Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu. Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 35 w Opolu. Serdecznie zapraszamy.

Noworoczne spotkanie opolskiej organizacji PSL.

Z okazji  Nowego Roku opolskie struktury PSL – powiatowa i grodzka – zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście: wicewojewoda opolski Kol. Antoni Jastrzembski, wicemarszałek województwa opolskiego Kol. Antoni Konopka, prezes OZŻBCH Kol. Czesław Druch, a także kandydaci w wyborach samorządowych, którzy, choć nie są członkami PSL, startowali z naszych list. Głównym celem było podsumowanie wyników kampanii samorządowej 2014  ze szczególnym podziękowaniem dla kandydujących i zaangażowanych w prace sztabu wyborczego. Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń noworocznych prowadzący spotkanie Kol. Grzegorz Sawicki, prezes ZG PSL w Opolu, omówił wyniki wyborów, dokonując jednocześnie ich analizy w oparciu o prezentację przygotowaną przez Kol. Pawła Polaka. To był wielki sukces organizacji. Po raz pierwszy w historii udało się zdobyć mandat do Sejmiku Województwa Opolskiego w okręgu nr 1 (Kol. Grzegorz Sawicki) oraz do Rady Powiatu Opolskiego (Kol. Jan Krzesiński). Ogromnie cieszy też wygrana Kol. Doroty Koncewicz w walce o fotel burmistrza Niemodlina. Stało się tak dzięki pracy wielu kolegów i koleżanek. Warto podkreślić, iż na listach wyborczych PSL znajdowali się nie tylko członkowie partii, ale i jej sympatycy, m.in. pierwszy polski indywidualny mistrz świata na żużlu Jerzy Szczakiel. Wszyscy, którzy zdecydowali się na kandydowanie z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, otrzymali od przedstawicieli władz wojewódzkich list z podziękowaniami podpisany przez Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego. Prezes Sawicki przekazał także bardzo dobrą wiadomość o odrodzeniu się organizacji PSL w gminie Ozimek za sprawą Kol. Marcina Oszańcy. Po przemówieniach gości był czas na dyskusje i wnioski. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a goście mieli okazję spróbować słynnego już bigosu sołtysa autorstwa Kol. Tomka Gabora.

08.01.2015 r. SPOTKANIE NOWOROCZNE gminnej organizacji PSL w Zdzieszowicach .

08.01.2015 r. SPOTKANIE NOWOROCZNE

gminnej organizacji PSL w Zdzieszowicach .

Choć powiat krapkowicki leży w sercu Śląska Opolskiego, nasze struktury w tym obszarze były bardzo nieliczne. Z inicjatywy kol. Mirosława Hankusa przed wyborami samorządowymi cztery lata temu powstała organizacja gminna PSL w Zdzieszowicach. Start w wyborach samorządowych w 2010 r. zakończył się wynikiem zadowalającym, który miał na celu zaznaczenie obecności organizacji PSL w nowym środowisku lokalnym.

W dniu 8.01.2015 r. w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie członków organizacji gminnej PSL, na które zaproszono również sympatyków kandydujących z list Stronnictwa. Po złożeniu życzeń noworocznych przeanalizowano wyniki wyborów samorządowych 2014 r. każdego szczebla. I tak, do samorządu gminnego wszedł kol. Mirosław Hankus, zostając wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, jak również kol. Marian Maruszewski – wiceprzewodniczący komisji RM. Pewnym sukcesem zakończył się start w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, ponieważ z całkowitego niebytu w 2006 , przez 775 głosów na listę w 2010 r. aż do 2398 głosów w 2014 r., Wyniki w 2014 r. wyglądają następująco: Ewa Krasowska – 625 głosów, Beata Wielgosik – 507 głosów i Piotr Pakosz – 1266 głosów. W efekcie lista PSL w okr. 4 wypracowała mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego – Koledze Kazimierzowi Pyziakowi serdecznie gratulujemy.

Podstawowym zadaniem na przyszłość, w celu efektywnego wykorzystania naszych możliwości wyborczych, jest utworzenie struktury powiatowej PSL i rozbudowanie struktur gminnych w powiecie krapkowickim, do czego zostali zobowiązani wszyscy członkowie PSL pod kierunkiem kol. Piotra Pakosza. Termin ostateczny stworzenia struktury powiatowej PSL powiatu krapkowickiego to czerwiec 2015 r. Kolejne spotkanie zaplanowano na 9.02.2015 r.

