Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Opłatkowe w Oleśnie

Życzenia Świąteczne

PSL

Wręczenie medalu Koledze Kazimierzowi Peciakowi

Medal 120 lecia PSL za wybitne zasługi dla Ruchu Ludowego przyznany Koledze Kazimierzowi Peciakowi z Olesna.

98.rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w Opolu z udziałem pocztu sztandarowego i przedstawicieli PSL

98.rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w Opolu z udziałem pocztu sztandarowego i przedstawicieli PSL.

Opolscy działacze PSL przeciwko CETA.

CETA zagraża polskiemu rolnictwu – takie stanowisko zaprezentowali podczas konferencji prasowej w Opolu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie.
Ludowcy przedstawili przypuszczalne skutki wejścia w życie umowy handlowej z Kanadą, którą rząd PiS poparł na szczycie w Bratysławie.

- Stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom – mówi Stanisław Rakoczy, szef PSL na Opolszczyźnie.

- Po pierwsze, CETA znosi cła ochronne. Spowoduje to zalanie polskiego rynku przez amerykańską żywność, która jest znacznie tańsza ze względu na to, że nie ma tam wymogów jakościowych, a jeżeli są, to bardzo niskie. Oznacza to więc pewną śmierć dla polskiego rolnictwa – podkreśla Rakoczy.

Wiceprezes PSL w regionie Andrzej Butra zwraca szczególną uwagę na ryzyko zalania Polski żywnością genetycznie modyfikowaną.

- Gdy byłem wiceministrem rolnictwa, jako jeden z nielicznych krajów broniliśmy się przed możliwością sprowadzania takiej żywności – wspomina rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.

- Mimo naszego oporu, cały czas ówczesna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bezwzględnie atakowała nas, że wpuszczamy GMO na polski rynek i chcemy doprowadzić do eliminacji naturalnych, polskich, zdrowych roślin. Nie brano wtedy pod uwagę naszego skutecznego oporu, który spowodował, że nie doszło do podpisania tamtej umowy – zaznacza Butra.

Z kolei wicemarszałka regionu Antoniego Konopkę niepokoi brak konsultacji społecznych związanych z tą ważną umową handlową.

- Nie może być tak, że brakuje tutaj głosu obywateli przy braku jednocześnie informacji o skutkach tej umowy dla polskiej gospodarki, liczby miejsc pracy i sytuacji ekonomicznej rolników – podkreśla Konopka.

Inne negatywne skutki CETA, na które wskazuje PSL, to: likwidacja małych gospodarstw rolnych, problemy z eksportem, spowolnienie gospodarcze w kraju, a także bardzo duże wzmocnienie międzynarodowych korporacji.

Żródło

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PSL W OPOLU

10 WRZEŚNIA 2016 R.

XI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Opolu  wybrał nowe władze wojewódzkie oraz delegatów na XII Kongres PSL, który będzie miał miejsce w listopadzie. Zjazd wybrał ponownie Kolegę Stanisława Rakoczego szefem organizacji. Wybrano również 45 osobowy Zarząd oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego. Delegacja opolska na Kongresie PSL będzie liczyła 29 osób.

W opolskim zjeździe udział wzięli znakomici goście, m.in. Prezes PSL – Kol. Władysław Kosiniak –Kamysz, Kol. Jarosław Kalinowski – Eurodeputowany, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz Kol. Dariusz Klimczak- Wiceprezes PSL.

Zjazd podjął uchwały dotyczące dalszych kierunków działania, mające na celu realizację inicjatyw i programu partii. Jak powiedział nowo wybrany prezes:

-Te najbliższe cztery lata chcę poświęcić na dokonanie zmiany pokoleniowej. Chciałbym, by nie wykluczając starszego pokolenia, włączyć do zarządu także młodszą generację ludowców – dodał.

Stanisław Rakoczy prezesem opolskiego PSL.

Stanisław Rakoczy ponownie został wybrany prezesem opolskich struktur PSL. Głosowało na niego 102 delegatów. Jego kontrkandydat, Tomasz Białaszczyk, dostał 18 głosów.

– Gratuluję i dziękuję mojemu kontrkandydatowi – powiedział po wyborze Stanisław Rakoczy. – To będzie moja czwarta kadencja. Cieszę się, że koledzy mi zaufali. Te najbliższe cztery lata chcę poświęcić na dokonanie zmiany pokoleniowej. Chciałbym, by nie wykluczając starszego pokolenia, włączyć do zarządu także młodszą generację ludowców – dodał.

