Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – ZAWSZE AKTUALNE

PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA  - ZAWSZE AKTUALNE

W dniu 23 lutego 2013 roku  w Opolu odbyły się oficjalne obchody 90. rocznicy powołania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w Kościele OO Franciszkanów koncelebrowana przez opolskiego Biskupa Pawła Stobrawę.

Po mszy świętej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, przy którym umieszczona jest tablica
z Pięcioma Prawdami Polaków.

W uroczystościach uczestniczyła delegacja ZM PSL w Opolu w składzie:

Grzegorz Sawicki-Prezes ZM PSL, Krzysztof Pieroń – Wiceprezes ZM PSL oraz

Maria Polewiak – Prezes Koła PSL Zaodrze.

Nasza delegacja złożyła pod pomnikiem kwiaty a następnie wzięła udział w spotkaniu z potomkami Rodłaków, które odbyło się w opolskim Ratuszu.

W czasie spotkania Prezes Grzegorz Sawicki a zarazem Radny Sejmiku poinformował zebranych o inicjatywie Radnych Klubu PSL Sejmiku Województwa Opolskiego,  nadającej jednej z sal obrad lokalnego parlamentu im. Znaku Rodła. Przedstawiciel Rodłaków na ręce Prezesa ZM PSL złożył podziękowania członkom PSL za zaangażowanie w sprawy kultywowania pamięci historycznej związanej
z Rodłem i Prawdami Polaków.

Nadanie imienia Znaku Rodła Sali obrad Sejmiku Województwa odda hołd wszystkim tym, którzy walczyli o polskość i byli oddani dla sprawy polskiej i Śląska.

Organizacja miejska  PSL w Opolu ściśle współpracuje z Rodzinami Rodła , aktywnie uczestnicząc w wielu patriotycznych uroczystościach związanych z Rodłem
i Prawdami Polaków , propagując ich idee uważając, że są one ponadczasowe
i nadal aktualne.

5 Prawd Polaków:

1.Jesteśmy Polakami

2.Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

3.Polak Polakowi bratem

4.Co dzień Polak narodowi służy

5.Polska Matką naszą, nie wolno o Matce mówić źle

Opracował: Grzegorz SawickiPrzekazanie Sztandarów do Muzeum Regionalnego w Oleśnie.

Decyzją  Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Oleśnie,dwa historyczne sztandary tej organizacji z roku 1951 ( wówczas ZSL) zostały przekazane do Muzeum Regionalnego w Oleśnie.Zaproszenie na konferencję prasową

18 lutego 2013 r.(poniedziałek)godz. 11.30

w Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8 s. 101

odbędzie się

KONFERENCJA PRASOWA PSL
pt. „Przyszłość polskich powiatów”

z udziałem:

poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski
poseł do PE Jerzy Buzek

prezes Związku Powiatów Polskich Marek Tramś

Zapraszamy
POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

W   OKRESIE I-XI 2012

Wartość obrotów[1] w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w okresie styczeń – listopad 2012r. wyniosła 28,2 mld EUR i była o 10,7% większa niż w analogicznym okresie 2011r. Wartość eksportu wzrosła w większym stopniu niż wartość importu.

EKSPORT

W okresie styczeń – listopad 2012 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem 16,0 mld EUR i wzrosła o 15,1% w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku.

Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE) wzrosła o 12,4%, a do krajów dawnej „piętnastki” o 13,9%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności wzrosła o 8,0%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 12,3 mld EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE zmniejszył się z 78,3% do 76,4%.

Wartość eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 1,8 mld EUR i w stosunku do okresu I-XI 2011 roku wzrosła aż o 33,1%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu jabłek, mięsa wieprzowego oraz produktów mleczarskich. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 11,5% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w okresie I-XI 2011 udział ten był mniejszy i wyniósł 9,9%.