Piotr Pakosz

Uroczyste spotkanie wigilijne członków oraz sympatyków PSL

19 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków oraz sympatyków PSL, obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy – Prezes ZW PSL w Opolu, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski, Wicemarszałek Antoni Konopka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Norbert Krajczy, Członek Zarządu Grzegorz Sawicki oraz wielu znakomitych gości.

Spotkanie było okazją do posumowania wyborów samorządowych 2014. Jak podkreślał Prezes Rakoczy bardzo udanych wyborów, w których ponad 61 tysięcy mieszkańców województwa zaufało naszym Kandydatom, co dało rekordowe 8 mandatów w Sejmiku. Kol. Prezes podziękował za wkład pracy oraz za zaangażowanie a także pogratulował wyników. Jednocześnie zaznaczył, że koniec kampanii samorządowej oznacza początek kolejnej, parlamentarnej.

Po analizie wyników wyborczych nastąpił miły akcent wręczenia odznaczeń Złotej Koniczynki dla Tadeusza Chrobaka jak i legitymacji nowym członkom PSL: Ewie Krasowskiej, Tomaszowi Gaborowi, Marcinowi Hutnikowi, Michałowi Walusiowi.

Po części oficjalnej były życzenia świąteczne, łamanie się opłatkiem oraz poczęstunek wigilijny.

Wywiad z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego.

Jak widzę rolę Przewodniczącego Sejmiku ?

odpowiadam: wracam pamięcią do lat 1998 – 2002, I kadencji samorządu województwa, w której zostałem Pierwszym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego. Minęło wiele lat, zaszły duże zmiany i dziś powiem, że stoję przed wielką niewiadomą…..

Kiedy organizowaliśmy Województwo, po reformie samorządowej, opracowywaliśmy statut Województwa, ustalaliśmy Herb Województwa, opracowywaliśmy regulaminy i inne kluczowe dokumenty – wspólnie z Pierwszym Marszałkiem Staszkiem Jałowieckim, z prof. Leonem Troniewskim, Rysiem Gallą, Rysiem Donitzą, Waldkiem Kościelnym i pod nadzorem ówczesnej Dyrektor Biura Sejmiku Ireny Praczukowskiej –  zastanawialiśmy się nad rolą Przewodniczącego Sejmiku i Prezydium Sejmiku. W nowoutworzonych województwach nie wszystko było dla nas jasne, bo czy  Przewodniczący Sejmiku to „marszałek bis”, a może „marszałeczek”, jak próbowali żartować niektórzy.

Narzucone przez ówczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  oraz zespoły heraldyczne stanowiska w krótkim czasie zweryfikowały nasze pomysły.

Po powołaniu mnie na stanowisko Przewodniczącego Sejmiku V kadencji pierwszą rozmowę odbyłem z Marszałkiem Andrzejem Bułą. Moje propozycje dotyczące pracy Przewodniczącego Sejmiku, Prezydium Sejmiku i radnych uważam, że zostały zaakceptowane przez Marszałka, a są one bardzo proste. Przewodniczący Sejmiku powinien być „spikerem” sesji Sejmiku, merytorycznie przygotowanych przez Biuro Sejmiku w oparciu o materiały przekazane przez Zarząd Województwa. Przewodniczący Sejmiku powinien aktywizować do czynnej pracy swoich zastępców i organizować pracę Radnych Województwa w komisjach, w klubach radnych, na spotkaniach z wyborcami. Jako Przewodniczący będę reprezentował Sejmik na zewnątrz.

Uważam, że dla naszej Małej Ojczyzny, którą jest Opolszczyzna, wszyscy Radni powinni aktywnie pracować, także Radni z opozycji, dlatego w styczniu 2015 roku planuję zorganizowanie spotkania. Na tym spotkaniu planuję omówienie najważniejszych spraw dla regionu m.in. rozdział środków unijnych, aktywizację bezrobotnych, będzie też czas na lepsze poznanie się.