źródło : PSL

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów PSL w Nysie

W minioną sobotę, 30 lipca 2016 r., odbył się powiatowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów PSL w Nysie. Wśród uczestników obecni byli m.in. Kol. Norbert Krajczy – przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Kol. Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz Kol. Aniela Bukała – członek Rady Naczelnej PSL.  O funkcję prezesa struktur powiatowych ubiegali się aktualnie urzędujący Kol. Czesław Biłobran oraz Kol. Krzysztof Toruński. Głosem delegatów, organizacji przewodniczył będzie ponownie Kol. C. Biłobran. Delegaci wybrali także nowe władze oraz swoich reprezentantów na zjazd wojewódzki i Kongres PSL.

Zjazd był również doskonałą okazją do uhonorowania działaczy zasłużonych dla Ruchu Ludowego. Medal im. Wincentego Witosa otrzymał Kol. Wacław Baranowski, a Złotą Koniczynkę – Kol. Lilla Cwajna. Nowo przyjętym członkom wręczono zaś legitymacje.

Rakoczy wciąż na czele OROT-u. Nie miał kontrkandydata

Stanisław Rakoczy ponownie prezesem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego w spokojnej atmosferze podsumowano dwuletnią kadencję.
Rakoczy piastuje stanowisko od 2007 roku, a w dzisiejszym głosowaniu nie miał kontrkandydata. Nowy-stary prezes cieszy się z mandatu zaufania, ale bardziej satysfakcjonuje go rozwój OROT-u. – Kiedyś byliśmy kopciuszkiem, a dziś nasza organizacja jest jedną z wiodących w kraju – ocenia.

- Mamy naprawdę bardzo dobre wykorzystanie pieniędzy unijnych. Robimy znakomitą promocję i sprzedajemy produkt turystyczny, który przede wszystkim potrafimy znaleźć. Nie jest łatwo stworzyć produkt, bo nie chodzi o to, żeby turysta przyjechał na chwilę. Ważne jest podanie produktu i skłonienie go do pozostania tu dłużej – niech zanocuje choć raz i zje coś naszego. Na przykład teraz mamy Opolski Szlak Kulinarny, a to fantastyczny pomysł – przekonuje.

Rakoczy dodaje, że OROT będzie chciał trafić szczególnie do turystów z Niemiec, Aglomeracji Śląskiej i mieszkańców opolskich miast, którzy preferują wypoczynek weekendowy.

Źródło : radio opole

Obchody Święta Ludowego

Szanowni Uczestnicy Święta Ludowego!

Koleżanki i Koledzy! Mili Goście!

Historia obchodów Święta Ludowego sięga początków XX wieku. To Święto zawsze łączyło i nadal jednoczy naszą wielką ludowcową rodzinę. Dla wszystkich członków Polskiego Stronnictwa Ludowego ta wspólnota jest niezwykle istotna. To odróżnia PSL od innych partii.

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę puczu majowego – przewrotu, który kosztował życie prawie 400 osób. Pamiętamy o tym haniebnym zamachu na wolność i demokrację, pamiętamy o jego ofiarach i skutkach dla Polski. Gdyby porównać tamte lata do obecnych, widać coraz wyraźniej, jak wiele jest podobieństw. Nam, jako Narodowi, nie wolno popełniać dzisiaj tych samych błędów, musimy wyciągać wnioski ze swojej historii. Obecna władza, upojona sukcesem, zapomniała o Konstytucji i o zasadach, jakimi kieruje się nasze Państwo.

Dlatego my – ludowcy – musimy tej władzy głośno i wyraźnie przypomnieć, że nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na deptanie nadrzędnych wartości w Polsce.

Ciągle stanowimy wielką siłę zdolną do wprowadzania pozytywnych zmian w kraju i zapewnienia lepszej przyszłości Polakom. Tę siłę i wspólnotę tworzy każdy z Was. Chlubimy się naszą historią i tradycją. Chlubimy się naszymi wartościami ludowymi, chrześcijańskimi i narodowymi. jednak autentyczną wielkość budujemy poprzez służenie ludziom i szacunek dla nich. Dla dobra Polski i jej wszystkich mieszkańców – działajmy jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Tylko wspólnie zdołamy wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń, jakie niesie współczesny świat.

W Dniu Święta Ludowego głęboki szacunek oddajemy wszystkim Polakom. Szczególnie pamiętamy o tych, którzy przez lata budowali ruch ludowy i często doznawali z tego powodu krzywd i upokorzeń. Dziś odnawiamy przyrzeczenie służenia naszą codzienną pracą wszystkim grupom społecznym i zawodowym w Polsce. Służenia tak, aby Polska była rodziną rodzin. Ludowcy, bez względu na trudny czas, zawsze potrafili być razem. Dzięki tej umiejętności, jako partia, przetrwaliśmy 120 lat i będziemy obecni nadal. Zawsze wierni słowom Wincentego Witosa: „A Polska winna trwać wiecznie”. Tego Wam i sobie życzę.

Z ludowym pozdrowieniem

Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego