Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu. Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu. Serdecznie zapraszamy.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO NIEMODLIN, 17 MAJA 2015 R.

Uroczyste obchody Święta Ludowego, zorganizowane w tym rokuprzez strukturę miejsko-gminną PSL w Niemodlinie,zgromadziły tłumy działaczy i sympatyków Ruchu Ludowego z całego województwa, a także mieszkańców miasta i okolicznych sołectw.

Święto Ludowe obchodzone jest w pierwszy dzieńZielonych Świątek, ustanowionych na pamiątkę zesłania Ducha Świętego Z okresem Zielonych Świątek wiązałysię ludowe obrzędy powitania wiosny, szczególnie popularne w kręgach rolniczo-pasterskich, był to bowiem czas rozpoczęcia wypasu bydła na pastwiskach. Towarzyszyłyim ciekawe zwyczaje– zielonymi gałązkami m.in. uderzano zwierzęta, aby zapewnić im spokojny wypas, chronić je przed wilkamii złymi urokami.

ŚwiętoLudowe, wzorowane na idei Święta Pracy,ma swoją ponad stuletnią tradycję, kultywowaną przez organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie.To doskonałaokazja do popularyzacji i dorobku Polskiego Stronnictwa Ludowego, będącegoduchowym i politycznym spadkobiercą historycznych tradycji politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Nawiązuje do dokonań partii chłopskich okresu międzywojennego i ruchu oporu w latach okupacji hitlerowskiej. Jest bezpośrednim kontynuatorem myśli PSL utworzonego przez Wincentego Witosai Stanisława Mikołajczyka w 1945 r. W zależności od sytuacji geopolitycznej, zmieniał się stopień samodzielności partii, ale Święto Ludowe na stałe wpisało się w kalendarz narodowych imprez, zwłaszcza wśród społeczności wiejskiej. Ta przeszło wiekowa tradycja zachowała się tylko dlatego, żeludowcy nigdy nie stracili swojej tożsamości, zawsze podążali obraną przez siebie drogą, wierni swym przekonaniom i ludziom, w sprawie których gotowi byli walczyć.

Tegoroczneuroczystości rozpoczęły się tradycyjne mszą świętą w intencji działaczy Ruchu Ludowego i ich rodzin, a także Ojczyzny.Po nabożeństwie z licznym udziałem mieszkańców Niemodlina, uczestnicy wasyście orkiestry dętej z Górażdży,i pocztów sztandarowych PSL udali się pod Ośrodek Kultury w Niemodlinie,gdzie rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Zgromadzonych powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Niemodlinie Kol. Jan Krzesiński i burmistrz Niemodlina – Kol. Dorota Koncewicz- gospodarze tegorocznych uroczystości.Wiceminister spraw wewnętrznych,
a jednocześnie prezes ZW PSL w Opolu, kol.  Stanisław Rakoczyw swoim przemówieniu wskazał na wartości, które przyświecają działalnościStronnictwa. Podkreślił skupianie się na rozwiązywaniu realnych problemów, obecnie związanych przede wszystkim z kryzysem gospodarczym na świecie. Zwrócił uwagę,  iż PSL to partia porozumienia, odcinająca się od wszelkich kłótni politycznych, a Święto Ludowe powinno łączyć wszystkich, którym bliska sercu jest polska wieś i cała Ojczyzna. Specjalnie na tę uroczystość wystosowany list Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusza Piechocińskiego odczytał wicemarszałek województwa opolskiego kol. Antoni Konopka, wiceprezes ZW PSL w Opolu.

Święto Ludowe w tym roku miało bardzo ciekawą i bogatą oprawę artystyczną, m.in. dzięki programowi przygotowanemu przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Stanowiło także doskonały przyczynek do wręczenia legitymacji dwudziestu nowo przyjętym członkom PSL.

Święto Ludowe w Niemodlinie

Niech się święci 3 maja !

