Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu. Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu. Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja list wyborczych

W dniu 11 kwietnia br.  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zarejestrował listę

kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 12 ( woj. dolnośląskie i woj. opolskie).
We wrocławskiej siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej złożono ponad 24 000 podpisów
poparcia dla listy kandydatów z tego okręgu. Rejestracja przebiegła sprawnie , bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA KOBIET

7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilkowie ( powiat namysłowski ) miało miejsce spotkanie działaczek i sympatyczek Ruchu Ludowego. Gminna organizacja PSL w Wilkowie dołożyła wszelkich starań, aby uroczystość miała odpowiednio godną i miłą oprawę. Z całego województwa przybyły nie tylko przedstawicielki poszczególnych struktur powiatowych PSL ale i tez różnych organizacji  społecznych.  Gospodarzami spotkania byli panowie, m.in.  Prezes ZW PSL w Opolu, wiceminister MSW – Kol. Stanisław Rakoczy, wicewojewoda opolski – Kol. Antoni Jastrzembski, wiceprzewodniczący Sejmiku – Kol. Grzegorz Sawicki, burmistrz Namysłowa_ Kol. Krzysztof Kuchczyński.  Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Spotkanie miało na celu uświetnienie tradycyjnego Dnia Kobiet ale było też  formą podziękowania za pracę na rzecz Ruchu Ludowego, zaangażowanie się nie tylko w politykę ale przede wszystkim sprawy lokalnej społeczności w swoim regionie. Każda z Pań otrzymała symboliczną różę z rąk Prezesa Rakoczego. Była to również okazja do wręczenia odznaczenia odznaczeń Polskiego Stronnictwa Ludowego a także legitymacji członkowskich nowo wstępującym działaczkom. Część artystyczną wypełnił występ miejscowego zespołu „Wilkowianie”.

Koniczynka

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Koniczynka

OKRĘGOWA KONWENCJA WYBORCZA PSL

1 marca miała miejsce Okręgowa Konwencja Wyborcza PSL  województw : opolskiego i dolnośląskiego. Gośćmi konwencji był m.in. Kol. Tomasz Jędrzejczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konwencja miała na celu zatwierdzenie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. Na liście pojawiło się siedmiu kandydatów z Dolnego Śląska i trójka z Opolszczyzny bez ustalania kolejności miejsc.

Kolejność tę  mają w najbliższym czasie ustalić prezydia PSL z obydwu regionów. Woj. opolskie na wspólnej liście reprezentować będą : podsekretarz stanu w MSW Kol. Stanisław Rakoczy; dyrektor Nyskiego Domu Kultury Pani Janina Janik oraz członek zarządu woj. opolskiego Kol. Antoni Konopka.

Pełna lista kandydatów do PE w okr. nr 12:

  1. 1. Antoniszyn Klik Ilona
  2. 2. Chlebosz Włodzimierz
  3. 3. Dulnik Jerzy
  4. 4. Janik Janina
  5. 5. Konopka Antoni
  6. 6. Mańkowska Ewa
  7. 7. Pilawka Tomasz
  8. 8. Rakoczy Stanisław
  9. 9. Samborski Tadeusz
  10. 10. Szymiec-Raczyńska Halina

Materiał z Konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego

Materiał z konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego  KLIK

Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnych „PromoFood” 2014

“PromoFood”

Poczdam,    3 lutego 2014 r.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu wraz w Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego uczestniczyli w Międzynarodowym Spotkaniu Przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnych „PromoFood” 2014, które odbyło się w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie w stolicy regionu Berlin-Brandenburg w dniach 3-4 lutego.

Spotkanie było organizowane po raz szósty a jego celem jest zwrócenie uwagi na produkty rolno-spożywcze, ekologiczne, ich promocję, przetwórstwo, handel, marketing i logistykę a także nawiązanie współpracy instytucji oraz producentów. Podczas spotkań branżowych akcentowane były tematy dotyczące inspirowania i rozwijania twórczych inicjatyw zmierzających do popularyzacji regionalnych produktów żywnościowych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych,  samorządowych ,  organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców między innymi z Niemiec, Skandynawii, Węgier, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Meksyku, Madagaskaru oraz krajów Afryki. Łącznie wzięło udział 130 firm z 23 krajów.

OT ARR w Opolu pełnił rolę koordynatora opolskich przedsiębiorców, którzy mieli możliwość prezentacji swoich wyrobów poprzez zorganizowanie stoisk informacyjno-konsultacyjnych dla odwiedzających. Polskie firmy miały sposobność  nawiązania znaczących dla siebie kontaktów
i pozyskania nowych kontrahentów. Opolski Oddział Terenowy reprezentowała m.in. nasza Koleżanka Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Rzeźniczek z Wydziału Promocji
i Handlu Ambasady RP w Berlinie

ARR na podsumowaniu działalności doradczej

W styczniu rozpoczął się cykl podsumowań działalności doradczej za 2013 r. Terenowych Zespołów Doradztwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie.  W spotkaniach biorą udział: Dyrektor OODR w Łosiowie – Kol. Henryk Zamojski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych a także producenci  rolni  i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.

Na podsumowaniach przedstawiano zrealizowane działania z zakresu przeprowadzonych usług doradczych, szkoleń dla producentów rolnych, działalności informacyjnej, a także podsumowana zastała współpraca z instytucjami sektora rolniczego. W trakcie spotkań nagradzano wyróżniających się gospodarujących na obszarach wiejskich.

28 stycznia oraz 01 lutego Agencję Rynku Rolnego reprezentowała nasza Kol. Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu przedstawiając działania prowadzone przez ARR w zakresie administrowanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz mechanizmów krajowych.  Na spotkaniach był  także obecny Kol. Jan Krzesiński – dyrektor OT KRUS w Opolu oraz Kol. Mariola Szachowicz z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM w Opolu.

PSL vs. PIS

ogłoszenie