Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.

Drzewo dla Polski

W ramach ogólnopolskiej akcji PSL “Drzewo dla Polski” rozdaliśmy mieszkańcom Opola i okolic sadzonki drzewek. Sprzeciwiamy się masowej wycince drzew, na którą  aktualnie pozwala ustawa. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy sporo wyrazów sympatii i poparcia dla naszej inicjatywy. Nasze drzewka trafiły w ręce ludzi, którym nie jest obojętny los polskiej przyrody.

20 MARCA 2017 R. – XXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

20 MARCA 2017 R. – XXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Na wniosek Klubu Radnych PSL , przy poparciu koalicji rządzącej, zwołano nadzwyczajną, pozaplanową  sesję Sejmiku Woj. Opolskiego. Celem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych. Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 5 przeciw i jednym wstrzymującym się.

Gospodarz – Piotr Pośpiech

Spotkanie noworoczne działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego na Opolszczyźnie

27 stycznia

W sobotę, 21 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego na Opolszczyźnie z udziałem Prezes PSL  – Kol. Władysława Kosiniaka – Kamysza. Ponad 130 osób przybyło aby podsumować miniony rok. Była to także doskonała okazja aby nakreślić plany i zadania jakie czekają PSL w bieżącym roku. Prezes mówił o utworzonym  Ruchu Obrony Polskiej Demokracji, a także o działaniach podejmowanych przez Stronnictwo przed zbliżającymi się wyborami do samorządów.  W części oficjalnej wręczono Medale 120 – lecia PSL Kolegom: Czesławowi Druchowi
z Opola i Czesławowi Widerze z Praszki.

Spotkanie uświetnił wspaniały występ artystów Teatru Muzycznego Castello z Mosznej.

Spotkanie Opłatkowe w Oleśnie

Życzenia Świąteczne

PSL

Wręczenie medalu Koledze Kazimierzowi Peciakowi

Medal 120 lecia PSL za wybitne zasługi dla Ruchu Ludowego przyznany Koledze Kazimierzowi Peciakowi z Olesna.

98.rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w Opolu z udziałem pocztu sztandarowego i przedstawicieli PSL

98.rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w Opolu z udziałem pocztu sztandarowego i przedstawicieli PSL.

Opolscy działacze PSL przeciwko CETA.

CETA zagraża polskiemu rolnictwu – takie stanowisko zaprezentowali podczas konferencji prasowej w Opolu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie.
Ludowcy przedstawili przypuszczalne skutki wejścia w życie umowy handlowej z Kanadą, którą rząd PiS poparł na szczycie w Bratysławie.

- Stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom – mówi Stanisław Rakoczy, szef PSL na Opolszczyźnie.

- Po pierwsze, CETA znosi cła ochronne. Spowoduje to zalanie polskiego rynku przez amerykańską żywność, która jest znacznie tańsza ze względu na to, że nie ma tam wymogów jakościowych, a jeżeli są, to bardzo niskie. Oznacza to więc pewną śmierć dla polskiego rolnictwa – podkreśla Rakoczy.

Wiceprezes PSL w regionie Andrzej Butra zwraca szczególną uwagę na ryzyko zalania Polski żywnością genetycznie modyfikowaną.

- Gdy byłem wiceministrem rolnictwa, jako jeden z nielicznych krajów broniliśmy się przed możliwością sprowadzania takiej żywności – wspomina rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.

- Mimo naszego oporu, cały czas ówczesna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bezwzględnie atakowała nas, że wpuszczamy GMO na polski rynek i chcemy doprowadzić do eliminacji naturalnych, polskich, zdrowych roślin. Nie brano wtedy pod uwagę naszego skutecznego oporu, który spowodował, że nie doszło do podpisania tamtej umowy – zaznacza Butra.

Z kolei wicemarszałka regionu Antoniego Konopkę niepokoi brak konsultacji społecznych związanych z tą ważną umową handlową.

- Nie może być tak, że brakuje tutaj głosu obywateli przy braku jednocześnie informacji o skutkach tej umowy dla polskiej gospodarki, liczby miejsc pracy i sytuacji ekonomicznej rolników – podkreśla Konopka.

Inne negatywne skutki CETA, na które wskazuje PSL, to: likwidacja małych gospodarstw rolnych, problemy z eksportem, spowolnienie gospodarcze w kraju, a także bardzo duże wzmocnienie międzynarodowych korporacji.

Żródło

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PSL W OPOLU

10 WRZEŚNIA 2016 R.

XI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Opolu  wybrał nowe władze wojewódzkie oraz delegatów na XII Kongres PSL, który będzie miał miejsce w listopadzie. Zjazd wybrał ponownie Kolegę Stanisława Rakoczego szefem organizacji. Wybrano również 45 osobowy Zarząd oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego. Delegacja opolska na Kongresie PSL będzie liczyła 29 osób.

W opolskim zjeździe udział wzięli znakomici goście, m.in. Prezes PSL – Kol. Władysław Kosiniak –Kamysz, Kol. Jarosław Kalinowski – Eurodeputowany, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz Kol. Dariusz Klimczak- Wiceprezes PSL.

Zjazd podjął uchwały dotyczące dalszych kierunków działania, mające na celu realizację inicjatyw i programu partii. Jak powiedział nowo wybrany prezes:

-Te najbliższe cztery lata chcę poświęcić na dokonanie zmiany pokoleniowej. Chciałbym, by nie wykluczając starszego pokolenia, włączyć do zarządu także młodszą generację ludowców – dodał.