Kolejna, 22. rocznica powstania pierwszej europejskiej konstytucji to znakomita okazja do wspólnego patriotycznego świętowania. Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny oraz barwny przemarsz ulicami Opola. Święto Konstytucji 3 Maja to święto wszystkich Polaków, radosne, przepełniające dumą spadkobierców demokratycznej idei sprzed trzech wieków.
To rocznica wydarzenia, które w dziejach Polski zapisało się jako jeden z jej najważniejszych i najbardziej chlubnych rozdziałów a dziedzictwo  Majowej Konstytucji, pomogło nam przetrwać wiele tragicznych momentów historii.
Narodowe święto zgromadziło w centrum Opola licznie mieszkańców miasta, samorządowców, żołnierzy, kombatantów i przedstawicieli wielu organizacji.  Polskie Stronnictwo Ludowe było godnie reprezentowane przez nasze Koleżanki
i Kolegów. Uroczystościom towarzyszyła salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego oraz grupy rekonstrukcyjnej z Nysy. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności. W imieniu samorządu województwa symboliczne białe i czerwone róże złożyli członkowie zarządu województwa – Tomasz Kostuś oraz Kol. Grzegorz Sawicki oraz Doradca Marszałka ds. Kombatantów Janusz Wójcik.

Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu

29 kwietnia 2015 r.

Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu .

-Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podczas konferencji na Uniwersytecie Opolskim poświęconej polityce senioralnej i realizacji programu SENIOR-WIGOR.Ten wieloletni program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Został stworzony w myśl wsparcia  gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR.W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony zostanie także ciepły posiłek.Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.W roku bieżącym w ramach programu powstanie ok. 100 placówek.
W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów. Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł
w Dziennym Domu Senior – WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior-Wigor.Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.

- To jest ogromne wyzwanie, szczególnie dla województwa opolskiego. Ja mam nadzieję, że samorządy z regionu włączą się w projekt WIGOR. Jest on potrzebny szczególnie dla tych, którzy zakończyli aktywność zawodową – podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek,samorządowcy Opolszczyny a także Minister Spraw Wewnętrznych Kol. Stanisław Rakoczy.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister pracy i polityki społecznej

z wizytą na Opolszczyźnie

29 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się spotkanie poświęcone polityce senioralnej realizowanej w Polsce i województwie opolskim.

Wezmą w nim udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor UO oraz samorządowcy Opolszczyzny.

życzenia

Dzień Kobiet

Tegorocznym gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Kobiet w Ruchu Ludowym była organizacja powiatu kluczborskiego. Jak co roku uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, działacze samorządowi różnych szczebli. Panie przywitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL – kol. Stanisław Rakoczy, składając życzenia działaczkom  i sympatyczkom Polskiego Stronnictwa Ludowego z okazji  święta kobiet. Były to zarówno podziękowania za pracę na rzecz Stronnictwa, za wspaniały wynik w wyborach samorządowych ale i życzenia dotyczące życia osobistego. Prezes Rakoczy nie omieszkał wspomnieć o wyborach prezydenckich przybliżając zebranym sylwetkę naszego kandydata Adama Jarubasa . Wraz  z wicewojewodą opolskim Kol. Antonim Jastrzembskim wręczył wszystkim paniom czerwone róże. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze.

Adam Jarubas – Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Opolszczyznę.

Adam Jarubas – Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Opolszczyznę. Swoją wizytę na Ziemi Opolskiej w dniu 27 lutego rozpoczął spotkania
z Biskupem Ordynariuszem Opolskim Andrzejem Czają. Kolejnym punktem programu była konferencja prasowa w Domu Ruchu Ludowego. Nasz kandydat na Prezydenta był także gościem opolskich mediów, m.in. Loży Radiowej Radia Opole. Po południu Adam Jarubas odwiedził opolskich studentów w Collegium Maius na Placu Kopernika a także złożył kwiaty pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego oraz pod tablicą upamiętniającą pobyt Stanisława Mikołajczyka w Opolu. Kandydat spotkał się także z aktywem PSL woj. opolskiego oraz z samorządowcami oraz uczestniczył w koncercie Gala Noworoczna w Filharmonii Opolskiej.

Adam Jarubas rozpoczął kampanię jako kandydat PSL w wyborach prezydenckich.

Najazd polityków, samorządowców, okolicznych mieszkańców i dziennikarzy w Nowym Korczynie. W towarzystwie około 2 tysięcy osób w sobotę Adam Jarubas oficjalnie rozpoczął kampanię jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich.

