Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


W miniony piątek, t. j. 18 stycznia odbyło się  pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu z udziałem zaproszonych gości – członków i sympatyków Polskiego  Stronnictwa Ludowego. Spotkanie miało charakter uroczysty,  uczestniczyli  w nim m.in. prezesi zarządów gminnych, członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego, Prezesi Honorowi organizacji powiatowych, członkowie Rady Naczelnej PSL, GSK
i GKR,  a także przedstawiciele organizacji rolniczych, samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu.

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku a także  omówienia zadań stawianych przed opolską organizacją na najbliższy czas, mając na uwadze zbliżające wybory do Parlamentu Europejskiego i samorządowe. Wszystkim tym planom i zamiarom przyświeca ważne hasło: zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i regionie, a także złożenia życzeń noworocznych i dyskusji w życzliwym gronie.

Uroczystość umilił młody, zdolny gitarzysta – Szczepan Greszel – uczeń  V klasy szkoły podstawowej oraz muzycznej w Opolu. Wielokrotny laureat konkursów krajowych i międzynarodowych, stypendysta Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szczepan zagrał kolędy a także utwory klasyczne: m.in. hiszpańskiego gitarzysty i kompozytora Francisco Tarregi oraz Erica Claptona.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PSL

28 grudnia 2012 r.  z inicjatywy byczyńskiej organizacji PSL, w Grodzie rycerskim w Byczynie miało miejsce spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PSL oraz zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Byczyny – Ryszard Gruner, Wiceminister MSW, Prezes ZW PSL w Opolu – Kol. Stanisław Rakoczy, Dyrektor OR KRUS w Opolu – Kol. Jan Krzesiński, Dyrektor OR ARiMR w Opolu – Tomasz Białaszczyk a także przedsiębiorcy, przedstawciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz animatorzy życia społecznego i gospodarczego regionu. Świąteczne spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, planów życzeń na następny – 2013, a także wręczenia odznaczeń Polskiego Stronnictwa Ludowego dla zasłużonych. Medal Za Zasługi dla Ruchu Ludowego otrzymali : Kol. Stanisław Stenzel oraz Kol. Roman Czajkowski, odznaczeniem Złotej Koniczynki został uhonorowany Kol. Arnold Wojna. Gratulujemy serdecznie. Przygotowano także ciekawą prezentację multimedialnę na temat planów rozwojowych gminy Byczyna.