Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.
Spotkanie opłatkowe opolskiej organizacji PSL w Opolu.

Z inicjatywy Miejskiego – Grodzkiego Zarządu PSL w Opolu, w dniu 17 grudnia w sali konferencyjnej Domu Ruchu Ludowego spotkali się działacze wszystkich opolskich kół Stronnictwa a także przedstawiciele organizacji gminnych i zaproszeni goście. W spotkaniu in.uczestniczyli m. in. Prezes Honorowy PSL powiatu opolskiego – Kol. Henryk Giziński, Kol. Jarosław Kowalczyk – Prezes ZP PSLw Opolu, Kol. Czesław Druch – Prezes Stowarzyszenia Pamięci o Żołnierzach Bch i Zbrojnym Ruchu Ludowym w l. 1939-1945; Kol. Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu, Kol. Józefa Ziemnik – Komendant Wojewódzki OHP w Opolu oraz Kol. Jan Krzesiński – Dyrektor OR KRUS w Opolu. Był to niezapomniany wieczór kolędowania i biesiadowania przy wspólnym stole.W dniu 28 listopada 2012 roku w OODR w Łosiowie odbyła się II Opolska Konferencja „Samorząd, Nauka, Biznes nt. Odnawialne Źródła Energii – Zastosowanie w Praktyce”, która zorganizowana została przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki.

Konferencja skierowana była do rolników, przedstawicieli instytucji i organizacji około rolniczych, opolskiego środowiska naukowego, studentów, młodzieży z liceów ogólnokształcących z województwa opolskiego oraz mieszkańców regionu zainteresowanych kwestią rozwoju odnawialnych źródeł energii. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, znaczne było także zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii mediów regionalnych.

Podczas tej konferencji została po raz pierwszy przyznana osobom zaangażowanym w rozwój i promocję odnawialnych źródeł energii Statuetka Opolska OZE.

Kapituła Opolskiej Nagrody w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać Statuetkę Opolska OZE za rok 2012 w kategorii: Działalność na rzecz promocji ekoenergetyki m.in. naszemu Koledze GRZEGORZOWI

SAWICKIEMU.

GRATULUJEMY i życzymy następnych sukcesów.Projekt „Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość” zakwalifikowany do kolejnego etapu konkursu Komisji Europejskiej „Nagrody w dziedzinie komunikacji 2012”

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję Europejską, projekt „Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość” złożony przez ARR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie „Nagrody w dziedzinie komunikacji 2012” został wybrany spośród 118 zgłoszeń do wąskiej grupy projektów wyróżnionych w dziedzinie komunikacji (kategoria: komunikacja publiczna) na temat polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.
Konferencja „Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość” została zorganizowana przez
OT ARR w Opolu, której Dyrektorem jest nasza koleżanka Agnieszka Zagola, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w dniu 15 marca 2012 r. w Opolu. Spotkanie poświęcone było prezentacji między innymi dwóch mechanizmów WPR promujących zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci
i młodzieży: „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” oraz „Owoce w szkole”. Wygłoszono referaty naukowe na temat zdrowego żywienia, odbyła się również dyskusja na temat roli ww. mechanizmów WPR
w kształtowaniu prozdrowotnych postaw społeczeństwa, postrzegania i oceny znaczenia tych mechanizmów przez ich beneficjentów i ogół społeczeństwa.Prezes PSL, Janusz Piechociński został powołany na stanowisko wicepremiera i ministra gospodarki

Prezes PSL, Janusz Piechociński został powołany na stanowisko wicepremiera i ministra gospodarki
Janusz Piechociński oficjalnie został wicepremierem i ministrem gospodarki. Do rządu powołał go prezydent Bronisław Komorowski. – Cieszą mnie deklaracje Janusza Piechocińskiego o tym, że demokratyczne zmiany w partii nie będą miały wpływu na stabilność w rządzie. Koalicja jest stabilna – mówił podczas uroczystości prezydent.
Podczas krótkiej uroczystości Janusz Piechociński złożył uroczyste ślubowanie i podpisał rotę przysięgi ministra.
- Polsce jest potrzeba stabilność władzy i państwa, a także stabilność koalicji. Koalicja jest stabilna, rządzi drugą kadencję, obdarzona jest więc ogromnym kredytem zaufania – mówił prezydent Bronisław Komorowski. – Dlatego cieszą mnie deklaracje Janusza Piechocińskiego, że demokratyczne zmiany w partii nie będą miały wpływu na stabilność w rządzie – powiedział.
Jak dodał prezydent, przed nowym wicepremierem stoją liczne wyzwania, przede wszystkim w zakresie gospodarki. – To także walka o budżet europejski i fundusz spójności. Walka ta będzie łatwiejsza, jeśli będzie spójność w koalicji – zaznaczył Komorowski. Życzył nowemu ministrowi powodzenia w rządowej misji, a koalicji – dalszej stabilności.
- Dzisiaj jest piękny dzień. Najlepszym prezentem jest trochę ciepła i życzliwości, niech ta życzliwość towarzyszy nam jak najdłużej. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć: “Deklarowałeś, że nie zawiodłeś. Nie zawiodłem”. – powiedział po zaprzysiężeniu wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.
Lider PSL podziękował także rządowi, wyborcom i PSL. Zapowiedział, że będzie pracował mądrze i intensywnie oraz że będzie prowadził dialog z opozycją. – Mam nadzieję, że moje wejście do rządu sprawi, że polityka będzie bardziej racjonalna – dodał.W sobotę, 1 grudnia br. w Warszawie odbylo sie pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasze województwo reprezentowali koledzy: Stanisław Rakoczy – Prezes ZW PSL w Opolu, Kol. Aniela Bukała, Kol. Jerzy Mormul i Kol. Antoni Jastrzembski – Wiceprezes ZW PSL w Opolu, wicewojewoda opolski.

Prezes Piechociński zaprezentował Naczelny Komitetet Wykonawczy, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich województw:

1. Antoniszyn-Klik Ilona – woj. dolnośląskie
2. Bujanowicz Stanisława – woj. pomorskie
3. Dąbrowa Stanisław – woj. śląskie
4. Grzyb Andrzej – woj. wielkopolskie
5. Hetman Krzysztof – woj. lubelskie
6. Jarubas Adam – woj. świętokrzyskie
7. Karapyta Mirosław – woj. podkarpackie
8. Klimczak Dariusz – woj. łódzkie
9. Kosiniak-Kamysz Władysław – woj. małopolskie
10. Nalewajk Tadeusz – woj. mazowieckie
11. Pasławska Urszula – woj. warmińsko-mazurskie
12. Rakoczy Stanisław – woj. opolskie
13. Rzepa Jarosław – woj. zachodniopomorskie
14. Sawicki Marek – woj. mazowieckie
15. Siekierski Czesław – woj. świętokrzyskie
16. Sosnowski Zbigniew – woj. kujawsko-pomorskie
17. Tomczyszyn Stanisław – woj. lubuskie
18. Żyliński Wiesław – woj. podlaskie
Rada Naczelna PSL wybrała również Prezydium Rady Naczelnej, w skład którego weszli:

1. Alfred Domagalski – wiceprzewodniczący
2. Adam Struzik – wiceprzewodniczący
3. Stanisław Żelichowski – wiceprzewodniczący
4. Michał Modrzejewski – sekretarz
5. Andżelika Możdżanowska – sekretarz.
Rada Naczelna na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wybrała Posła RP – Franciszka Jerzego Stefaniuka.
Naszym reprezentantem w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej jest Kol. Czesław Widera z powiatu olsekiego a w Głównej Komisji Rewizyjnej – Kol. Genowefa Prorok z powiatu brzeskiego.