonem, mobilizacją struktur przed wyborami samorządowymi. Jesienne wybory samorządowe pokażą siłę partii  i realne możliwości jej działania w terenie .

Rok 2014 jest wyzwaniem dla naszego województwo, rusza realizacji  wielu nowych projektów
– czeka nas m.in.  rozbudowa elektrowni Opole – co jest sukcesem PSL i należy to podkreślać.

Spotkanie noworoczne było także okazją do wręczenia odznaczenia Medali im. Wincentego Witosa , który otrzymał Kol. Tadeusz Cwynar – Prezes ZG PSL w Tułowicach. Legitymacje członkowskie otrzymali nowo wstępujący w szeregi partii: Kol. Rafał Tańczak z powiatu opolskiego, Kol. Krzysztof Gwozdecki z powiatu brzeskiego, Kol. Adam Warzecha z powiatu opolskiego, Kol. Andrzej Smolnik
i Kol. Grzegorz Smolnik z powiatu kluczborskiego.Wigilijne spotkanie członków Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci o Żołnierzach BCH

19 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci o Żołnierzach BCH oraz Zbrojnym Ruchu Ludowym w latach 1939-1945.

W spotkaniu udział brali także zaproszeni goście: członkowie miejskiej organizacji  PSL w Opolu, m.in. Kol. Grzegorz Sawicki, Kol. Czesław Kantorczyk, Kol. Krzysztof Pieroń, Kol. Konrad Politowicz i Kol. Janusz Turek.

Przybyłych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia – Kol. Czesław Druch, który swoim wystąpieniem podsumował dotychczasowe działania organizacji.  Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu społeczno-politycznym  miasta a także ściśle współpracuje  z Polskim Stronnictwem Ludowym. Poczet sztandarowy BCH gości we wszystkich ważnych  uroczystościach kościelnych, państwowych
, wojskowych oraz tych związanych z działalnością Ruchu Ludowego.

Ważnym wydarzeniem tego roku  było nawiązanie współpracy z drużyną harcerską przy Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu, harcerze bardzo chętnie uczestniczą w asyście sztandaru, w zamian członkowie Stowarzyszenia urządzają w szkołach i hufcach pogadanki na temat historii BCH i Ruchu Ludowego.

W dyskusji głos zabrał Kol. Grzegorz Sawicki – Prezes Zarządu Grodzkiego PSL w Opolu, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Opolskiego. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o zmianach jakie zaszły w ostatnim czasie w Sejmiku oraz o przygotowaniach opolskiej organizacji PSL do wyborów samorządowych w 2014 r.  Dokonano oceny działań obu organizacji z postanowieniem  wzmożenia aktywności wewnętrznej kół.

Na zakończenie tradycyjne podzielono się opłatkiem.PSL-owska bombka na choince przy opolskim RatuszuRadni województwa uchwalili budżet rok 2014.

Planowane dochody na rok 2014 wyniosą 504,5 mln złotych, wydatki 490,6 mln złotych,
w tym wydatki majątkowe – 161 mln złotych (tj. 33 proc.). Największe kwoty t.j. 65 mln złotych przewidziane będą na inwestycje drogowe, 43,5 mln złotych pochłoną dopłaty do przewozów regionalnych. Dodatkowa kwota 10 mln zł przeznaczona zostanie modernizację tzw. elektrycznych zespołów trakcyjnych a ponad 18 mln na rozwój przedsiębiorczości. Na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe przeznaczono aż 51 milionów zł. Wskaźnik zadłużenia  w końcówce 2014 roku spadnie z przewidywanych 49 % do. do 42 %. Po raz pierwszy też od kilku lat podniesione zostaną o 2,5 proc. wydatki na instytucje kultury i sportu. Budżet został przyjęty 18 głosami „za” i 6 „przeciw”.

W przerwie sesji sejmiku odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem radnych, pracowników UMWO, przedstawicieli wojewódzkich jednostek samorządowych z udziałem ordynariusza Diecezji Opolskiej biskupa Andrzeja Czai.