Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.

Konferencja Marka Sawickiego w Opolu

W opolskim Urzędzie Marszałkowskim 20.08.2015 r. odbyła się konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z jednostkami podległymi. Tematem głównym była sprawa suszy, która dotknęła także nasze województwo. W konferencji wziął udział m.in. Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW, nasz prezes wojewódzki.

Czy wiesz że…?

Obrót polską ziemią będzie regulowany. Gospodarstwa rodzinne będą preferowane! Ustawa uchwalona w środę 5.06.2015 r.

Byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy nie będą mieli prawa pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez ANR. Sejm w środę wieczorem odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dzięki inicjatywie Polskiego Stronnictwa Ludowego ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Celem zainicjowanej przez posła PSL Stanisława Kalembę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest wprowadzenie regulacji ograniczających podział gospodarstw rolnych i eliminujących spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ma uniemożliwić spekulacyjny obrót ziemią.

Z drugiej strony zapobiega również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa rodzinne – zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Żródło: www.psl.pl

Nie wszyscy wiedzą, że…

Urlop rodzicielski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kierowane przez Władysława Kosiniaka- Kamysza może poszczycić się wieloma inicjatywami, które dotyczą nas wszystkich.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 52 tygodni doskonale wpisuje się w naszą politykę prorodzinną.

XX Międzynarodowe Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniach 20 – 23 odbywały się w Opolu XX Międzynarodowe Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Młodzi goście z 22 krajów rywalizowali m.in. w sztafecie na 400m w pełnym umundurowaniu! Braliśmy udział m.in. w uroczystości otwarcia.  Zawody otworzył nasz szef Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a uczestniczyli m.in. Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski i Grzegorz Sawicki- członek zarządu województwa.

Czy wiesz, że…?

Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL, Opole 11 lipca 2015 r.

WOJEWÓDZKA KONWENCJA WYBORCZA PSL, OPOLE 11 LIPCA 2015 r.
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 r.

Na sobotniej Wojewódzkiej Konwencji Wyborczej PSL w Opolu gościł Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz. Wiceprezes PSL powiedział na konferencji prasowej, że lista kandydatów Stronnictwa do parlamentu jest najlepszą w historii. Opolską jedynką do sejmu jest Kol. Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, szef opolskich Ludowców.
Na pełnej,  24- osobowej liście znajdują się m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Kol. Norbert Krajczy, członkowie Zarządu Województwa, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski i przedstawiciele wielu środowisk Opolszczyzny. Do Senatu kandyduje m.in. Kol. Andrzej Butra – były Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II Festiwal Kultury Ludowej

II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie – w ramach tego kulturalnego wydarzenia, można było na scenie Domu Kultury w Wilkowie wysłuchać prezentacji artystycznych wykonanych przez zespoły ludowe i folklorystyczne z gmin wchodzących w skład Powiatu Namysłowskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”.
Na zakończenie uroczystości Bogdan Zdyb – Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w profesjonalne  zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym entuzjazmem zarówno widzów jak i samych licznie przybyłych uczestników. W  szczególności podziękował Stanisławowi Rakoczemu – Wiceministrowi MSW, w  imieniu którego do Wilkowa przybył Kol. Andrzej Butra- dyrektor opolskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych za objęcie honorowym patronatem II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie oraz Kol. Grzegorzowi Sawickiemu – Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego oraz Kol. Michałowi Ilnickiemu – Staroście Namysłowskiemu  za pomoc finansową przy organizacji II Festiwalu Kultury Ludowej.

W tym roku do Wilkowa  przyjechało 12 zespołów ludowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” oraz Powiatu Namysłowskiego. Organizatorem festiwalu był Bogdan Zdyb – Wójt Gminy Wilków, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Kol. Stanisław Rakoczy – Wiceminister MSW. Festiwal miał na celu popularyzację kultury, a także promowanie zespołów ludowych (wykorzystanie zasobów społecznych i kulturowych). Festiwal był także okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów międzyludzkich pomiędzy zespołami.

Festiwal otworzył Bogdan Zdyb-Wójt Gminy. Po przemówieniu na scenie wystąpiły wszystkie przybyłe zespoły ludowe. W czasie festiwalowych zmagań rozkwitła atmosfera przyjaźni i wzajemnego szacunku. Po wspaniałych występach zespołów ludowych nastąpiło  ogłoszenia wyników przez jury.

Jury w składzie: Teresa Krawiec – przewodnicząca, Agata Mikołajczyk, Bronisława Mela, Renata Jajdelska i Monika Markowska – członkinie. Jury najwyżej oceniło występ Zespołu „Zawadiacy”. Drugą nagrodę postanowiło przyznać Zespołowi „Boguszyczanie”,  a trzecią Zespołowi „Wilkowianie” .

Zwycięskie zespoły oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały nagrody: I miejsce – rejestrator cyfrowy, II miejsce – mikrofon dynamiczny, III miejsce – mikrofon.

Więcej informacji o Festiwalu dostępnych jest na stronie www.wilkow.pl

Mariusz Jabłoński

AgroLiga – najlepsi na Opolszczyźnie

21 czerwca  nasza Koleżanka Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu uczestniczyła w posumowaniu XXII edycji wojewódzkiego konkursu „AgroLiga 2015.” Konkurs,  pod patronatem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa ARR i Prezesa ARiMR organizowany jest  przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas gali odbyła się prezentacja laureatów, ich gospodarstw oraz dotychczasowych osiągnięć. Zwycięzcą w kategorii „Rolnik Indywidualny” zostali Państwo Małgorzata i Damian Dambon z Trawnik, a Piekarnia Wodnicki z Kępy koło Opola została uznana za najlepszą firmę w kategorii „Firma przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych w woj. opolskim”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.