Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu. Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu. Serdecznie zapraszamy.

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

28 listopada 2014 r.

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

W Sejmiku Województwa Opolskiego zasiada 30 radnych. W ostatnich wyborach samorządowych 9 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe – 8, Mniejszość Niemiecka – 7, Prawo i Sprawiedliwość – 5, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1.

Radni Klubu PSL to: Kol.: Stanisław Rakoczy,Norbert Krajczy, Kazimierz Pyziak, Grzegorz Sawicki, Antoni Konopka, Leszek Fornal i Ryszard Kuchczyński. Kol. Antoni Jastrzembski zrzekł się mandatu i pozostaje nadal wicewojewodą opolskim.

Na inauguracyjnej sesji Sejmiku V kadencji, której przewodniczył radny senior Kol. Kazimierz Pyziak, po odebraniu zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, a także powołali nowy Zarząd Województwa Opolskiego. Przewodniczącym Sejmiku został Kol. Norbert Krajczy, natomiast wiceprzewodniczącymi  Bogusław Wierdak (PO), Elżbieta Kurek (PO) i Józef Kotyś (MN).

Decyzją radnych, Zarządem kierował będzie dotychczasowy marszałek Andrzej Buła przy wsparciu wicemarszałków Kol. Antoniego Konopki (PSL) i Romana Kolka (MN) oraz dwóch członków zarządu: Kol. Grzegorza Sawickiego (PSL) i Tomasza Kostusia (PO). Radni wybrali także przewodniczących niemal wszystkich komisji sejmikowych. I tak, Komisji Finansów i Mienia Województwa będzie przewodniczył Zbigniew Ziółko (PO), Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Elżbieta Kurek (PO), Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu – Hubert Kołodziej (MN), Komisji Rolnictwa, Środowiska  i Rozwoju Wsi – Kazimierz Pyziak (PSL), Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Norbert Rasch (MN), a Komisji Rewizyjnej – Dariusz Byczkowski (PIS). Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych radni mają wybrać na kolejnej sesji sejmiku.

Kampania Wyborcza rozpoczęta…

Żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel jest jednym z kandydatów do sejmiku województwa opolskiego. Na wojewódzkiej konwencji wyborczej zatwierdzono dziś listy wyborcze. – 5-6 mandatów jest w naszym zasięgu i będziemy o nie walczyć – zapowiada Stanisław Rakoczy.

Wiceminister Stanisław Rakoczy gościł dziś w Opolu na wojewódzkiej konwencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której m.in. dyskutowano nad ostatecznym kształtem list wyborczych do sejmiku województwa opolskiego.

- Do wyborów idziemy pod hasłem “Samorząd – tu się wszystko zaczyna”. Usłyszałem kiedyś takie hasło i bardzo mi się spodobało – mówi Stanisław Rakoczy, szef PSL na Opolszczyźnie. – Bo faktycznie, jeśli w ciągu minionych 25 lat coś się w Polsce udało to na pewno samorządy.

- To dla nas bardzo ważne wybory. Jesteśmy stąd, z prawdziwej Polski, gdzie jeden drugiemu podaje rękę, a nie chce tylko zniszczyć, jak często ma to miejsce w wielkiej polityce. Ludowe to nie znaczy tylko wiejskie, ludowe to powszechne czyli ogólnonarodowe – tłumaczy Rakoczy podkreślając 120-letnią tradycję partii.

Jedynką w okręgu nr 1 jest Grzegorz Sawicki, kandydat PSL na prezydenta Opola. Startuje tu też Andrzej Kościuk, znany z opieki nad rycerskim grodem w Byczynie, Tomasz Gabor – sołtys Brzezia oraz żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel. W okręgu nr 2 (powiaty: kluczborski, namysłowski oraz oleski) jedynką jest Stanisław Rakoczy. Listę w okręgu nr 3 (powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki) otwiera Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski. Na pierwszej pozycji listy nr 4 (powiaty: głubczycki, krapkowicki oraz prudnicki) jest Kazimierz Pyziak. Jedynką w okręgu nr 5 (powiat nyski i brzeski) jest Norbert Krajczy, dyrektor szpitala w Nysie.

- Nie potrzebowaliśmy specjalnego prawa regulującego kwestię parytetów, bo na naszych listach do sejmiku 40% miejsc zajmują kobiety. I nie musieliśmy ich specjalnie szukać, są tak aktywne, że same walczyły o miejsca na listach – dodaje Stanisław Rakoczy.

www.24opole.pl

Rozmowa dnia z Grzegorzem Sawickim

Rozmowa Dnia z Grzegorzem Sawickim

Wojewódzkie dożynki – Stare Siołkowice

W atmosferze radości i wdzięczności za tegoroczne zbiory upłynęły dożynki wojewódzkie na Opolszczyźnie. Rolnicy z całego regionu zjechali 7 września do Starych Siołkowic, by podziękować Opatrzności za słoneczną pogodę i obfite plony.

Gospodarzami dożynek byli marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, starosta opolski Henryk Lakwa oraz wójt gminy Popielów Dionizy Duszyński. Marszałek podzielił się bochnem chleba, złożonym na jego ręce przez starostów dożynkowych Sylwię Kupczyk i Roberta Psiorza, miejscowych właścicieli gospodarstw rolnych.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Marka Sawickiego, który dziękował rolnikom za trud i dobrą pracę, zwracając uwagę, że opolskie rolnictwo jest w czołówce krajowej i uchodzi za wzór gospodarności, ale i wydajności w plonach. Jednocześnie postulował o jak najlepsze wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Minister chwalił pomysłowość
i zaangażowanie mieszkańców przy dekorowaniu posesji i trasy przejazdu nie mniej barwnego korowodu. Pogratulował też laureatom konkursu koron i wieńców żniwnych: w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych zwyciężyła Krośnica, a koron ziarnkowych – Żywocie.

Uroczystości dożynkowe były również doskonałą okazją do uhonorowania zwycięzców wojewódzkiego etapu XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Nagrody finalistom – Państwu Jadwidze i Markowi Wiechom z miejscowości Czaple Stare (pow. kluczborski) – wręczyli obecni na uroczystościach: Kol. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Kol. Jan Krzesiński, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu oraz Kol. Agnieszka Zagola, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Opolu, Kol. Tomasz Białaszczyk – dyrektor OR ARiMR w Opolu.

Po raz kolejny rolnicy udowodnili, że potrafią ciężko i sumiennie pracować, ale też cieszyć się z darów natury. Tegoroczne święto plonów zgromadziło rzeszę mieszkańców oraz znakomitych gości, sprzyjając uroczystemu podsumowaniu dokonanej, często niedocenianej pracy na roli, a także umocnieniu poczucia wspólnoty oraz pogłębieniu więzi społecznych.

Dożynki w Wilkowie

Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2014 r.- święto Wojska Polskiego, podczas uroczystych obchodów 94.rocznicy Bitwy Warszawskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Opolu ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego
w Opolu. Nastąpiło również przekazanie Sztandaru Opolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich “Żywią i Bronią” do Muzeum Wojska Polskiego X Brygady Logistycznej w Opolu oraz także symboliczne przekazanie nowego sztandaru “Stowarzyszeniu Pamięci  o Żołnierzach BCh oraz Zbrojnym Ruchu Ludowym w latach 1939-45″ pod patronatem PSL. Sztandar przekazał obecny na  obchodach Podsekretarz Stanu
w MSW Stanisław Rakoczy. Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i aktów mianowani, wśród odznaczonych   wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski.
Uroczystości rozpoczęto mszą św. w Katedrze Opolskiej,  sporą atrakcją był piknik wojskowy na Palcu Wolności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Opolszczyźnie.

W dniu 21 lipca Opolszczyznę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kol. Marek Sawicki. Swój pobyt na ziemi opolskiej rozpoczął  od spotkania z pracownikami agencji
i przedstawicielami organizacji rolniczych. Była to jedna z wielu narad regionalnych organizowanych m.in. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sprawnego wydatkowania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Minister tłumaczył, że
w związku z tym powołane zostały zespoły ekspertów, które w przypadku błędów czy omyłek powstałych na etapie oceny wniosków przez pracowników agencji mają za zadanie ,,ratować” każdy możliwy wniosek. Dodał, że zespoły te mają pomagać w przygotowaniu rozwiązań prawnych i rozporządzeń ułatwiających sprawniejsze wydatkowanie środków
z nowej perspektywy finansowej. Do przedstawicieli organizacji rolniczych zaapelował, aby zachęcali rolników do korzystania z bezpłatnych porad powołanych zespołów.

