Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu. Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu. Serdecznie zapraszamy.

AgroLiga – najlepsi na Opolszczyźnie

21 czerwca  nasza Koleżanka Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu uczestniczyła w posumowaniu XXII edycji wojewódzkiego konkursu „AgroLiga 2015.” Konkurs,  pod patronatem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa ARR i Prezesa ARiMR organizowany jest  przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas gali odbyła się prezentacja laureatów, ich gospodarstw oraz dotychczasowych osiągnięć. Zwycięzcą w kategorii „Rolnik Indywidualny” zostali Państwo Małgorzata i Damian Dambon z Trawnik, a Piekarnia Wodnicki z Kępy koło Opola została uznana za najlepszą firmę w kategorii „Firma przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych w woj. opolskim”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

II edycja opolskiej WARZYWIADY 2015

Uczniowie z szesnastu opolskich szkół podstawowych wzięli udział w zawodach sportowych, zorganizowanych 19 czerwca br. przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu w ramach programu „Owoce i warzywa  w szkole” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Jego celem jest profilaktyka zdrowotna poprzez propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Olimpiada odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.  Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor OT ARR w Opolu,  nasza Koleżanka  Agnieszka Zagola. Odbyło się również uroczyste wywieszenie flagi i olimpijskie ślubowanie. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego – wicemarszałków Kol. Antoniego Konopki i Kol. Grzegorza Sawickiego oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Opola. Uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach, wśród których warto wymienić owocowe kręgle, sztafetę z bananem, łapanie złodzieja owoców czy wyprawę do rajskiego sadu. Każdą szkołę reprezentowało dwadzieścioro zawodników. Ani na chwilę nie opuszczał ich duch rywalizacji sportowej. Atmosferę dodatkowo podgrzewał głośny doping kibiców wszystkich drużyn. Reprezentanci szkół prowadzili zacięty bój o zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach pod bacznym okiem opolskich sportowców, m.in. Mirosława Śnigórskiego i Ryszarda Marcinowa, znanych przedstawicieli środowiska sportowego Opolszczyzny. Wysoką rangę imprezy podkreślała obecność autorytetów sportowych z pierwszych stron gazet: Jerzego Szczakiela, Krzysztofa Siemiona, Wojciecha Tyca, Janusza Trzepizura, Pauliny Rześniowieckiej i Jacka Chochorowskiego – polskich olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, osób, które wniosły ogromny wkład w rozwój polskiego sportu.

Auto Forum Suppliers’day 2015

W dniach 18-19 czerwca odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu targi poddostawców branży motoryzacyjnej Auto Forum Suppliers’day 2015. Jednym z głównych organizatorów była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Brał w nich udział nasz Kolega Kamil Goździk – kierownik Zamiejscowego Biura Strefy w Opolu. Targi były wspaniałym miejscem wymiany doświadczeń producentów i dostawców oraz stworzyły możliwość do zawarcia nowych znajomości oraz kontraktów biznesowych. Brało w nich udział około 100 podmiotów gospodarczych reprezentujących kapitał rodzimy oraz zagraniczny. Należy dodać, że impreza zawitała po raz pierwszy do Stolicy naszego województwa, a uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji wydarzenia. Wyrażali również pozytywne opinie o Opolu i regionie jako miejscu na ulokowanie biznesu. Zauważali zwłaszcza daleko idącą pomoc władz każdego szczebla. Jest duża szansa na kolejne imprezy tego typu organizowane u nas. Jest także ogromna szansa na kolejne inwestycje w regionie już niebawem!!! Zapraszamy do Opola, bo tu wszystko gra !!!

II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie

Wicepremier, minister gospodarki, Prezes PSL Kol. Janusz Piechociński z wizytą na Opolszczyźnie.

Wicepremier i minister gospodarki, Prezes PSL Kol. Janusz Piechociński 13 czerwca 2015 r. przebywał z wizytą
w województwie opolskim.  Odwiedził Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach oraz Cementownię Górażdże w Choruli, gdzie spotkał się z przedstawicielami zarządu.