W okresie I-XI 2012r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości 3,5 mld EUR sprzedano do Niemiec i w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku był to wzrost o 11,6%. Eksport do Niemiec stanowił 22% wartości całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w tym okresie. Na rynek niemiecki najwięcej sprzedano (pod względem wartości): ryb wędzonych (głównie łososia), mięsa drobiowego, soków owocowych (głównie soku jabłkowego), przetworzonych i zakonserwowanych ryb, herbatników, wafli i innych wyrobów cukierniczych, mrożonych owoców (głównie truskawek i malin), papierosów, pszenicy, mleka w proszku, oraz rzepaku.

Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 1,2 mld EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 20% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,2%. Do Wielkiej Brytanii eksportowano głównie czekoladę i przetwory zawierające kakao oraz mięso drobiowe.

Kolejnym po Wielkiej Brytanii, największym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była Republika Czeska. W okresie I-XI 2012 roku sprzedano na czeski rynek towary o wartości około 1,0 mld EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 6,5% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,2%. Republika Czeska była odbiorcą głównie mięsa drobiowego, serów, oleju rzepakowego, wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek, mięsa wieprzowego oraz papierosów.

Czwartym, bardzo ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była również Rosja, gdzie sprzedano towary o wartości 966 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o około 32% i udział w eksporcie na poziomie 6,0%. Do Rosji eksportowano głównie jabłka, czekoladę i wyroby spożywcze zawierające kakao, sery, pieczarki a także mrożone warzywa.

Kolejne miejsca wśród głównych odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Francja (949 mln EUR), Niderlandy (885 mln EUR), Włochy (800 mln EUR) oraz Słowacja (516 mln EUR).

Do Francji sprzedawano głównie papierosy, mięso drobiowe oraz wódkę. Do Niderlandów i Włoch trafiały z Polski przede wszystkim papierosy i mięso wołowe. Z kolei Słowacja była odbiorcą przede wszystkim cukru, mięsa drobiowego i wieprzowego, serów oraz papierosów.

W porównaniu z okresem I-XI 2011 roku, wśród ważniejszych partnerów handlowych, największy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Irlandią o 110%, dzięki większej sprzedaży zbóż (gł. kukurydzy i pszenicy) oraz mięsa wołowego oraz z Ukrainą o 42%, a to za sprawą wzrostu eksportu mięsa wieprzowego.

Znaczący wzrost eksportu odnotowano także w odniesieniu do krajów arabskich m.in. takich jak Libia (o 448%), Jemen (o 200%), Arabia Saudyjska (o 88%), Syria (o 83%) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (o 66%). Natomiast, spadek wartości eksportu odnotowano w przypadku takich krajów jak Turcja (o 33%) oraz Belgia (o 20%).

W okresie I-XI 2012 roku, pod względem wartości, przeważała sprzedaż papierosów, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów zawierających kakao, mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), serów i twarogów, soków owocowych (gł. soku jabłkowego) syropów cukrowych, mrożonych owoców, ryb wędzonych (głównie łososia), oraz cukru. Wartość eksportu wymienionych wyżej towarów stanowiła 47% ogólnej sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, na uwagę zasługuje ponad trzykrotny wzrost wartości eksportu kukurydzy, cukru o 76%, jabłek o 67%, wzrost sprzedaży jaj świeżych z drobiu o 62% oraz mięsa wieprzowego o 29%. Natomiast o 72% spadł eksport ziemniaków i alkoholu etylowego oraz o 32% masła.

*- dane wstępne

IMPORT

W okresie I-XI 2012 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę 12,2 mld EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku wzrost o 5,5%.

W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 8,3 mld EUR, czyli o 2,2% więcej niż w okresie I-XI 2011 roku. Udział przywozu z krajów UE stanowił 67,9% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych, rok wcześniej było to 70,1%. Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 10,1% i wyniosła 1,3 mld EUR.