W ciągu krótkiego czasu, od objęcia przeze mnie funkcji, zaobserwowałem jak duże ilości dokumentów są sporządzane w formie papierowej  i to chciałby zmienić – zaproponowałem zakup 25 tabletów dla radnych, członkowie Zarządu Województwa taki sprzęt już mają. Środki na ich zakup zostaną wygospodarowane na ryczałtach w przyszłym roku.

Zgodziłem się pracować bez zatrudniania asystentów. Uważam, że obecni pracownicy Biura Sejmiku są dobrze merytorycznie przegotowani do pracy, a z niektórymi pracowałem w I kadencji. Jeżeli będzie w Sejmiku brakowało osób do obsługi Komisji, do obsługi delegacji zagranicznych, to oczekuję na zasilenie Biura Sejmiku, po roszadach w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego.

Nie boję się nowych wyzwań. Od 24 lat jestem Dyrektorem nyskiego ZOZ-u, zatrudniam 800 osób, a zarządzana przez mnie placówka w każdym roku finansowym jest na plusie.

Powiedziałem po wyborze na Przewodniczącego : „ nie lękajcie się „, to chodziło o otwarcie się na innych , na współpracę, na merytoryczne działanie.

Ponad 12 tysięcy głosów wyborców z powiatu nyskiego i brzeskiego zobowiązuje mnie do aktywnej pracy, leniem nigdy nie byłem, a według ustaleń koalicjantów – „czasu mam niewiele”.

Norbert Krajczy

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

28 listopada 2014 r.

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Opolskiego nowej kadencji.

W Sejmiku Województwa Opolskiego zasiada 30 radnych. W ostatnich wyborach samorządowych 9 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe – 8, Mniejszość Niemiecka – 7, Prawo i Sprawiedliwość – 5, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1.

Radni Klubu PSL to: Kol.: Stanisław Rakoczy,Norbert Krajczy, Kazimierz Pyziak, Grzegorz Sawicki, Antoni Konopka, Leszek Fornal i Ryszard Kuchczyński. Kol. Antoni Jastrzembski zrzekł się mandatu i pozostaje nadal wicewojewodą opolskim.

Na inauguracyjnej sesji Sejmiku V kadencji, której przewodniczył radny senior Kol. Kazimierz Pyziak, po odebraniu zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, a także powołali nowy Zarząd Województwa Opolskiego. Przewodniczącym Sejmiku został Kol. Norbert Krajczy, natomiast wiceprzewodniczącymi  Bogusław Wierdak (PO), Elżbieta Kurek (PO) i Józef Kotyś (MN).

Decyzją radnych, Zarządem kierował będzie dotychczasowy marszałek Andrzej Buła przy wsparciu wicemarszałków Kol. Antoniego Konopki (PSL) i Romana Kolka (MN) oraz dwóch członków zarządu: Kol. Grzegorza Sawickiego (PSL) i Tomasza Kostusia (PO). Radni wybrali także przewodniczących niemal wszystkich komisji sejmikowych. I tak, Komisji Finansów i Mienia Województwa będzie przewodniczył Zbigniew Ziółko (PO), Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Elżbieta Kurek (PO), Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu – Hubert Kołodziej (MN), Komisji Rolnictwa, Środowiska  i Rozwoju Wsi – Kazimierz Pyziak (PSL), Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Norbert Rasch (MN), a Komisji Rewizyjnej – Dariusz Byczkowski (PIS). Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych radni mają wybrać na kolejnej sesji sejmiku.

Kampania Wyborcza rozpoczęta…

Żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel jest jednym z kandydatów do sejmiku województwa opolskiego. Na wojewódzkiej konwencji wyborczej zatwierdzono dziś listy wyborcze. – 5-6 mandatów jest w naszym zasięgu i będziemy o nie walczyć – zapowiada Stanisław Rakoczy.

Wiceminister Stanisław Rakoczy gościł dziś w Opolu na wojewódzkiej konwencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której m.in. dyskutowano nad ostatecznym kształtem list wyborczych do sejmiku województwa opolskiego.

