Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Strażacy z Jakubowic świętowali jubileusz

Wojewódzkie Święto Ludowe i jubileusz 65-lecia OSP świętowano w Jakubowicach w gminie Byczyna. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz lokalnych organizacji, a także mieszkańcy Jakubowic i okolic. Przebieg uroczystości relacjonuje Magdalena Sikorska :
- Pierwszym punktem programu było zebranie pocztów sztandarowych OSP z całego województwa oraz lokalnych organizacji. Poczty wraz z pododdziałami zameldowały się przed dowódcą uroczystości, kpt. Marcinem Kotem, by przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Łowkowice, w towarzystwie zebranych gości oraz wozów straży pożarnej udać się w defiladzie na plac przed nową remizą OSP Jakubowice.
Na miejscu odbyła się oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się mszą świętą z udziałem ks. Józefa Urbana, wojewódzkiego kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych. Poświęcenia nowego sztandaru OSP Jakubowice dokonał ks. Tomasz Strzelecki, a fundatorzy symbolicznie przybili gwoździe. Kolejnym wydarzeniem był przemarsz pocztu flagowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed remizą.
Burmistrz Byczyny, Ryszard Grüner uroczyście przywitał gości. Druhna Beata Sojka odczytała historię OSP Jakubowice, a po niej głos zabrał Andrzej Borowski, prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP w Opolu. Następnie sztandar został uroczyście przekazany jakubowickim strażakom na ręce naczelnika, Michała Pluty, przez wiceministra spraw wewnętrznych, Stanisława Rakoczego. Wręczono też odznaczenia „Wzorowy Strażak” i „za posługę lat”.
W ramach Wojewódzkiego Święta Ludowego PSL odczytano list przewodniczącego partii, Janusza Piechocińskiego. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń – medali im. Wincentego Witosa (z Gminy Byczyna otrzymał go Piotr Dziadek) oraz Złotych Koniczynek dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (z naszej gminy otrzymali je Wioletta Kardas oraz Józef Chmielowski), a także legitymacji dla nowych członków partii z całego województwa.

jakubowice

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=6628