Zdzieszowickie zakłady to jedna z najbardziej nowoczesnych koksowni
w Europie i na świecie, z produkcją przekraczającą 4 mln ton koksu rocznie. Spółka zatrudnia ponad 1700 pracowników i jest głównym pracodawcą w regionie

. Minister miał okazję obejrzeć baterię koksowniczą oraz modernizowaną właśnie instalację węglopochodnych.

Obecność Wicepremiera Piechocińskiego w Cementowni Górażdże była nieprzypadkowa, wiązała się bowiem z uhonorowaniem odznaczeniem „Zasłużony dla Gospodarki Narodowej”  prezesa Górażdże Cement S.A. Andrzeja Balcerka. Warto podkreślić, że to największa pod względem produkcji klinkieru cementownia
w Europie, jedna z najefektywniejszych z uwagi na zużycie energii i paliw, a tym samym oddziaływanie na środowisko.

Minister gospodarki odwiedził także wystawę rolniczą Opolagra, organizowaną corocznie w Kamieniu Śląskim. Oprócz bydła, wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia techniki rolniczej, w tym profesjonalne urządzenia. Imprezie towarzyszyły m.in. pokazy i testy maszyn, warsztaty, panele dyskusyjne i konkursy

Po południu  Kol.. Janusz Piechociński spotkał się z opolskim aktywem PSL. Na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu z udziałem gościa przybyli przedstawiciele poszczególnych struktur gminnych, samorządowcy, kombatanci
i członkowie Forum Młodych Ludowców. Prezes PSL wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom.

Wizytę wicepremiera w naszym regionie zakończył wieczorny koncert Superjedynki w ramach odbywającego się akurat 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który obejrzał  z trybun opolskiego amfiteatru.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO NIEMODLIN, 17 MAJA 2015 R.

Uroczyste obchody Święta Ludowego, zorganizowane w tym rokuprzez strukturę miejsko-gminną PSL w Niemodlinie,zgromadziły tłumy działaczy i sympatyków Ruchu Ludowego z całego województwa, a także mieszkańców miasta i okolicznych sołectw.

Święto Ludowe obchodzone jest w pierwszy dzieńZielonych Świątek, ustanowionych na pamiątkę zesłania Ducha Świętego Z okresem Zielonych Świątek wiązałysię ludowe obrzędy powitania wiosny, szczególnie popularne w kręgach rolniczo-pasterskich, był to bowiem czas rozpoczęcia wypasu bydła na pastwiskach. Towarzyszyłyim ciekawe zwyczaje– zielonymi gałązkami m.in. uderzano zwierzęta, aby zapewnić im spokojny wypas, chronić je przed wilkamii złymi urokami.

ŚwiętoLudowe, wzorowane na idei Święta Pracy,ma swoją ponad stuletnią tradycję, kultywowaną przez organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie.To doskonałaokazja do popularyzacji i dorobku Polskiego Stronnictwa Ludowego, będącegoduchowym i politycznym spadkobiercą historycznych tradycji politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Nawiązuje do dokonań partii chłopskich okresu międzywojennego i ruchu oporu w latach okupacji hitlerowskiej. Jest bezpośrednim kontynuatorem myśli PSL utworzonego przez Wincentego Witosai Stanisława Mikołajczyka w 1945 r. W zależności od sytuacji geopolitycznej, zmieniał się stopień samodzielności partii, ale Święto Ludowe na stałe wpisało się w kalendarz narodowych imprez, zwłaszcza wśród społeczności wiejskiej. Ta przeszło wiekowa tradycja zachowała się tylko dlatego, żeludowcy nigdy nie stracili swojej tożsamości, zawsze podążali obraną przez siebie drogą, wierni swym przekonaniom i ludziom, w sprawie których gotowi byli walczyć.