- Rozpocząłem tę kampanię w mojej rodzinnej gminie, a nie w jakiejś bogatej sali, z telebimami czy konfetti. Tego tu nie ma. Tutaj są ludzie, tu jest Polska – mówił.

- Tutaj są ludzie. Tu jest Polska. Stąd najbliżej jest mi do wartości, które wyznaję. Stąd najbliżej jest mi do Polski, którą rozumiem jako swój obowiązek. Tutaj nauczyłem się kochać Polskę, tutaj odebrałem lekcję obywatelskości i pokory – mówił, a raz po raz przemówienie przerywała burza oklasków.

Adam Jarubas przedstawił zarys swojego programu wyborczego.

- Polska może być inna – przekonywał. – Ruch ludowy, z którego się wywodzę, może dać Polsce dobrą zmianę. Miejsce Polski, miejsce Polaków jest tutaj – w kraju, a nie na zmywaku w Anglii czy na budowie w Niemczech.

Jarubas przedstawił swoje pomysły na walkę z kryzysem demograficznym. Za największe wyzwanie – “stworzenie dobrej przestrzeni do rozwoju”.

- Pierwszy punkt to stworzenie systemu zachęt, udogodnień, ułatwień w obszarze prawa gospodarczego, polityki finansowej, prawa podatkowego. Tak aby ludzie, którzy nie widzieli tu przed laty perspektyw dla siebie, chcieli wrócić – powiedział.

Za kluczową uznał politykę prorodzinną i wspieranie dzietności. Mówił też o odpowiedniej polityce w obszarze repatriacji.

- Jesteśmy to winni tym ludziom, którzy mieszkają za wschodnią granicą, przecież nie z własnej woli. I tym, którzy tego będą chcieli, państwo powinno zabezpieczyć możliwość powrotu – stwierdził w swoim wystąpieniu.

Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej oświadczył, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien prowadzić politykę propolską.

- Pojawiają się pytania, czy polska polityka jest bardziej proamerykańska, proniemiecka, antyrosyjska, antyukraińska. Chcę stanowczo powiedzieć, że jako przyszły prezydent będę prowadził politykę propolską – rzekł zdecydowanym tonem.

Przekonywał, że Polska powinna współdecydować o tym, jak będzie rozwijać się sytuacja w tej części Europy.

- Musimy wzmocnić potencjał polskiej obronności – liczbę żołnierzy pod bronią, doposażenie w sprzęt – stwierdził. Podkreślał też, że polska armia powinna się doposażać w oparciu o polskie fabryki.  - W Świętokrzyskiem mamy taką fabrykę.

Nawiązując do sytuacji politycznej w kraju powiedział:

– Chcę zakończyć wojnę polsko-polską. Jałową, bezproduktywną wojnę PO i PiS. Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej będę prowadził politykę propolską.

Razem – wybieramy przyszłość! - wezwał Polaków kończąc swoje wystąpienie.

Relacja z inauguracji kampanii prezydenckiej Nowy Korczyn 2015

żródło :   psl.pl

Noworoczne spotkanie organizacji PSL w Praszce.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku opolskie struktury PSL w Praszce zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie gminnych struktur a także zaproszeni goście: przedstawiciele struktur powiatowych i wojewódzkich z Prezesem Stanisławem Rakoczym na czele oraz kandydujący z list PSL w wyborach samorządowych 2014. Gospodarz spotkania – kol. Czesław Widera przywitał gości i złożył życzenia noworoczne. Przemawiąjący do zebranych Prezes Rakoczy omówił wyniki kampanii samorządowej , szczególną uwagę poświęcając sytuacji jaka powstała po wyborach do rady powiatu oleskiego. Osiągnęliśmy wielki sukces jako organizacja – aż pięciu radnych w powiecie, jednak nie tworzymy koalicji współrządzącej.  Prezes Stanisław Rakoczy wręczył kandydującym listy gratulacyjne podpisane przez Kol. Janusza Piechocińskiego –Prezesa PSL. Dalszą część spotkania stanowiła otwarta dyskusja nad sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna w powiecie a także strategia przyszłych wyborów parlamentarnych. Spotkania o podobnych charakterze odbywają się także w innych powiatach naszego województwa.