Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


33. obrady Sejmiku Województwa Opolskiego

24 września 2013 r.

33. obrady Sejmiku Województwa Opolskiego poprzedziła konferencja prasowa marszałka. Oceniono niedawną wizytę Prezydenta Bronisława Komorowskiego na Opolszczyźnie.

Sejmik przyjął informację o :

  • kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania budżetu województwa w I półroczu tego roku,
  • działalności w 2012 r. Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu,
  • Dyrektor departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedłożył informację na temat etapu  wdrażania PROW na lata 2007-2013. Województwo opolskie zajmuje szóste miejsce w kraju w tym zakresie,
  • stanie wdrażania  Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przez Samorząd Województwa Opolskiego,
  • sytuacji ekonomiczno – finansowej za I półrocze b.r. podmiotów leczniczych , t.j. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  dla których podmiotem tworzącym jest woj. opolskie,
  • Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej  UMWO przygotował raport diagnostyczny na temat zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego. W raporcie zostały porównane zmiany w wielu dziedzinach społecznych i ekonomicznych a także w infrastrukturze
    i środowisku naturalnym jakie dokonały się w naszym województwie od 2006 r. Raport ten ma na celu ocenę zasadności zmian, które powinny mieć miejsce w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego . Istotną zmianą jest  zmniejszenie gęstości zaludnienia , liczba ludności w naszym regionie zmniejszyła się  o 28 00 pomiędzy rokiem 2006 a 2011. Skutkiem tego jest także zmniejszenie ilości szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych.

Przeanalizowano także sytuację na opolskim rynku pracy i stan higieniczno – sanitarny województwa w 2012 r.

Radni przyjęli uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian budżetu dla województwa. Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/261/2012 dot. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia SP ZOZ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Głównym przedmiotem dyskusji była rola aglomeracji opolskiej i subregionów na Opolszczyźnie.

W sesji uczestniczyli Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa, Kol. Grzegorz Sawicki – wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Kol. Ryszard Kuchczyński – radny Sejmiku.

Obecny na sesji wicewojewoda Kol. Antoni Jastrzembski ( PSL)  wręczył Medale za Długoletnią  Służbę przyznane przez Prezydenta RP. Otrzymali je pracownicy UMWO: Krystyna Strózik ( złoty), Wioletta Ruszczewska ( srebrny) i Mariusz Bogucki ( brązowy).

15 września – dożynki gminne w Bukowiu ( powiat namysłowski).

15 września – dożynki gminne w Bukowiu ( powiat namysłowski).

Tegoroczne święto plonów gminy Wilków odbyło się w pięknej miejscowości Bukowie, której historia sięga aż XIII wieku.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto dziękczynną mszą świętą. Gospodarze serdecznie powitali przybyłych gości i
mieszkańców a także  przeprowadzono konkurs koron żniwnych.

Na tegoroczne dożynki gminy Wilków przybył Wiceminister MSW , Prezes ZW PSL w Opolu Kol. Stanisław Rakoczy. Gośćmi dożynek byli także : Kol. Józefa Ziemnik – Komendant Wojewódzki OHP w Opolu, Kol. Jan Krzesiński – dyrektor OT KRUS w Opolu, Kol. Krzysztof Kuchczyński – burmistrz Namysłowa oraz wielu naszych aktywnych działaczy. Kolega wiceminister wyraził podziw dla ciężkiej pracy mieszkańców tej ziemi oraz pięknie przygotowanego święta plonów. Przekazał na ręce wójta gminy list dożynkowy Wicepremiera , Prezesa PSL  - Kol. Janusza Piechocińskiego. Strażacy OSP Wilków otrzymali z rąk Wiceministra defibrylator oraz torbę medyczną.