Tegoroczneuroczystości rozpoczęły się tradycyjne mszą świętą w intencji działaczy Ruchu Ludowego i ich rodzin, a także Ojczyzny.Po nabożeństwie z licznym udziałem mieszkańców Niemodlina, uczestnicy wasyście orkiestry dętej z Górażdży,i pocztów sztandarowych PSL udali się pod Ośrodek Kultury w Niemodlinie,gdzie rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Zgromadzonych powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Niemodlinie Kol. Jan Krzesiński i burmistrz Niemodlina – Kol. Dorota Koncewicz- gospodarze tegorocznych uroczystości.Wiceminister spraw wewnętrznych,
a jednocześnie prezes ZW PSL w Opolu, kol.  Stanisław Rakoczyw swoim przemówieniu wskazał na wartości, które przyświecają działalnościStronnictwa. Podkreślił skupianie się na rozwiązywaniu realnych problemów, obecnie związanych przede wszystkim z kryzysem gospodarczym na świecie. Zwrócił uwagę,  iż PSL to partia porozumienia, odcinająca się od wszelkich kłótni politycznych, a Święto Ludowe powinno łączyć wszystkich, którym bliska sercu jest polska wieś i cała Ojczyzna. Specjalnie na tę uroczystość wystosowany list Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusza Piechocińskiego odczytał wicemarszałek województwa opolskiego kol. Antoni Konopka, wiceprezes ZW PSL w Opolu.

Święto Ludowe w tym roku miało bardzo ciekawą i bogatą oprawę artystyczną, m.in. dzięki programowi przygotowanemu przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Stanowiło także doskonały przyczynek do wręczenia legitymacji dwudziestu nowo przyjętym członkom PSL.

Święto Ludowe w Niemodlinie

Niech się święci 3 maja !

Kolejna, 22. rocznica powstania pierwszej europejskiej konstytucji to znakomita okazja do wspólnego patriotycznego świętowania. Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny oraz barwny przemarsz ulicami Opola. Święto Konstytucji 3 Maja to święto wszystkich Polaków, radosne, przepełniające dumą spadkobierców demokratycznej idei sprzed trzech wieków.
To rocznica wydarzenia, które w dziejach Polski zapisało się jako jeden z jej najważniejszych i najbardziej chlubnych rozdziałów a dziedzictwo  Majowej Konstytucji, pomogło nam przetrwać wiele tragicznych momentów historii.
Narodowe święto zgromadziło w centrum Opola licznie mieszkańców miasta, samorządowców, żołnierzy, kombatantów i przedstawicieli wielu organizacji.  Polskie Stronnictwo Ludowe było godnie reprezentowane przez nasze Koleżanki
i Kolegów. Uroczystościom towarzyszyła salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego oraz grupy rekonstrukcyjnej z Nysy. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności. W imieniu samorządu województwa symboliczne białe i czerwone róże złożyli członkowie zarządu województwa – Tomasz Kostuś oraz Kol. Grzegorz Sawicki oraz Doradca Marszałka ds. Kombatantów Janusz Wójcik.

Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu

29 kwietnia 2015 r.

Wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu .

-Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podczas konferencji na Uniwersytecie Opolskim poświęconej polityce senioralnej i realizacji programu SENIOR-WIGOR.Ten wieloletni program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Został stworzony w myśl wsparcia  gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR.W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony zostanie także ciepły posiłek.Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.W roku bieżącym w ramach programu powstanie ok. 100 placówek.
W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów. Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł
w Dziennym Domu Senior – WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior-Wigor.Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.

- To jest ogromne wyzwanie, szczególnie dla województwa opolskiego. Ja mam nadzieję, że samorządy z regionu włączą się w projekt WIGOR. Jest on potrzebny szczególnie dla tych, którzy zakończyli aktywność zawodową – podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek,samorządowcy Opolszczyny a także Minister Spraw Wewnętrznych Kol. Stanisław Rakoczy.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister pracy i polityki społecznej

z wizytą na Opolszczyźnie

29 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się spotkanie poświęcone polityce senioralnej realizowanej w Polsce i województwie opolskim.

Wezmą w nim udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor UO oraz samorządowcy Opolszczyzny.