- Do wyborów idziemy pod hasłem “Samorząd – tu się wszystko zaczyna”. Usłyszałem kiedyś takie hasło i bardzo mi się spodobało – mówi Stanisław Rakoczy, szef PSL na Opolszczyźnie. – Bo faktycznie, jeśli w ciągu minionych 25 lat coś się w Polsce udało to na pewno samorządy.

- To dla nas bardzo ważne wybory. Jesteśmy stąd, z prawdziwej Polski, gdzie jeden drugiemu podaje rękę, a nie chce tylko zniszczyć, jak często ma to miejsce w wielkiej polityce. Ludowe to nie znaczy tylko wiejskie, ludowe to powszechne czyli ogólnonarodowe – tłumaczy Rakoczy podkreślając 120-letnią tradycję partii.

Jedynką w okręgu nr 1 jest Grzegorz Sawicki, kandydat PSL na prezydenta Opola. Startuje tu też Andrzej Kościuk, znany z opieki nad rycerskim grodem w Byczynie, Tomasz Gabor – sołtys Brzezia oraz żużlowy mistrz świata Jerzy Szczakiel. W okręgu nr 2 (powiaty: kluczborski, namysłowski oraz oleski) jedynką jest Stanisław Rakoczy. Listę w okręgu nr 3 (powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki) otwiera Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski. Na pierwszej pozycji listy nr 4 (powiaty: głubczycki, krapkowicki oraz prudnicki) jest Kazimierz Pyziak. Jedynką w okręgu nr 5 (powiat nyski i brzeski) jest Norbert Krajczy, dyrektor szpitala w Nysie.

- Nie potrzebowaliśmy specjalnego prawa regulującego kwestię parytetów, bo na naszych listach do sejmiku 40% miejsc zajmują kobiety. I nie musieliśmy ich specjalnie szukać, są tak aktywne, że same walczyły o miejsca na listach – dodaje Stanisław Rakoczy.

www.24opole.pl

Rozmowa dnia z Grzegorzem Sawickim

Rozmowa Dnia z Grzegorzem Sawickim

Wojewódzkie dożynki – Stare Siołkowice

W atmosferze radości i wdzięczności za tegoroczne zbiory upłynęły dożynki wojewódzkie na Opolszczyźnie. Rolnicy z całego regionu zjechali 7 września do Starych Siołkowic, by podziękować Opatrzności za słoneczną pogodę i obfite plony.

Gospodarzami dożynek byli marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, starosta opolski Henryk Lakwa oraz wójt gminy Popielów Dionizy Duszyński. Marszałek podzielił się bochnem chleba, złożonym na jego ręce przez starostów dożynkowych Sylwię Kupczyk i Roberta Psiorza, miejscowych właścicieli gospodarstw rolnych.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Marka Sawickiego, który dziękował rolnikom za trud i dobrą pracę, zwracając uwagę, że opolskie rolnictwo jest w czołówce krajowej i uchodzi za wzór gospodarności, ale i wydajności w plonach. Jednocześnie postulował o jak najlepsze wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Minister chwalił pomysłowość
i zaangażowanie mieszkańców przy dekorowaniu posesji i trasy przejazdu nie mniej barwnego korowodu. Pogratulował też laureatom konkursu koron i wieńców żniwnych: w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych zwyciężyła Krośnica, a koron ziarnkowych – Żywocie.

Uroczystości dożynkowe były również doskonałą okazją do uhonorowania zwycięzców wojewódzkiego etapu XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Nagrody finalistom – Państwu Jadwidze i Markowi Wiechom z miejscowości Czaple Stare (pow. kluczborski) – wręczyli obecni na uroczystościach: Kol. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Kol. Jan Krzesiński, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu oraz Kol. Agnieszka Zagola, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Opolu, Kol. Tomasz Białaszczyk – dyrektor OR ARiMR w Opolu.

Po raz kolejny rolnicy udowodnili, że potrafią ciężko i sumiennie pracować, ale też cieszyć się z darów natury. Tegoroczne święto plonów zgromadziło rzeszę mieszkańców oraz znakomitych gości, sprzyjając uroczystemu podsumowaniu dokonanej, często niedocenianej pracy na roli, a także umocnieniu poczucia wspólnoty oraz pogłębieniu więzi społecznych.

Dożynki w Wilkowie