Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


W Opolu uczczono pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu

Wczoraj wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii
i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonały rzezi ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że wymordowano ok. 130 tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci.

W Opolu z inicjatywy Radnych Sejmiku Województwa Opolskiego m.in. Radnych Klubu PSL została odsłonięta tablica poświęcona Polakom pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 r. Odsłonięciu pamiątkowej tablicy autorstwa Mariana Molendy towarzyszył apel pamięci oraz salwa honorowa. Została ona poświęcona przez ks. Infułata Edmunda Podzielnego. Na tablicy widnieje róża – kwiat miłości i cierpienia. Wśród osób, które odsłaniały tablicę był mjr Adam Kownacki, żołnierz 27. Dywizji Armii Krajowej.    Fundatorem tablicy jest  samorząd województwa opolskiego. Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, organizacje i instytucje, przedstawiciele środowisk kresowych oraz wielu mieszkańców Opola. Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentowała liczna delegacja składająca się
z przedstawicieli organizacji miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej PSL, m.in. Radny Sejmiku, Prezes ZG PSL w Opolu – Kol. Grzegorz Sawicki a także  Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – Kol. Józefa Ziemnik. Polskie Stronnictwo Ludowe,  jako spadkobierca niepodległościowych tradycji ruchu ludowego i martyrologii chłopów polskich
w najnowszych dziejach Polski składa hołd mieszkańcom Kresów Wschodnich, którzy
w latach II wojny światowej stali się ofiarami ludobójstwa dokonanego przez formacje ukraińskich nacjonalistów z UON-UPA. Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie ustanowienia dnia
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Przez kilka miesięcy nasi działacze
i sympatycy zbierali podpisy poparcia pod projektem takiej  ustawy.Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy uhonorowała naszą Koleżankę Agnieszkę Zagolę – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu – tytułem „Przyjaciela Szkoły” za wieloletnią i owocną współpracę.

Serdecznie gratulujemy Koleżance Agnieszce i życzymy dalszych sukcesów.

Cieszy nas niezmiernie, iż nasi Koledzy i Koleżanki, wypełniając rzetelnie obowiązki zawodowe, realizując się w pracy samorządowej i społecznej – godnie reprezentują Polskie Stronnictwo Ludowe.Piknik rodzinny w Dąbrówce Dolnej

Piknik rodzinny w Dąbrówce Dolnej
W dniu 29 czerwca 2013 roku w Dąbrówce Dolnej odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Stop Przemocy Wobec Kobiet” oraz gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorami imprezy byli: Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzkiej Kuźni.

Na piknik przybyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Kol.  Stanisław Rakoczy- Prezes ZW PSL w Opolu, Komendant OWK OHP Kol.  Józefa Ziemnik wraz z zastępcą Kol.  Łukaszem Szernerem, a także gospodarz gminy – nasza Koleżanka –  Barbara Zając – wójt Pokoju.

Piknik rozpoczął się od uroczystego przemarszu siedmiu jednostek OSP z gminy Pokój.

Strażacy złożyli meldunek  Podsekretarzowi Stanu Kol.  Stanisławowi Rakoczemu i tym samym zostały otwarte zawody, które przebiegały sprawnie i zgodnie z zasadami fair-play.
W zawodach brała udział również młodzież z OHP.

Podczas imprezy został przeprowadzony konkurs plastyczny na plakat promujący akcję „Stop Przemocy Wobec Kobiet”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do 18 lat,
w czterech kategoriach wiekowych. Do komisji oceniającej prace zaproszono Komendant OWK OHP Kol. Józefę Ziemnik, przedstawiciela GOPS w Pokoju Panią Małgorzatę Konat
i Prezesa OSP w Domaradzkiej Kuźni Panią Halinę Walczok. Wyłoniono zwycięskie prace, wręczono nagrody i upominki wszystkim uczestnikom.

Piknik umiliły występy dzieci i młodzieży terenu gminy.  Przez cały czas imprezy kadra ŚHP zbierała podpisy pod petycją w celu ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zebrane podpisy zostaną przekazane Kol.  Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi – Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Na zdjęciu od lewej: Komendant ŚHP w Dąbrówce Dolnej Pani Marzena Szewczyk oraz zaproszeni goście: Komendant OWK OHP Kol. Pani Józefa Ziemnik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Kol.  Stanisław Rakoczy, Wójt Gminy Pokój Kol. Barbara Zając, Zastępca Komendanta OWK OHP Kol.  Łukasz Szerner, Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie Pan Krzysztof Gacek

Wręczenie nagród zwycięzcom. Od prawej: Wojewódzki Komendant OHP –Kol. Józefa Ziemnik, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP  -Kol.  Łukasz Szerner

Zawody strażackie