Ogłoszono także wyniki XI edycji krajowego konkursu KRUS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”. Drugie miejsce w tym konkursie zajęli właśnie mieszkańcy gminy Wilków, nagrodę wręczyli Kol. Jan Krzesiński – dyrektor OT KRUS w Opolu oraz Kol. Piotr Czechowski  - kierownik terenowej placówki KRUS w Kluczborku.

Piękna  pogoda sprzyjała uczestnikom, którzy licznie przybyli by podziwiać wystawy płodów rolnych, sztuki i rękodzieła twórców ludowych, stoiska okolicznych przedsiębiorców,  hodowców drobiu. Powiatowy oddział KRUS stanął na wysokości zadania i zorganizował stoisko promocyjne. Pracownicy Biura udzielali informacji dotyczących bieżących działań kasy.

Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, nie zabrakło tematycznych poradników, broszurek, promocyjnych gadżetów oraz atrakcji dla najmłodszych.

Dziękujemy za zaproszenie i tak wspaniałe przyjęcie  gospodarzom
i organizatorom dożynek, przede wszystkim Panu Bogdanowi Zdybowi – wójtowi gminy oraz Panu Mariuszowi Jabłońskiemu – dyrektorowi Gminnego Domu Kultury w Wilkowie.Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Opolskie Odnawialne Źródła Energii
w Obiektywie”

Przedsięwzięcie zostało organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie i Regionalne Centrum Energetyki pod przewodnictwem Kol. Henryka Zamojskiego. Celem przedsięwzięcia była promocja zrównoważonego rozwoju w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Opolszczyźnie, kształtowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej i ekoenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Konkurs fotograficzny objęty Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nosił tytuł: „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie” .Prace nadsyłane
w konkursie mogły dotyczyć każdej z kategorii OZE: biomasy, energii wiatru, wody, słońca i geotermalnej.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone na opolskim rynku w dniu 12 września. Beneficjentami wystawy byli mieszkańcy województwa opolskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – m.in. Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa, Kol. Grzegorz Sawicki – Wiceprzewodniczący Sejmiku, Kol. Izabela Kik – dyrektor WIORiN w Opolu, Kol. Jan Krzesiński – dyrektor OT KRUS. Gratulujemy laureatom konkursu. Stała ekspozycja prac znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów w Opolu.8 września 2013 r. DOŻYNKI POWIATU NYSKIEGO

Tegoroczne dożynki powiatowo-gminne powiatu nyskiego miały miejsce w Prusinowicach (gmina Pakosławice).  Wielu naszych działaczy brało udział w przygotowaniu tego święta. Jednym z gości
był  Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa  Opolskiego.

Obecny na dożynkach Kol. Mirosław Borkowski – wicedyrektor OT Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Opolu wręczył torbę medyczną strażakom z OSP  Śliwice ( gmina Otmuchów).Dożynki wojewódzkie w Racławicach Śląskich

Do Racławic Śląskich w gminie Głogówek rolnicy z całego województwa przywieźli symboliczny dorobek swojej pracy: chleb, warzywa i owoce,  miód i  kwiaty -  |
w asyście przepięknych i przebogatych koron żniwnych.

W niedzielę 8 września uroczystości dożynkowe zebrały całe rodziny, które przyszły podziękować za tegoroczne plony oraz by prosić o błogosławieństwo na nowe siewy i zbiory.

W mszy świętej dziękczynnej oraz dalszych uroczystościach licznie brali udział działacze Ruchu Ludowego, m.in. wiceminister MSW, Prezes ZW PSL w Opolu – Kol. Stanisław Rakoczy, Prezes Centrali KRUS -  Kol. Artur Brzóska, Wicewojewoda Opolski, Wiceprezes ZW PSL w Opolu – Kol. Antoni Jastrzembski, dyrektorzy opolskich oddziałów agencji :
Kol. Agnieszka Zagola (ARR), Kol. Mirosław Borkowski (ARiMR), Kol. Andrzej Butra
(ANR), Kol. Jan Krzesiński (KRUS) a także nasi samorządowcy i działacze PSL z całego województwa. Wśród gospodarzy dożynek byli także Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa i Kol. Grzegorz Sawicki – radny Sejmiku.

Sołectwo Racławice wspaniale przygotowało się do niedzielnego święta. Przybyłych gości powitały barwnie, pomysłowo i zabawnie udekorowane posesje. Starostami dożynek byli Pani Joanna Przyszlak, która wraz z mężem prowadzi kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo rolne oraz Pan Ryszard Adamów-prezes RSP.

Nagrodzono najpiękniejsze korony żniwne zrobione ze zbóż różnych gatunków, kwiatów, ziół
i owoców a także wyłoniono najlepsze gospodarstwo rolne.

W części oficjalnej zostały także ogłoszone wyniki XI edycji krajowego konkursu KRUS
„ BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”. Nagrody i wyróżnienia wręczyli obecni na dożynkach: Prezes Centrali KRUS -  Kol.  Brzóska, Kol. A. Zagola (OT ARR), Kol. J. Krzesiński ( OT KRUS) oraz Kol. M. Borkowski ( OT ARiMR).

Wojewódzkie święto plonów obfitowało w liczne atrakcje ale najważniejsza była wspaniała atmosfera i możliwość wspólnego świętowania.Pierwsza niedziela września obfitowała w uroczystości dożynkowe w wielu powiatach naszego województwa. Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zawsze bardzo aktywnie uczestniczą w przygotowaniach i w samych obchodach świata plonów. Wśród przedstawicieli  władz samorządowych, działaczy stowarzyszeń na rzecz odnowy wsi, rolników i przedsiębiorców rolnych, strażaków, wiernych swojej parafii czy tez po prostu mieszkańców, którym bliska sercu jest ich wieś, gmina, powiat – znajdziemy wiele osób związanych z Ruchem Ludowym . Rzetelnie pracują oni na sukces swoich gmin, godnie reprezentując nasze środowisko.

Uroczystości dożynkowe w powiecie kluczborskim swoją obecnością zaszczycił Podsekretarz Stanu w MSW, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu – Kolega Stanisław Rakoczy. Kolega Minister odwiedził dożynki gminne w Gotartowie (gmina Kluczbork), w Biskupicach (gmina Byczyna) oraz gminno – powiatowe w Wierzbicy. W słowach kierowanych do uczestników uroczystości Kolega Minister podkreślał, iż chłopskie pochodzenie pozwala mu rozumieć  trud pracy na roli, umiłowanie ziemi, która jest naszą matką-żywicielką, wyraził swój ogromny podziw dla ciężkiej pracy polskiego rolnika, docenił jego przywiązanie do tradycji, kultury i religijności. Polska gościnność bierze się właśnie z szacunku do tych wartości. Współczesna polska polityka zapomina o człowieku ale  Polskie Stronnictwo ludowe niezmiennie głosi, iż CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY i ze swoim racjonalnym działaniem jest blisko ludzkich spraw. Kolega wiceminister złożył wszystkim mieszkańcom i gościom życzenia wszelkiej pomyślności, obfitości plonów i wzajemnej  życzliwości.

Dożynki w Biskupicach były okazją do uhonorowania  jednego z mieszkańców Byczyny – 84-letniego Piotra Dziadka, działacza ludowego – najwyższym odznaczeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego
t. j.  Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Odznaczenie wręczył Kol. minister S. Rakoczy.

Na gminne święto plonów w Konradowej (gmina Nysa) zjawiła się licznie nasza nyska zielona rodzina, m.in. Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, Kol. Józefa Ziemnik – Wojewódzki Komendant OHP w Opolu oraz Kol. Aniela Bukała – członek Rady Naczelnej PSL.

Dziękujemy władzom gmin za liczne zaproszenia na uroczystości dożynkowe a naszym działaczom za trud włożony w ich przygotowania.

Biskupice i Kondradowa