Wartość importu z krajów WNP wzrosła o 37% i wyniosła 604 mln EUR. W ogólnej strukturze import z WNP stanowił 5,0%, podczas gdy przed rokiem było to 3,8%.

Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie z Niemiec a ich wartość wyniosła 2,8 mld EUR.  Import z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 2,2% i stanowił 22,6% importu rolno-spożywczego ogółem. W analizowanym okresie najwięcej pod względem wartości przywieziono z Niemiec mięsa wieprzowego, kawy, czekolady i wyrobów zawierających kakao, karmy dla zwierząt, pieczywa cukierniczego i ciastek (w tym m.in. herbatników i wafli), żywych świń, syropów cukrowych, serów, margaryny i wyrobów z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, a także jelit zwierzęcych oraz oleju palmowego.

Import z Niderlandów osiągnął wartość 953 mln EUR, z Argentyny 643 mln EUR, z Hiszpanii 573 mln EUR, z Danii 544 mln EUR, z Włoch 490 mln EUR, z Ukrainy 469 mln EUR. Ponadto, znaczący udział w imporcie miały również Francja, Republika Czeska, Norwegia, Belgia, Wielka Brytania oraz Brazylia. Największy, bo ponad trzykrotny wzrost wartości importu odnotowano w handlu z Kubą, głównie za sprawą wzrostu importu cukru.  Import z Ukrainy wzrósł o 45% (import rzepaku) a z Argentyny o 32% (wzrost importu makuchów sojowych). Większy niż rok wcześniej import towarów odnotowano także m.in. z takich państw jak Indonezja, Ekwador, Belgia oraz Litwa. Natomiast spadek wartości importu nastąpił w odniesieniu do zakupów m.in. w Wietnamie, Szwecji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chinach oraz Niderlandach.

Z Niderlandów sprowadzano do Polski przede wszystkim mięso wieprzowe, rośliny żywe, kwiaty cięte, olej palmowy oraz świnie, z Argentyny makuchy sojowe, z Hiszpanii owoce cytrusowe, brzoskwinie, nektaryny, mięso wieprzowe oraz pomidory, z Danii mięso wieprzowe, a z Włoch winogrona, czekoladę i wyroby spożywcze zawierające kakao oraz wino.

Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże i filety rybne, kawa, czekolada i wyroby zawierające kakao, syropy cukrowe, tytoń nieprzetworzony, karma dla zwierząt, świnie oraz nasiona rzepaku. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła około 40% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.

Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii, makuchy sojowe importowano przede wszystkim z Argentyny, kawę z Niemiec i z Brazylii, ryby świeże z Norwegii, filety rybne z Chin, Niemiec i Norwegii, zaś tytoń nieprzetworzony z Brazylii.

Największy wzrost wartości importu w stosunku do 2011 roku odnotowano w przypadku żywych świń o 97%, sprowadzanych najczęściej z Danii i z Niemiec oraz makuchów głównie ze słonecznika o 43%, które były przywożone przede wszystkim z Ukrainy.  Ponadto, wyraźnie wzrosła również wartość przywozu makuchów sojowych oraz margaryny i wyrobów z tłuszczów lub olejów roślinnych i zwierzęcych.

Natomiast spadł import m.in. takich towarów jak ziemniaki, herbata, jabłka, papierosy oraz pszenica

*- dane wstępne

SALDO

W okresie styczeń – listopad 2012 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziom plus 3,8 mld EUR i było o 62% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (+2,4 mld EUR).

Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 4,0 mld EUR. Dla porównania w tym samym okresie 2011 roku była to wartość plus 2,8 mld EUR.

Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+900 mln EUR), z Wielką Brytanią (+823 mln EUR) i z Niemcami (+751 mln EUR).

Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo odnotowano tradycyjnie w handlu z Argentyną (-641 mln EUR), z Norwegią (-365 mln EUR) z Hiszpanią (-298 mln EUR) oraz z Brazylią (-294 mln EUR).


[1] Łączna wartość eksportu i importu.