O godz. 13.00  w sali  konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie otwarte rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski, Artur Kotara – burmistrz Lewina Brzeskiego, Antoni Konopka – członek zarządu województwa oraz radni Sejmiku . Na spotkanie przybyło wielu rolników z całego województwa opolskiego.

Licznie zgromadzonym rolnikom minister przedstawił główne założenia nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020r. W czasie dyskusji odpowiadał na pytania zadawane przez rolników a dotyczące m.in. proponowanych wysokości dopłat bezpośrednich i sposobu ich naliczania. Minister poinformował, że podstawowa stawka dopłat miałaby wynosić 184 albo 205 euro. Szef resortu rolnictwa mówił też, że proponuje pewne zróżnicowanie dla małych i średnich gospodarstw. Podczas spotkania z rolnikami wskazał, że na dopłaty bezpośrednie w nowej unijnej perspektywie zaplanowano 23,7 mld euro, a w starej było to 15,2 mld euro.

Na konferencji prasowej minister zapowiedział, iż w ciągu dwóch tygodni Ministerstwo Rolnictwa ma opracować plan sprzedaży bezpośredniej, który na początku trafi do samorządów. Plan określi, w jaki sposób rolnicy będą mogli produkować, przetwarzać
i sprzedawać bezpośrednio konsumentom warzywa, czy mięso ze swoich gospodarstw            – Moją intencją jest, aby do końca roku wypracować system, być może będzie konieczna zmiana ustawy, tak aby rolnik przetwarzający produkty we własnym  gospodarstwie mógł  je sprzedawać we własnym sklepie- mówił minister Sawicki. Pytany o protesty sadowników podkreślał, że od lat Ministerstwo Rolnictwa nie uczestniczy w kształtowaniu cen, nie jest jednostką skupową. Zachęcał natomiast do tworzenia grup producenckich oraz korzystania z unijnego i krajowego dofinansowania na ten cel.

Zaproszenie

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO

OPOLE, 8 czerwca 2014 r.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO

Tegorocznym wojewódzkim obchodom Święta Ludowego towarzyszyła wspaniała pogoda. Rozpoczęliśmy od mszy św. w intencji Ojczyzny oraz działaczy Ruchu Ludowego w Katedrze Podwyższenia Pańskiego w Opolu, gdzie usłyszeliśmy wspaniałe, podnoszące  na duchu słowa ks. Tadeusza Słockiego.

Nie mogło się również obyć bez przemarszu pocztów sztandarowych ulicami miasta. Delegacje organizacji powiatowych złożyły kwiaty Pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego oraz pod tablicą upamiętniającą pobyt Stanisława Mikołajczyka w Opolu.

Część oficjalna miała swój dalszy ciąg w siedzibie ZW PSL w Opolu – w sali konferencyjnej Domu Ruchu Ludowego. Tradycyjnie, podczas  oficjalnych wystąpień odznaczono działaczy  za pracę na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego.  Medal Za Zasługi Dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa otrzymali: Kol. Stefania Rzytki z Niemodlina i Kol. Marian Saska z Kędzierzyna – Koźla. Złote Koniczynki trafiły do Kol./Kol. : Krystyny Mielczarek i Norberta Przybyły z Dobrodzienia, Tadeusza Szpunara
z Niemodlina oraz Bartka Łukasika z Brzegu. Jeszcze raz składamy odznaczonym serdeczne gratulacje.

W miłej atmosferze i przy wyśmienitym poczęstunku spędzili czas licznie zgromadzeniu goście.

Odliczanie czas zacząć !

Zorganizowaną 30 kwietnia konferencją prasową w siedzibie ZW PSL w Opolu oficjalnie rozpoczęto kampanię wyborczą w okręgu nr 12.