Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


POWIATOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PSL W GŁUBCZYCACH

W niedzielę 9 września w miejscowości Gródczany miał miejsce zjazd delegatów PSL ziemi głubczyckiej. Gośćmi zjazdu byli m.in.: Kol. Stanisław Rakoczy – Prezes ZW PSL w Opolu, wiceminister MSW, Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, Kol. Andrzej Butra – radny powiatu kluczborskiego, były wiceminister MRiRW oraz Kol. Lidia Ciepielowska – dyrektor Biura ZW PSL w Opolu. Zjazd wybrał nowe władze powiatowe na czele których stanął ponownie
Kol.  dr Kazimierz Pyziak. Zjazd był również okazją do wręczenia odznaczeń Ruchu Ludowego oraz legitymacji nowo przyjętym członkom organizacji.